Skapa GS1-dokumentidentitet (GDTI)

GS1-dokumentidentitet kallas för GDTI (Global Document Type Identifier) och används för att numrera en dokumenttyp med en unik identitet, till exempel förskrivningsnummer och röntgenbilder inom sjukvården eller order och faktura inom handel med mera.

Förberedelser

För att ta fram ett GDTI behöver du först skaffa ett GS1-Företagsprefix – en nummerserie som ger ditt företag och dina artiklar en unik identitet. De GS1-nummer som du skapar med företagsprefixet kan du sedan använda över hela världen.

Skapa GDTI

GDTI består av upp till 30 tecken. Du skapar GDTI med hjälp av GS1 Företagsprefix, ett löpnummer, en kontrollsiffra och ett valfritt serienummer.

  1. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  2. Ange ett löpnummer. Vi rekommenderar att du numrerar identiteterna så att den första identiteten får nummer ”…001”, den andra identiteten får nummer ”…002”, och så vidare. Observera att du själv måste ha koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.
  3. Beräkna och ange en kontrollsiffra. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut.
  4. Ange ett valfritt alfanumeriskt serienummer som kan bestå av upp till 17 tecken.

GS1 Företagsprefix, löpnumret och kontrollsiffran ger tillsammans en identitet för en viss typ av dokument. Genom att lägga till ett serienummer till identiteten för dokumenttypen kan enskilda dokument av samma sort skiljas åt.

Om GS1 Företagsprefix har färre än nio siffror skapar du identiteten på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än tre siffror.