BarcodeCheck

Kontrollera läsbarhet, innehåll och kvalitet på streckkoder

Följer du rekommendationerna i rapporten efter kontrollen kan du vara säker på att streckkoden fungerar vid avläsning i till exempel produktion, på lagret, i butik, i sjukvården eller i mobilappar.

Vem använder BarcodeCheck?

BarcodeCheck används av tillverkare och leverantörer som vill vara säker på att en streckkod fungerar i alla led. Streckkoder för produkter, förpackningar- och kollin kan kontrolleras med BarcodeCheck.

Nyttan med BarcodeCheck

En korrekt fungerande streckkod är en förutsättning för automatisk varu- och informationsflöde vid leverans till och från lager. En läsbar streckkod på en produkt underlättar både för kassapersonal och för konsument som självskannar sina produkter i butik. En oläsbar streckkod däremot kan ge längre köer då manuell inmatning vid kassan behövs, vilket ökar risken för felinmatningar. Konsumenter väljer bort produkter som inte går att skanna och det kan innebära ökade kostnader för producenter då förpackningar behöver tryckas om.

Inom sjukvården kan en oläsbar streckkod leda till försämrad patientsäkerhet. När en streckkod på till exempel en medicinburk, som är avsedd för en viss patient inte går att läsa av, måste information matas in manuellt i journalsystem. Manuell hantering är dels ineffektivt och dels ökar risken för felinmatningar, vilket minskar säkerheten för patienten.

Så beställer du BarcodeCheck

  1. Logga in på MyGS1 och fyll i ditt företags kontaktuppgifter samt information om de streckkoder som du vill få kontrollerade.
  2. Skriv ut beställningsbekräftelsen och skicka in den tillsammans med de fysiska streckkoderna som ska kontrolleras till: GS1 Sweden AB, Attn: BarcodeCheck, Hammarby Fabriksväg 29-31, plan 4, 120 30 Stockholm.
  3. Inom tio arbetsdagar efter att vi tagit emot streckkoderna skickar vi en rapport med resultatet av kontrollerna, beskrivningar av eventuella fel samt förslag på hur du kan gå tillväga för att rätta felen.
  4. Rapporten är på svenska, vill du ha den på engelska anger du det i beställningen.
Tillbaka till toppen