GS1 Sweden stöttar innovationer i kampen mot covid-19

Under helgen deltog över 7 439 personer i Hack the Crisis – ett virtuellt hackathon med syfte att ta fram digitala innovationer i kampen mot covid-19 och dess följder. GS1 Sweden var med som partner i eventet och bidrog även med standardexpertis till deltagarna.

Hack the Crisis genomfördes som ett digitalt event med deltagare från offentlig och privat sektor, akademiker och medborgare. Lösningarna som togs var inom kategorierna;

 • rädda liv,
 • rädda samhället,
 • rädda företag

… och där det främsta kriteriet för lösningarna var att de måste vara realiserbara inom två månader, med tanke på de snabbt ökande negativa effekterna av pandemin.

Malin Gustavsson

Att dra nytta av den samlade innovationsförmågan som finns i vårt samhälle för att ta oss an de utmaningar som coronakrisen fört med sig känns både smart och viktigt.

Malin Gustavsson, Chief Product Officer, GS1 Sweden

Totalt tog deltagarna fram 530 innovativa lösningar som på olika sätt kan hjälpa sjukvården, samhället och näringslivet genom och efter coronakrisen.

– För oss var det självklart att bidra som partner till Hack the Crisis och stötta med vårt expertis inom standarder, säger Malin Gustavsson på GS1 Sweden.

Arrangör av Hack the Crisis var DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) tillsammans med Hack for Sweden, OpenHack och på initiativ av Sveriges Regering.

Ett hackathon är en eventform där deltagarna under begränsad tid ska ta fram lösningar på specifika utmaningar. Fokus ligger på digitalt skapande och kreativitet.

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Då och då postar vi nyheter, inspiration och tips som kan vara till nytta för dig i arbetet. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

  Vilket nyhetsbrev är du intresserad av?


  Tillbaka till toppen