Det ekonomiska värdet av Validoo

En ny studie från Accenture visar på betydande ekonomiska fördelar för dagligvaruleverantörer som arbetar med korrekt produktinformation.

De flesta känner till att bristande datakvalitet innebär kostnader, men vilka parametrar bör du använda för att mäta vinsterna av god datakvalitet? Retailers och andra återförsäljare kan ganska enkelt kalkylera värdet av kvalitetssäkrad produktinformation genom att mäta de effektiva affärsprocesser som uppstår.

Leverantörsföretag däremot, inser att datakvalitet påverkar både effektiviteten i leverantörskedjan och deras digitala affär, men kan ha svårare att se hur vinsterna ska räknas hem.

2,5 miljarder i ökade intäkter per år

En ny studie från Accenture har undersökt de ekonomiska fördelarna av Validoo – sett från ett leverantörsperspektiv. Och värdet är påtagligt: För svenska leverantörer inom dagligvaruhandeln, innebär Validoos tjänster årligen:

  • 2,5 miljarder kronor (1,3 %) i ökade intäkter
  • 1,5 miljarder kronor (2-5 %) i minskade kostnader

KÄLLA: ACCENTURE, GS1 VALUE PROPOSITION FOR FMCG SUPPLIERS, 2016.

Se studien

Bristfällig datakvalitet kostar pengar i processerna.

Magnus Nordin, vd på Nestlé Sverige

– Vi vet redan att bristfällig datakvalitet kostar pengar i processerna. Vi är även medvetna om att Validoos tjänster hjälper oss effektivisera, men det är roligt att nu också kunna räkna fram vinsten och se det svart på vitt, Magnus Nordin, vd på Nestlé Sverige.

I takt med att handeln digitaliseras, inser fler att produktinformationen de jobbar med dagligen är en värdefull tillgång som påverkar både konsumentförtroende och det som står på sista raden i årsredovisningen.

Affärsnyttor

Det finns många positiva effekter som kommer av god datakvalitet. Både mjuka och hårda parametrar kan mätas.

  • Samma information till flera och nya kanaler
  • Bättre produktinformation och bilder som visas till konsument
  • Ökat kundförtroende
  • Ökad produkttillgänglighet i butik
  • Minskat svinn tack vare färre fel i informationen
  • Minskat manuellt arbete med fakturor
  • Snabbare produktåterkallelser
  • Enklare arbete och mer rätt vid publicering av information

Tillbaka till toppen