Nummerupplysning

Söktjänst för kontaktinformation till företag som är anslutna till GS1.

Nummerupplysningen är ett verktyg som du använder för att mata in ett GS1-nummer. Det gör att vem som helst kan hitta information om numrets ägare. Nummerupplysningen visar kontaktinformation för medlemsföretagen via deras individuella GS1-företagsprefix. Företagsprefixet är i sin tur kopplat till varje produkts unika streckkodsnummer, GTIN. Du kan även söka på fysiska platsnummer och leveransnummer i Nummerupplysningen.

Om du istället är intresserad av artikelinformation för en specifik vara kan du använda webbtjänsten ProductSearch. Där kan vem som helst kan hitta och jämföra olika produkter som finns registrerade i GS1:s svenska databas och är aktuella och lanserade för den svenska marknaden.