Förbered dig i tid för den uppdaterade kvalitetssäkringstjänsten

Den 19 april 2021 lanserar GS1 Sweden en uppdaterad kvalitetssäkringstjänst för Validoo. Här får du svar på vad som händer med dina befintliga resultat, nya begrepp att hålla koll på och hur vi kommer flytta över dina resultat in i Validoos system.

Vad händer med dina befintliga resultat i den nya tjänsten?

Det nya systemet har en delvis annorlunda terminologi, så tidigare resultat behöver ”översättas” innan de flyttas över. Detta gör GS1 Sweden innan lansering. Vi förklarar de nya begreppen nedan.

Begreppet ”varuprovstyper” försvinner

I nuvarande system finns något som kallas för varuprovstyper när du beställer kvalitetssäkring av till exempel ett produktionsprov, prototyp eller variantgrundande artikel. I den nya tjänsten finns inte begreppet varuprovstyper och vid överföringen har vi tagit hänsyn till att kontroll av streckkod idag inte ingår i kvalitetssäkring av prototyp eller variantgrundande artikel.

Ingen separat kontroll av livsmedelsinformation

Idag gör vi en separat kontroll av livsmedel vilket innebär att varje livsmedelsprodukt har två resultat – artikelinformation och livsmedelsinformation. Nu lägger vi ihop det här till EN samlad kvalitetssäkring av produktinformation för livsmedel där båda dessa kontroller ingår.

Kvalitetssäkringstyper

I den nya tjänsten har vi tre typer av kvalitetssäkring för varje artikel:

  • Produktinformation
  • Mått
  • Streckkodskvalitet

Produktinformation och mått ingår i kvalitetssäkringen Datakvalitet. GS1 Sweden kvalitetssäkrar även produktbilder, men det påverkas inte av uppdateringen.

Överflytt icke-livsmedel

Godkända resultat för en produkt som inte är ett livsmedel flyttas över så här:

Tidigare resultat:Överflyttat resultat:
ProduktinformationMåttStreckkodskvalitet
Produktionsprov OK
Prototyp OK
Variantgrundad OK

Eftersom streckkoder tidigare inte har kontrollerats för Prototyper och Variantgrundande artiklar, blir det inget OK för dem i den högra kolumnen.

I det nya systemet är det lätt att se om det saknas streckkodskontroll på en artikel och att komplettera med det för att få en fullständig kvalitetssäkring av artikeln.

Överflytt – livsmedel

För en livsmedelsprodukt kommer det se ut så här:

Tidigare resultat:Överflyttat resultat:
ProduktinformationMåttStreckkodskvalitet
Produktionsprov OK
på både artikel- och livsmedelsinformation
Endast livsmedelsinformation OK
Endast artikelinformation OK

Livsmedelsinformationen är endast en del av det nya begreppet Produktinformation. Därför kan vi inte översätta ett godkänt resultat på enbart livsmedelsinformation till ett OK på Produktinformation.

Överflytt – inte godkända artiklar

Om du har kvalitetssäkrat en artikel i nuvarande system men inte fått godkänt har du ett NOK-resultat (icke-godkänt). I dessa fall går vi in och analyserar vilka delar som inte blev godkända. Om alla regler inom Produktinformation och Mått är OK, men det var brister i Streckkodskvalitet, kommer du att få två OK i det nya systemet men inte OK på Streckkodskvalitet.

Tidigare resultat:Överflyttat resultat:
ProduktinformationMåttStreckkodskvalitet
Icke godkänt resultat (NOK)   

Vad som INTE flyttas över

Om det inte finns ett godkänt resultat på alla delar i det nuvarande systemet så kommer icke-godkända delar att översättas till Ej beställd i det nya systemet. Du kommer alltså att behöva börja om med de delar som inte har fått godkänt. Du kan antingen se till att allt blir godkänt i nuvarande system innan överflytten, eller rätta till bristerna efter lansering.

Vi flyttar inte heller över resultat på enskilda regler från nuvarande system. Det innebär att du i det nya systemet kommer se att du hade ett övergripande OK-resultat på en artikel, men du ser inte exakt vilka regler som kontrollerades och våra avlästa värden. Under en övergångsperiod kan du kontakta vår Kundservice för att få fram detaljerade resultatrapporter från det nuvarande systemet.

Vad du behöver tänka på:

  • Håll koll på nedstängningstiderna och bestäm om du ska kvalitetssäkra före eller efter öppningen av kvalitetssäkringstjänsten
  • Avsätt lite tid efter att tjänsten lanserats till att se över dina resultat i systemet
  • Om du lägger nya order för kvalitetssäkringen nu innan övergången tänk på att varuproven måste in till oss så fort som möjligt. Senast den 13 april 2021 måste varuprov finnas hos oss för kvalitetssäkring på det nuvarande sättet
  • Om du får ett icke-godkänt resultat (NOK) innan övergången se till att rätta det snabbt och lägga om-order så att du är helt klar innan stängningen
  • Lär känna det nya systemet med hjälp av våra guider.
Tillbaka till toppen