Vad är produktdatakvalitet?

Hur produkters berättelser påverkar dig, branschen och samhället

Produktdatakvalitet handlar ytterst om att berättelsen om en produkt är begriplig. För alla i hela dagligvaruflödet. Därför behövs ett gemensamt språk som alla inblandade kan förstå.

Alla som berörs av en dagligvaruprodukt, från tillverkare, säljare, transportföretag och logistikcentra, till hyllplanerare, butiker, e-handlare, omnikanaler och konsumenter måste få kunskap om produkter på ett likartat sätt. Annars skulle inte dagligvaruhandeln fungera som vi förväntar oss.

Vinster med produktdatakvalitet

För svenska leverantörer inom dagligvaruhandeln ger Validoos tjänster årligen

  • 2,5 miljarder kr (1,3 %) i ökade intäkter och
  • 1,5 miljarder kr (2–5 %) i minskade kostnader.

Källa: Accenture, GS1 value proposition for FMCG suppliers, 2016.

Perspektiv på produktdatakvalitet

Digitalt språk för en mänsklig upplevelse

Företag blir i vår tid allt oftare bedömda efter kvaliteten på sin data. Och det är dagligvarubranschen ett bra exempel på. Hög datakvalitet är fundamentalt viktig både i värdekedjan och i mötet med konsumenten.

produktdatakvalitet
Kvalitet på innehållsförteckningar skapar förtroende hos konsumenter.

Kvalitet som påverkar bransch och samhälle

När den digitala artikelinformationen följer samma norm i alla kanaler innebär det många fördelar.

Produkter blir inte bara begripliga för människor och maskiner. Datakvalitet snabbar också upp varuflödet, minskar risk för svinn och gör transport och logistik mycket mer effektivt. Produktdatakvalitet är med andra ord bra för affärerna och påverkar i längden vår yttre miljö mindre negativt.

Affärsmässiga fördelar med produktdatakvalitet

  • Höjer konsumentupplevelsen genom att se till att produktinformationen är korrekt, att innehållsförteckningar, priser och näringsinformation stämmer.

  • Stärker förtroende och samarbete mellan branschens aktörer och handelspartner.

  • Ökar effektiviteten i värdekedjan och sänker kostnader tack vare det gemensamma digitala språket.

  • Minskar förseningar i butik och e-handel tack vare färre mätfel.

  • Ökar pålitlighet, effektivitet och säkerhet i transporter och leveranser till butiker och lager.

  • Leder till bättre överensstämmelser i enlighet med industristandarder och föreskrifter.

GS1:s standard för artikelinformation

Dagligvaruleverantörerna (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) som äger GS1 Sweden har beslutat att dagligvarubranschen i Sverige ska följa GS1:s internationella standard för artikelinformation. Det är språket med vilket produkterna berättar om sig själva.

Produktdatakvalitet är alltså ett mått på hur väl din produkt behärskar det här digitala språket. Ju bättre produktdatakvalitet, desto lättare navigerar dina produkter i dagligvaruflödet.

Precis på samma sätt som du har lättare att beställa mat på en bistro i Paris om du råkar tala franska.

Talar vi samma språk?

När din artikelinformation felfritt passerar den manuella kvalitetssäkringen i Validoo där 70 olika termer testas, så är din produktdatakvalitet god.

Produktdatakvalitet i praktiken

Exempel på mått och temperatur

För att butiker ska kunna göra en hyllplanering måste de i förväg få veta produktens mått. Här spelar produktdatakvaliteten stor roll. Det är viktigt att du skickar rätt mått, annars finns det risk för att produkten inte får plats på hyllan eller i rullburen.

Med hjälp av rätt produktmått kan transporter planeras så att allt får plats och lastbilarnas kapacitet utnyttjas optimalt. Här får produktdatakvalitet betydelse för miljömässig hållbarhet.

Kvalitet på millimetern påverkar i längden både ekonomi och miljömässig hållbarhet.

Butiken behöver också veta hur produkten ska förvaras och hanteras. En produkt som ska förvaras i frys får till exempel inte bli stående i rumstemperatur. Ett exempel på när produktdatakvalitet kan undvika stora kostnader på grund av onödiga missförstånd.

Validoo hjälper dig kvalitetssäkra, hantera och dela din digitala artikelinformation och dina bilder både i butiker och online.

Exempel på specifika mätregler

Filmerna är på engelska.

Mätregler för hårda konsumentartiklar.
Mätregler för delvis formbara konsumentartiklar.
Mätregler för formbara konsumentartiklar.
Mätregler för icke-konsumentartiklar.

Så jobbar GS1 med produktdatakvalitet

GS1:s standarder används idag bland annat inom dagligvaruhandel, foodservice, sjukvård, bygg, transport och logistik globalt. GS1 Sweden har nästan 12 000 företag och organisationer i olika branscher som kunder. I GS1 Sweden ingår Validoo-tjänster som hjälper leverantörer, retailers, e-handlare och andra aktörer inom dagligvarubranschen att använda GS1:s standard för artikelinformation.

Tillbaka till toppen