Streckkodsmärk artiklar med varierande vikt

GS1:s streckkoder gör det möjligt att föra över information snabbt och säkert från saker till datorer. De används över hela världen för att märka till exempel konsumentförpackningar, ytterförpackningar och pallar. Denna information vänder sig till dig som ska numrera och streckkodsmärka artiklar med varierande vikt, som till exempel kött, fisk, ost, frukt och grönsaker.

Konsumentförpackningar med varierande vikt

Konsumentförpackningar med varierande vikt säljs ofta efter kilopris. För att kunna prissätta varje förpackning individuellt ska det numreras med ett viktvarunummer och märkas med streckkoden EAN-13. Priset räknas ut med hjälp av artikelns kilopris och förpackningens vikt.

Numrera konsumentförpackningen

Konsumentförpackningar med varierande vikt, till exempel kött, fisk och ost, numreras med ett nationellt viktvarunummer och märks med streckkoden EAN-13. För artiklar med varierande vikt behöver du beställa både ett GS1 Företagsprefix och ett GS1 Viktvaruprefix.

Märka konsumentförpackningen

När du har skapat ett viktvarunummer och numrerat dina konsumentförpackningar ska du slutligen märka dem med streckkoden EAN-13.

Viktvarunummer utomlands

Ett viktvarunummer är nationellt, vilket innebär att ett svenskt viktvarunummer endast kan användas i Sverige. Om du ska sälja artiklar med varierande vikt i ett annat land måste du kontakta GS1-organisationen i det land där du ska sälja artiklarna. De kan ge dig ett viktvarunummer som gäller i det aktuella landet.

Ytterförpackningar med varierande vikt

Ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt ska numreras med GS1-artikelnumret GTIN (Global Trade Item Number), och inte med ett viktvarunummer. GTIN, till skillnad mot ett viktvarunummer, är ett artikelnummer som är unikt i hela världen. Du kan alltså använda ett och samma GTIN på ytterförpackningen oavsett till vilket land artikeln ska säljas.

Numrera ytterförpackningar

Ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt ska numreras med artikelnumret GTIN-14. Tänk på att den första siffran i GTIN-14, det vill säga den logistiska varianten, alltid ska vara 9.

Märka ytterförpackningen

Ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt ska märkas med streckkoden GS1-128. Streckkoden kan bära ytterligare information och ska innehålla både ytterförpackningens GTIN och vikt, men kan även innehålla batchnummer och ett datum, till exempel bästföredatum.

Artiklar som levereras till charkdisk

En artikel som till exempel ska levereras till en charkdisk och som inte ska läsas av i en utgångskassa, ska inte märkas med ett viktvarunummer. Dessa ska märkas på samma sätt som en ytterförpackning som innehåller artiklar med varierande vikt.

Pallar med varierande vikt

En pall som innehåller artiklar med varierande vikt ska numreras med ett GS1-artikelnummer – ett GTIN (Global Trade Item numer, GS1-artikelnummer). Detta gör man för att exempelvis kunna skilja en pall med skivad entrecote från en pall med skivad lövbiff i artikeldatabasen.

Numrera och streckkodsmärka pallen

Lasten på varje pall ska numreras med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) och märkas med en GS1 Palletikett. SSCC är ett unikt nummer som gör att lasten på en pall kan skiljas från lasten på andra pallar. Palletiketten behövs för att pallen ska kunna hanteras i lagret, vid köparens varumottagning och lagerhållning.

För att skapa ett SSCC måste ditt företag vara kund till GS1 och abonnera på ett GS1 Företagsprefix.

Om din pall inte är den beställningsbara enheten

Om pallen inte är den beställningsbara enheten så ska den numreras med GTIN-13 eller GTIN-14. Artikelnumret överförs normalt till köparen i artikelinformationen, och ska inte överföras till streckkoden på palletiketten.

Palletiketten innehåller istället ytterförpackningarnas GTIN, pallens totala vikt, antal ytterförpackningar på pallen och lastens SSCC, men kan även innehålla till exempel bästföredatum och batchnummer.

Om din pall är den beställningsbara enheten

Om pallen är den beställningsbara enheten, till exempel om pallen är en exponeringsenhet, så ska den numreras med GTIN-14. Artikelnumret ska inledas med siffran 9, på samma sätt som för ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt.

Streckkoden på palletiketten ska, förutom pallens GTIN, även innehålla information om pallens totala vikt samt lastens SSCC, men kan även innehålla till exempel bästföredatum och batchnummer.