GS1-dokumentidentitet (GDTI)

GDTI (Global Document Type Identifyer) är en GS1-dokumentidentitet som används för att numrera en viss dokumenttyp. Du kan även använda GDTI för att numrera ett enskilt dokument av en viss typ genom att addera ett serienummer till dokumentidentiteten.

Begreppet ”dokument” täcker in alla officiella eller privata artiklar som ger rättigheter eller skyldigheter. Exempel på sådana artiklar är;

  • ägarbevis,
  • anmälan till militärtjänstgöring,
  • körkort,
  • examensbevis,
  • certifikat

… och olika typer av handelsdokument – till exempel en faktura.

Vem använder GDTI?

Företag i olika branscher använder dokumentidentiteten för att numrera och identifiera handelsdokument som till exempel order och faktura. Inom hälso- och sjukvård används dokumentidentiteten bland annat som förskrivningsnummer och för att numrera röntgenbilder. Myndigheter och institut numrerar viktiga handlingar med GDTI.

Gemensamt för alla användare är att de behöver kunna söka, spåra och elektroniskt arkivera dokument och information på ett säkert sätt.

Nyttan med GDTI

När ett dokument numreras med GDTI får det en unik identitet. Det finns alltså inget annat dokument med samma nummer. På så sätt kan man vara säker att rätt dokument delas med rätt mottagare.

GDTI kan kodas in i en streckkod och läsas av med en skanner. Information om dokumentet lagras i ett register och är sökbar via dokumentidentiteten. På så sätt kan man arbeta förebyggande mot bedrägeri och förfalskning.

Överföra GDTI till en streckkod

Den vanligaste streckkoden för att överföra GDTI är GS1-128, men det går också att använda GS1 DataMatrix eller en EPC/RFID-tagg.

Tillbaka till toppen