Placera streckkoden rätt

Det är viktigt att veta hur streckkoden ska placeras för att den enkelt och effektivt ska kunna läsas av med en skanner. Nedan presenteras riktlinjer för streckkoder som ska placeras på konsumentförpackningar, ytterförpackningar och pallar.

Generella riktlinjer för streckkodsplacering

 • Streckkoden får inte vara skrynklad eller vikt runt ett hörn.
 • Placera streckkoden på en slät yta och aldrig runt hörn, över skarvar, perforeringar, sömmar eller liknande.
 • Om förpackningen omsluts av cellofan eller annan film får skarven inte ligga över streckkoden.

Konsumentförpackningen

Generella riktlinjer

 • Varje förpackning ska endast ha en streckkod.
 • Placera om möjligt streckkoden minst 8 mm och högst 100 mm från förpackningens kant.
 • Placera streckkoden lågt på förpackningens baksida, gärna till höger.
 • Undvik att placera streckkoden på förpackningens botten.

Specifika riktlinjer för särskilda konsumentförpackningar

 • Burkar och andra cylindriska artiklar med diameter mindre än 12 cm. Streckkoden rekommenderas att orienteras som en stege och inte ett staket. *
 • Sammansatt artikel. När en förpackning innehåller flera konsumentartiklar får det inte gå att läsa av de inpackade artiklarnas streckkod. Dölj streckkoderna med hjälp av förpackningen eller genom att de ingående artiklarna packas så att streckkoderna riktas inåt och inte syns.
 • Rätvinkliga artiklar. Placera streckkoden på nedre delen av förpackningens baksida, gärna till höger.
 • Påsar och andra mjuka förpackningar. Streckkoden ska placeras på påsens mitt, där risken för skrynklor är minst.
 • Flaskor. Streckkoden ska placeras på huvudetiketten eller på separat etikett på baksidan. Aldrig på en banderoll runt flaskhalsen.

* Om streckkoden orienteras som ett staket på burkar och andra cylindriska artiklar med en diameter som är mindre än 12 cm gäller särskilda värden för streckkodens modulbredd (även kallad x-dimension) för att streckkoden ska vara läsbar. För mer information, se GS1 General Specifications, avsnitt 6.2.3.2 figur 6.2.3.2-3. För att säkerställa streckkodens läsbarhet rekommenderas att streckkoden verifieras med till exempel GS1 BarcodeCheck.

Ytterförpackningen

Generella riktlinjer

Ytterförpackningen ska märkas så att streckkoden kan läsas av även när förpackningen ligger på en lastpall. Det innebär att:

 • Minst en av ytterförpackningens sidor ska märkas med en streckkod.
 • Om förpackningen inte kan vridas när den ligger på pallen bör två sidor märkas med en streckkod.
 • Streckkoden får inte placeras på undersidan av förpackningen.

För dagligvaruhandeln gäller att om endast en av ytterförpackningens sidor är märkt med en streckkod ska förpackningen läggas på lastpallen så att etiketten är på samma sida som någon av palletiketterna.

Streckkoden ska placeras så att streckens underkant ligger 32 mm +/- 3 mm från förpackningens botten. Avståndet mellan förpackningens sida och streckkoden ska vara minst 19 mm.

Streckkoden ITF-14 trycks ofta direkt på förpackningen med en stödram som är 4,8 mm bred. Det innebär att ITF-14 ska placeras på ytterförpackningen så att stödramens underkant ligger 27,2 +/- 3 mm från botten. Avståndet mellan förpackningens sida och streckkodens stödram ska vara minst 19 mm. Om ITF-14 saknar stödram ska avståndet mellan förpackningens sida och det närmaste strecket vara minst 34 mm.

Undantag för låga förpackningar

Ibland är förpackningssidan för låg för att streckkoden ska få plats på förpackningen. För att få plats med streckkoden på en låg förpackning kan du:

 • Placera streckkoden närmare än 32 mm från förpackningens botten.
 • Placera klartextinformationen till vänster om streckkoden.

Brickförpackningar och förpackningar omslutna med krympfilm

Brickor är ett antal artiklar som har packats tillsammans på en bricka för att kunna transporteras. En brickförpackning består av en bottenplatta med låga vertikala sidor. Förpackningen omsluts ofta med krympfilm för att ge innehållen stabilitet och skydd så att det inte ramlar ur förpackningen. Eftersom förpackningen har låga vertikala sidor kan du behöva placera streckkoden närmare än 32 mm från förpackningens botten och/eller placera klartextinformationen bredvid istället för under streckkoden.

Ofta går det inte att trycka streckkoden direkt på en förpackning och det är nödvändigt att märka förpackningen med en streckkodsetikett. Det är mycket viktigt att det inte går att läsa av de inneliggande konsumentförpackningarnas streckkoder genom krympfilmen. Detta kan du lösa genom att:

 • Förpacka konsumentförpackningarna i brickförpackningen så att streckkoderna är vända inåt.
 • Dölja konsumentförpackningarnas streckkoder med ytterförpackningens stödbricka.
 • Använda mönstrad krympfilm som gör att det inte går att läsa av konsumentförpackningarnas streckkoder.

Exempelbilder

Pallen

Varje logistisk enhet måste ha minst en palletikett. Pallar bör märkas på två sidor för att säkerställa att minst en av dem är synlig (beroende på om pallen lagras med långsidan eller kortsidan utåt). Ovanför kortsidans palletikett ska det även finnas utrymme för en transport-, butiks- eller kundpacksetikett, som kan sättas dit vid behov.

Det finns inga regler som anger var etiketterna ska placeras – till vänster, i mitten eller till höger. Exakt placering av palletiketterna är en fråga som bestäms bilateralt mellan köpare och säljare.

Se GS1 General Specifications avsnitt 6.7.1.1 och GS1 Logistic Label Guideline avsnitt 8.

 • Etiketten ska placeras minst 50 mm från kanten.
 • Etiketten ska placeras så att streckkoderna sitter minst 400 mm och högst 800 mm från botten.
 • Placera etiketten på utsidan av plasten på sortrena helpallar och lavpallar som plastas innan de sammanställs till en transportoptimerad pall.
 • Lavpallar som inte plastas separat ska ha etiketterna applicerade direkt på lavpallen eller placeras i en plastficka på toppen av pallen om flera lavpallar plastas tillsammans.
 • Etiketterna kan delas så att de blir liggande med texten till vänster och streckkoderna till höger om det blir utrymmesbrist på till exempel lavpallar. Tänk på att streckkoder och text ska ha samma storlek och kvalitet som övriga etiketter.
 • Etiketten får inte täcka underliggande ytterförpackningsmärkning.
Tillbaka till toppen