Directory

Databas med affärsinformation om adresser, parter och platser.

Directory fungerar som en gemensam databas för kunder och leverantörer, med information om fakturaadresser och leveransplatser. Genom att uppdatera och publicera information i Directory har dina handelspartners alltid tillgång till uppdaterade uppgifter om dig som underlättar leveranser och fakturering.

Vem använder Directory?

Directory lämpar sig för alla företag och organisationer som enkelt vill kunna uppdatera och dela information med kollegor och affärspartners. Oavsett om du är verksam inom detaljhandel, industri, offentlig sektor eller någon annan bransch har du en databas som samlar all aktuell kontaktinformation om till exempel handelsplatser, godsmottagningsplatser och fakturamottagare. Ett och samma företag kan ju ha många olika leveransplatser och det blir krångligt om inte leveranser och fakturor hittar rätt.

Med Directory blir vi effektivare då vi och våra handelspartners kan förhålla oss till samma standard när vi delar kontaktinformation med varandra.” — Kristina Bennhage, Systemförvaltare, Västra Götalandsregionen

Nyttan med Directory

Med Directory har du och dina affärspartners alltid tillgång till korrekt och uppdaterad kontaktinformation om varandra vilket underlättar leveranser och fakturering. Om du har Directory kan du göra obegränsat med sökningar i vår Nummerupplysning. Det går också att integrera med ditt företags affärssystem så att uppdateringar som görs i Directory automatiskt slår igenom även där.

Så använder du Directory

För att kunna använda Directory behöver du GLN – nummer som identifierar leveransplatser, arbetsställen, godsmottagare, e-fakturamottagare och mycket annat. I Directory får dina affärspartners koll på din kontakt- och leveransinformation och du får koll på dina leverantörers, kunders och partners information. Directory underlättar både den interna och den externa kommunikationen, så att du sparar tid och är trygg i att informationen är korrekt.

Så funkar det:

  1. Du skapar GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) för dina viktigaste platser. Directory har en inbyggd hantering av GLN, vilket innebär att tjänsten vet vilka GLN som du redan har använt och tar fram nästa lediga nummer åt dig.
  2. Ditt GLN läggs in i Directory och blir tillgängliga för alla som använder verktyget. Du uppdaterar och publicerar själv platsinformationen.
  3. I Directory blir alla dina platser sökbara i vår Nummerupplysning och du hittar GLN, adress-, leverans-, och fakturauppgifter till dina affärspartners.

Hur skaffar jag Directory?

För att sätta igång med Directory behöver ditt företag först bli kund till GS1 Sweden. Som kund abonnerar du på ett GS1 Företagsprefix som är basen för att använda alla GS1-standarder. Som inloggad i MyGS1, tecknar du avtal för Directory. Därefter kan du börja publicera, uppdatera och dela information.

Relaterade produkter

Standard

GS1-lokaliseringsnummer (GLN)

GLN (Global Location Number) är ett lokaliseringsnummer som används för…

Tjänst

Nummerupplysning

Nummerupplysningen är ett verktyg som du använder för att mata…

Standard

GS1 Företagsprefix

Genom att bli kund till GS1, får du ett GS1…