Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation och Streckkodskvalitet

GDSN release: 3.1.23
Gäller från och med: 2023-05-20
Version: 2.4


Versionshistorik

VersionModifieringÄgareDatum
2.5735502 – Byte namnC. Brander2023-11-20
2.4735521 – Byte T-nummer
736003 – Byte T-nummer
736004 – Byte T-nummer
736005 – Byte T-nummer, ändring märkning Laktos
C. Brander2023-05-22
2.3736005– Uppdaterat kodvärdeC. Brander2023-02-25
2.2736002 – Ändring kodvärde Halal
736005 – Uppdatering kodlista
C. Brander2022-11-23
2.1735004 – Borttag av text punkt 17
735506 – Flytt av regel från Mått till Artikelinformation
735506 – Förtydligande hantering variabelviktsvara
735538 – Borttag av regel Typ av databärare
735539 – Förtydligande
735601 – Uppdatering av symboler för piktogram
735700 – Uppdaterad med länk till kodlista
735904 – Komponentinformation – Förtydligande
736001 – Ny regel
736002 – Ny regel
736003 – Ny regel
736004 – Ny regel
736005 – Ny regel
736006 – Ny regel
Avsnitt 3.1 – Byte av namn från ’Förpackning och Vikt’ till ’Förpackning’
Appendix 1 – Flytt av regel 735506 från Mått till Produktinformation
Appendix 2 – Borttaget
C. Brander2022-05-21
2.0735511 j.) – Förtydligande att punkt j även gäller ett set av olika produkter
735542 h.) – Förtydligande angående användandet av skiljetecken
735546 c.) – Ändring för att anpassa kvalitetssäkringen till nya systemet
735903 a-c.) – Rättning av resultat för att överensstämma med regeln för Open Jar samt tillägg av nytt kodvärde.
Appendix 2 – Tillägg av ackrediterad märkning ”Plastic in product”
L. Roth2021-09-28

1. Introduktion

Här beskrivs vilka kontroller och regler som ingår i kvalitetssäkringen samt vilka termer som berörs. Vidare beskrivs hur bedömningen av varje regel går till samt vilken status som kan ges.

Kvalitetssäkringsreglerna och bedömningskriterierna har tagits fram i samarbete med Validoos Referensgrupp för Produktinformation och Datakvalité. Reglerna baseras på GS1-standarder och regelverk, bland annat standarden för artikelinformation: Handledning Artikelinformation

1.1 Symboler

I kvalitetssäkringsreglerna kommer följande symboler att användas för att tala om ifall regeln avser kvalitetssäkring på:

 • ”Konsumentartikel och/eller basnivå” eller ”Ytterförpackning”
 • Variabelmåttvara eller Icke-variabelmåttvara
 • SRS-back eller Ej SRS-back


Konsumentartikel


Basnivå
(Icke konsumentartikel,
utan ingående artikel)


Ytterförpackning
(Icke konsumentartikel,
med ingående artikel)


Variabelmått


Icke-variabel-
måttvara


SRS


Ej SRS-back

2. Kvalitetssäkringsregler för Produktinformation

2.1 Artikelidentitet

Regel 735513 Artikelns identitet (T0154)

RegelRegel avser
Artikelns identitet (T0154) i artikelinformationen ska överensstämma med siffrorna som anges under varuprovets streckkod eller annan GTIN-märkning på produkten.

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll att GTIN i artikelinformationen överensstämmer siffra för siffra med siffror utskrivna under streckkod på varuprovet eller annan GTIN-märkning på varuprovet. Utfyllnadsnollor i början av GTIN är undantagna.
 2. Om varuprovet är en konsumentartikel som har mer än en streckkod/märkning kontrolleras att GTIN överensstämmer med siffror under någon av streckkoderna.
 3. Om varuprovet är en icke-konsumentartikel med mer än en streckkod innehållande olika GTIN ges status Åtgärd behövs.
 4. Om inte alla siffror under streckkoden går att uttyda (ex. om streckkoden är knölig eller siffrorna har blivit kladdiga) kan ingen kontroll göras och statusen blir N/A.
 5. Om varuprovet saknar streckkod eller annan märkning av GTIN blir statusen N/A.

Regel 735502 Artikelkategori (T0018)Nytt namn 2023-11-18

RegelRegel avser
Artikelkategori (T0018) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets benämning.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att artikelkategori i artikelinformation inte innehåller varumärke. Som varumärke räknas det som bedömts i regel 735542 som artikelns varumärke eller förkortning därav. Annat varumärkesliknande ord/fras som finns på varuprovet kan förekomma i artikelkategorin. Om varumärket är samma som artikelns namn godkänns det också i artikelkategorin, t.ex. en saft som säljs under varumärket ”SAFT”.
 2. Kontroll att artikelkategori i artikelinformation inte innehåller någon förpackningsstorlek överhuvudtaget med undantag för angivelse av multipack.
 3. Kontroll att artikelkategorin i artikelinformationen inte innehåller leverantörens artikelnummer, annan obegriplig textsträng ”ABC78317” eller ord som uppenbarligen inte beskriver produkten som t.ex ”kopia”, ”gammal version” eller ”uppdaterad”.
 4. Artikelkategorin behöver inte finnas utskriven på varuprovet för att godkännas som artikelkategori i artikelinformationen. Dock kontrolleras att artikelkategorin i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Artikelkategori ”Juice” i artikelinformationen för ett paket flingor eller ”Tomatjuice” för en flaska Apelsinjuice) vilket ger status Åtgärd behövs.
 5. Kontroll att artikelkategorin i artikelinformationen har svensk teckenuppsättning.

Regel 735542 Varumärke (T0143)

RegelRegel avser
Varumärke (T0143) i artikelinformation ska överensstämma med varuprovets varumärke.

Hur görs kontrollen?

 1. Om ett eller fler angivelser som liknar ett varumärke finns på varuprovet, kontrolleras att något av dessa helt eller delvis är angivna i T0143. (Exempel som ger status OK: om varuprov = Gillette Fusion och artikelinformation = Gillette, varuprov = Bosses Bär och artikelinformation = BOSSES).
 2. Om varumärke finns angivet på varuprovet kontrolleras att det inte står i uppenbar konflikt med angivet värde i T0143, (Exempel: varuprov = Gillette och artikelinformation = Gevalia).
 3. Om varumärke finns angivet på varuprovet kontrolleras att det inte är annorlunda stavat. (Exempel: varuprov = Gillette och artikelinformation = Gilete).
 4. Om varumärke finns angivet på varuprovet på ett språk (ex. engelska) får det inte vara angivet i artikelinformationen översatt till ett annat språk.
 5. Om det finns flera angivelser på varuprovet som skulle kunna vara varumärke godkänns vilket som helst av dessa.
 6. Kontroll att det ifyllda varumärket inte innehåller företagsnamnet (om inte varumärket är samma som företagsnamnet). Normalt ska varumärket i artikelinformationen inte innehålla ex. aktiebolag, AB el. dyl.
 7. Kontroll att det ifyllda varumärket inte innehåller produktegenskaper ex. lösvikt eller smågodis (om inte varumärket är samma som dessa).
 8. Om varumärke inte finns angivet på varuprovet godkänns vad som helst i artikelinformationen med undantag för ovanstående dvs företagsnamnet, egenskaper samt skiljetecken.

Regel 735511 Förpackningsstorlek (T4360) Uppdaterad 2023-05-22

RegelRegel avser
Förpackningsstorlek (T4360) i artikelinformation ska överensstämma med varuprovets förpackningsstorlek, samt följa skrivreglerna.

Förpackningsstorleken gör det lättare för konsumenten att förstå vilken artikel som hör ihop med hyllkantsetiketten. Därför jämför kvalitetssäkringen den förpackningsstorlek som är ifylld i artikelinformationen med den förpackningsstorlek som står skrivet på varuprovets framsida.

Hur görs kontrollen?

 1. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T4360 i artikelinformationen och en förpackningsstorlek finns angiven på varuprovets framsida (som den definieras enligt GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter) ska det ifyllda värdet överensstämma med varuprovet.
 2. I bedömning av överensstämmelse bortses från mellanslag och eventuella vedertagna förkortningar, ex. varuprov=200 gram och artikelinformation=200g eller 200 gr ger  status OK.
 3. I bedömning av överensstämmelse likställs vedertagna begrepp som styck/bitar/antal osv, ex. varuprov = Antal: 8 bitar och artikelinformation = 8 st ger status OK.
 4. I bedömning av överensstämmelse likställs olika antal decimaler ex. varuprov=0.300 kg och artikelinformation = 0.3 kg ger status OK.
 5. I bedömning av överensstämmelse likställs olika enheter om mängdangivelsen stämmer ex. varuprov = 0.300 kg och artikelinformation = 300 g ger status OK. Om däremot mängdangivelsen inte överensstämmer ex. varuprov = 0.350 kg och artikelinformation = 300 g ger status Åtgärd behövs.
 6. Om enhet saknas för Förpackningsstorlek i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs, t.ex. varuprov = 300 gram och artikelinformation = 300.
 7. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T4360 i artikelinformationen och flera förpackningsstorlekar finns angivna på varuprovets framsida (som den definieras enligt GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter) ska det ifyllda värdet överensstämma med den angivelse på varuprovets framsida som har störst teckenstorlek. Om det ifyllda värdet överensstämmer men en angivelse på varuprovets framsida med mindre teckenstorlek ges rekommendation att justera det ifyllda värdet. Om teckenstorleken är samma, eller ungefär samma ska det ifyllda värdet överensstämma med valfri angivelse på varuprovet och ger status OK.
 8. Om Förpackningsstorlek är ifylld i T4360 i artikelinformationen och det saknas angivelse om förpackningsstorlek på varuprovets framsida (som den definieras enligt GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter) kontrolleras om det finns en storleksangivelse på varuprovets övriga sidor.
 9. Om Förpackningsstorlek inte är ifylld i T4360 i artikelinformationen ges status N/A.
 10. Om angivelse helt saknas på varuprovet eller artikeln består av flera olika produkter godkännes det ifyllda värdet. T.ex. på ett set med en schampoflaska 300 ml, en balsamflaska 300 ml och en hårspray 150 ml ges status OK för alla rimliga ifyllda värden, exempelvis ”3-pack”, ”1 st”, ”750 ml” m.m.
  1. Undantag: Om det ifyllda värdet i artikelinformationen står i uppenbar konflikt med förpackningsstorleken ges status Åtgärd behövs. T.ex. ”10 kg” i artikelinformationen för en enliters juice-flaska.
 11. Kontroll att det ifyllda värdet i Förpackningsstorlek, text (T4360) följer de skrivregler som finns specificerade i Handledningen för artikelinformation:
  1. Följande tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar: – Komma (,) – Punkt (.) – Semikolon (;)
  2. Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser. Ex: 2.8% ger status OK, 2,8% ger statusen Åtgärd behövs.
  3. Vid multipack registreras antal följt av bokstaven P. Ex: 4P
  4. Vid angivelse av antal portioner produkten ger registreras antal portioner följt av PORT. Ex: 12 PORT
 12. För variabelviktvara ges status OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ges status Åtgärd behövs.

2.2 Förpackningens innehåll

Regel 735506 Artikelns bruttovikt (T4020)

RegelRegel avser
Artikelns Bruttovikt (T4020) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets bruttovikt.

Hur görs kontrollen?

 1. Det ifyllda värdet i Artikelns Bruttovikt (T4020) i artikelinformationen jämförs med varuprovets märkningar och förpackningstyp.
 2. Vid orimligt ifyllt värde ges status Åtgärd behövs. Tillexempel, ifyllt värde i Bruttovikt = 2100g för en chokladkaka märkt med en nettovikt på 200g.
 3. Om T0186 Variabelmåttvara = Ja/Sann görs rimlighetsbedömning på den digitala artikelinformationen och status OK ges för alla rimliga värden oberoende av angivet värde på varuprov. Exempel, angivet värde i artikelinformation=1000g för större skinka på ca 1 kg ger status OK. Uppenbart orimligt värde i artikelinformationen, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ges status Åtgärd behövs.

Regel 735509 Nettoinnehåll (T0082)

RegelStatus
Nettoinnehåll (T0082) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets nettoinnehåll.

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns ett nettoinnehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är exakt samma värde som står i Förpackningens innehåll (T0082) i artikelinformationen. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=300.5 gram är inte överensstämmande med artikelinformation=300 gram, och ger statusen Åtgärd behövs.
 2. Om det finns två eller fler mängder märkta på förpackningen (ex. avrunnen vikt och totalt innehåll) ska åtminstone den ena av dessa vara angiven i artikelinformationen och vara överensstämmande.
 3. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Förpackningens innehåll ”5 styck” på en tändsticksask med 100 tändstickor) vilket ger status Åtgärd behövs. Alla rimliga ifyllda värden ger status OK.
 4. Vid kontrollen likställs värden med olika enheter, ex. varuprov=1.5 kg och artikelinformation=1500 gram ger status OK.
 5. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=300 gram och artikelinformation=300.00 gram ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
 6. För variabelviktvara ges status OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=ca 300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ger status Åtgärd behövs. 

Regel 735530 Måttenhet (T3780) till nettoinnehåll (T0082)

RegelRegel avser
Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Förpackningens innehåll (T0082) ska överensstämma med angiven måttenhet för innehåll på varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns ett nettoinnehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma enhet som står i T3780 kopplat till T0082 i artikelinformationen.
 2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att enheten för förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Förpackningens innehåll ”1 kubikmeter” på en tändsticksask).

Regel 735522 Jämförmängd färdigvara (T0147)

RegelRegel avser
Jämförmängd färdigvara (T0147) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets jämförmängd färdigvara.

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns en jämförmängd angiven på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma värde som står i Jämförmängd färdigvara (T0147) i artikelinformationen.
 2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Jämförmängd ”2 styck” på en tändsticksask med 100 tändstickor).
 3. Vid kontrollen likställs värden med olika enheter, ex. varuprov=1.5 kg och artikelinformation=1500 gram ger status OK.
 4. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=300gram och artikelinformation=300.00 gram ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
 5. Vid kontrollen likställs inte avrundningar, ex. varuprov=300.5 gram är inte överensstämmande med artikelinformation=300 gram, och ger status Åtgärd behövs.
 6. Om det finns två eller fler mängder märkta på förpackningen (ex. vikt i gram eller volym i milliliter) kontrolleras att någon av dessa är angiven i artikelinformationen.
 7. Om jämförmängd ej är ifylld ges statusen Åtgärd behövs, med följande undantag (Konsumentverkets vägledning om prisinformation – 2012): förpackningar av varor som innehåller mindre än 50 g eller 50 ml, förpackningar som innehåller flera olika varor, samt för varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper.
 8. För variabelviktvara ges status OK för alla rimliga värden, ex. artikelinformation=300g och varuprov=345g. Uppenbart orimligt värde, ex. artikelinformation=300g om varuprovet är en skinka på ca 3000g ger status Åtgärd behövs.

Regel 735531 Måttenhet (T3780) till Jämförmängd färdigvara (T0147)

RegelRegel avser
Måttenhet (T3780) i artikelinformationen kopplat till Jämförmängd färdigvara (T0147) ska överensstämma med angiven måttenhet på varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns ett innehåll angivet på varuprovet i någon av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att det är samma enhet som står i T3780 kopplat till T0147 i artikelinformationen.
 2. Om det saknas angivelse på varuprovet i något av de godkända enheterna (gram, milliliter, millimeter, kvadratmeter, kubikmeter, styck) kontrolleras att enheten för förpackningens innehåll i artikelinformationen inte uppenbarligen strider mot artikelns verkliga innehåll (ex. Jämförmängd ”1 kubikmeter” på en tändsticksask).

Regel 735901 Typ av Jämförelse (T0145)

RegelRegel avser
Typ av Jämförelse (T0145) i artikelinformationen kopplat till Jämförmängd färdigvara (T0147) och Måttenhet till Jämförmängd färdigvara (T3780) ska överensstämma med angiven måttenhet på varuprovet och vara korrekt beräkningsgrund.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att Typ av Jämförelse (T0145) överensstämmer med måttenhet (T3780) till Jämförmängd färdigvara (T0147). Till exempel, om måttenhet = gram ska det i Typ av Jämförelse (T0145) inte stå per liter eller tvätt.
 2. För vissa varor finns särskild anvisning om vilken beräkningsgrund som ska anges (Konsumentverkets vägledning om prisinformation). Om fel typ av beräkningsgrund angivits i Typ av jämförelse (T0145) ges status Åtgärd behövs. Följande beräkningsgrunder ska användas:
  1. För varor som säljs i förpackningar med flera enheter som konsumeras styckevis beräknas jämförpriset i samma måttenhet som för den enskilda varan.
  2. För varor på rulle, spole, nystan och liknande beräknas jämförpriset per meter. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive hylsans vikt.
  3. För material som ska täcka en yta beräknas jämförpriset per kvadratmeter. För tapeter av papperstyp anges priset per rulle och för färg per liter.
  4. För varor med rekommenderad dosering, till exempel tvättmedel och diskmedel, beräknas jämförpriset per rekommenderad dos enligt varans normaldosering.
  5. För varor som ska spädas med vätska beräknas jämförpriset per mängd konsumtionsfärdig vara eller standardlösning.
  6. För livsmedel i spad, buljong eller annan tillsats; till exempel fiskbullar i buljong, grönsaker/frukt i lag, kött i gelé, ättiksgurka mm, kan Typ av jämförelse anges som avrunnen vikt. Då det finns två storleksangivelser på varuprovet, varav den ena överensstämmer med angivet värde i artikelinformationen ges status OK. (Förtydligande 2024-02-24)
 3. Om typ av jämförelse ej är ifylld sätts statusen Åtgärd behövs, med följande undantag (Konsumentverkets vägledning om prisinformation – 2012): förpackningar av varor som innehåller mindre än 50 g eller 50 ml, förpackningar som innehåller flera olika varor, samt för varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper.

2.3 Märkningar

Regel 735700 Ackrediterad märkning (T3777)

RegelRegel avser
Om en ackrediterad märkning finns angiven på varuprovet ska ifyllt värde i Ackrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet ska inget vara i ifyllt i Ackrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan för Ackrediterad märkning (T3777). Ackrediterade märkningar som används i Sverige kvalitetssäkras, med undantag för märkningarna Global Gap, IP-klass och ProTerra non GMO.
 2. Om förpackningen bedöms ha Ackrediterad märkning, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i T3777.
 3. Om det finns en märkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt i artikelinformation.
  1. Undantag: Om varuprovet är märkt med en FSC-märkning som hänvisar enbart till förpackningens material behöver inte Ackrediterad märkning (T3777) vara ifyllt i artikelinformationen.
 4. Om det finns flera märkningar på varuprovet kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
 5. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Ackkrediterad märkning (T3777) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet.
 6. För att en märkning ska bedömas som finnas på varuprovet ska den ha exakt samma utformning som specificeras av utgivande part.

Exempel på ackkrediterad märkning:

FalkenDet överkorsade axetKRAV

Regel 736001 Är diettyp märkt på förpackningen (T4312)

RegelRegel avser
Om dietmärkning finns angivet på varuprovet ska Är diettyp märkt på förpackningen (T4312) i artikelinformationen vara ifyllt med Ja/Sann. Om märkning saknas på varuprovet ska Är diettyp märkt på förpackningen (T4312) i artikelinformationen vara ifyllt med Nej/Falskt.

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med en dietmärkning kontrolleras att Är diettyp märkt på förpackningen (T4312) i artikelinformationen är markerad som Ja/sann. Finns det däremot ingen märkning på varuprovet ges status Åtgärd behövs.
 2. Om förpackningen inte är märkt med en dietmärkning kontrolleras att Är diettyp märkt på förpackningen (T4312) i artikelinformationen är angiven med Nej/Falsk. Finns det däremot en märkning på varuprovet ges status Åtgärd behövs.
Regel 736002 Diettyp, kod (T4066) Ändring 2022-11-23
RegelRegel avser
Om märkning finns angiven på varuprovet ska ifyllt kodvärde i Diettyp, kod (T4066) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar eller angivelser på varuprovet som finns med i kodlistan T4066 Diettyp.
 2. Om det finns en dietmärkning på varuprovet kontrolleras att rätt kodvärde är valt i attribut T4066 i artikelinformationen.
 3. Om det finns flera märkningar kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
 4. Om varuprovet saknar dietmärkning men det finns ett ifyllt kodvärde i T4066 i artikelinformationen kontrolleras att Är diettyp märkt på förpackningen (T4312) är lika med Nej/Falsk och status blir då N/A. Om Är diettyp märkt på förpackningen (T4312) istället är lika med Ja/sann blir status Åtgärd behövs.
 5. Kontroll av överensstämmelse mellan varuprovet och ifyllt kodvärde enligt nedan:
Ifyllt kodlvärdeExakt angivelse på varuprovet (angivelse på främmande
språk godkänns endast om stavningen obetydligt skiljer
sig från svenska t ex. Te/Tea, Tomat/Tomato)
HalalSymbol med Halal-märkning ger status OK.
KosherStatusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde i övriga fall ges statusen N/A.
KosttilläggStatusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex. om kodvärdet används på en tändsticksask utan märkning), i övriga fall ges status N/A.
Modersmjölkersättning”Modersmjölksersättning”, ”Produkten är godkänd som modersmjölksersättning” eller liknande fraser innehållande ordet modersmjölksersättning ger status OK.
Vegan”Vegan(sk)”, ”Produkten är vegansk” eller liknande fras eller symbol innehållande ordet vegan ger status OK.
Vegetarisk”Vegetarisk”, ”Produkten är vegetarisk”, ”lämplig för vegetarianer” eller liknande fras eller symbol innehållande ordet vegetarisk ger status OK.
Utan NötköttStatusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex om kodvärdet används på ett icke-livsmedel) i övriga fall ges statusen N/A.
Utan grisköttStatusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde (t.ex om kodvärdet används på ett icke-livsmedel) i övriga fall ges statusen N/A.

Regel 736003 Är påstående märkt på förpackningen (T4357) Uppdaterad 2023-05-22

RegelRegel avser
Om näringspåstående finns angivet på varuprovet ska Är påstående märkt på förpackningen (T4357) i artikelinformationen vara ifyllt med Ja/Sann. Om märkning saknas på varuprovet ska Är påstående märkt på förpackningen (T4357) i artikelinformationen vara ifyllt med Nej/Falskt.

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med t.ex. en ”Fri från”-angivelse kontrolleras att Är påstående märkt på förpackningen (T4357) i artikelinformationen är markerad som Ja/sann. Finns det däremot ingen märkning på varuprovet ges status Åtgärd behövs.
 2. Om förpackningen inte är märkt med en angivelse kontrolleras att Är påstående märkt på förpackningen (T4357) i artikelinformationen är Nej/Falskt. Finns det däremot en märkning på varuprovet ges status Åtgärd behövs.

Regel 736004 Typ av påstående (T4358) Uppdaterad 2023-05-22

RegelRegel avser
Typ av påstående (T4358) i artikelinformationen kopplat till Ämne för påstående, kod (T4359) ska överensstämma med märkningen på varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns märkning på varuprovet ska den stämma överens med angivet kodvärde för Typ av påstående (T4358) i artikelinformationen. Överenstämmelse kontrolleras enligt angivna riktlinjer i kodlistan i Regel 736004 Ämne för påstående, kod (T4359).
 2. Om det saknas märkning på varuprovet och Är påstående märkt på förpackningen (T4357) är Nej/falsk ges status N/A.

Regel 736005 Ämne för påstående, kod (T4359) Uppdaterad 2024-02-26

RegelRegel avser
Om märkning finns angivet på varuprovet ska ifyllt värde i Ämne för påstående, kod (T4359) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet. Om märkning saknas på varuprovet och Är påstående märkt på förpackningen (T4357) är lika med Ja/sann ska inget vara i ifyllt i Ämne för påstående (T4359) i artikelinformationen.

”Fri från”-angivelse på livsmedelsprodukter för svenska marknaden är kopplat till föreskrifter, gränsvärden och anmälningsplikt till Livsmedelsverket. Föreskrifterna för vad som kan märkas med ”Fri(tt) från” utgör 14-16 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation (se www.livsmedelsverket.se). I listan finns även koder som inte gäller livsmedel.

Kvalitetssäkringen gör ingen kontroll av huruvida ”Fri från”-, ”Reducerad”-, ”Låg”-, ”Mycket Låg”- och ”Innehåller”- märkning på ett varuprov är relevant eller huruvida produkten uppfyller kriterier. Däremot kontrolleras att om någon kod är ifylld i artikelinformationen ska det finnas motsvarande märkning på varuprovet. Även andra språk som skiljer sig obetydligt från svenska kontrolleras för överensstämmande, tex. ”Free from”/”Fri fra” och ”Low”/”Lav”/”Lágt”. Vilken märkning som bedöms motsvara de olika kodvärdena finns angivet i tabellen nedan.

BaljväxtproteinFri från
”Fri från baljväxtprotein”, ”Fri från ärtprotein” ”Ärtproteinfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och baljväxtprotein eller ärtprotein (ärta) ger status OK. Exempelvis ”Free from legume protein” och ”Free from peas” ger status Åtgärd behövs.
BPAFri från


Innehåller
”Fri från BPA”, ”BPA fritt”, ”Free from BPA”, ”BPA free”, eller liknande fras ger status OK.

Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde. I övriga fall ges statusen N/A.
FenylalaninLågFri från, innehåller
”Fenylalaninfattig”, ”Lågt innehåll av fenylalanin” eller liknande fras som indikerar att innehållet av fenylalanin är lågt ger status OK.

Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde. I övriga fall ges statusen N/A.
FiskFri från

”Fri från fisk” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och fisk ger status OK. Exempelvis ”Free from fish” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt.
GlutenFri från

”Glutenfri(tt)” ”Fri från gluten” ger status OK. Exempelvis ”Glutenfree”,”Free from gluten”, ”innehåller inte gluten”, ”naturligt fri från gluten” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt.
JordnötterFri från

”Fri från jordnötter” ”Jordnötfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och jordnöt ger status OK. Exempelvis ”Nötfri” eller ”Free from nuts” ger status Åtgärd behövs.
LaktosFri från

Reducerad, Låg, Mycket låg
”Fri från laktos” ”Laktosfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och laktos ger status OK. Exempelvis enbart märkning ”Free from lactose” eller ”Låglaktos”/”Laktosreducerad” ger status Åtgärd behövs.

”Laktosreducerad”, ”Låglaktos” eller böjningar därav ger status OK. Exempelvis ”Laktosfri” eller endast märkning ”Low lactose” ger status Åtgärd behövs.
LatexFri frånInnehåller
”Fri från latex” ”Latexfri(tt)” ”Free from latex” eller liknande fraser som indikerar att produkten är fri från latex ger alla status OK.

Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde. I övriga fall ges statusen N/A.
MjölkFri från

”Fri från mjölk” ”Mjölkfri(tt)” eller liknande fraser innehållande orden fri(tt) och mjölk ger status OK. Exempelvis ”Free from milk/dairy” ger status Åtgärd behövs.

ParfymFri från
Innehåller
”Fri från parfym”, ”Parfymfritt”, ”Oparfymerad”, ”Free from perfume”, ”Perfume-free”, ”no perfume”, ”Ingen parfym”, ”Doftfri” eller liknande fras ger status OK.

Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde. I övriga fall ges statusen N/A.
PVC
med och utan ftlater
(sjukvårdsartiklar)
Fri från

Innehåller
”Fri från PVC”, ”PVC-fri(tt)”, ”Free from PVC”, ”Polyvinylklorid-fri” eller liknande fraser som indikerar att produkten är fri från PVC ger status OK.


Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde. I övriga fall ges statusen N/A.
SojaFri från

”Sojafri(tt)” ”Fri från soja” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och soja ger status OK. Exempelvis ”Free from soja” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt.
SockerarterLågReducerad. Mycket låg, innehåller
”Låg sockerhalt” ger status OK. Exempelvis ”Low sugar”, ”sugar free” ger status Ågärd behövs.


Statusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde. I övriga fall ges statusen N/A.
SötningsmedelInnehållerStatusen blir Åtgärd behövs vid uppenbart felaktigt ifyllt kodvärde. I övriga fall ges statusen N/A.
ÄggFri från

”Fri från ägg” ”Äggfri” eller liknande fras innehållande orden fri(tt) och ägg ger status OK. Exempelvis ”Free from egg” ger status Åtgärd behövs om kodvärdet är ifyllt.

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om det finns en eller flera märkningar på varuprovet som finns med i kodlistan för Ämne för påstående, kod (T4359).
 2. Om förpackningen har märkning, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i Ämne för påstående, kod (T4359) i artikelinformationen.
 3. Om det finns flera märkningar kontrolleras att samtliga finns angivna med rätt kodvärde i artikelinformationen.
 4. Det kontrolleras att något kodvärde inte har angivits i Ämne för påstående, kod (T4359) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet om Är påstående märkt på förpackningen (T4357) är angivet som Ja/sann.
 5. Om Är påstående märkt på förpackningen (T4357) är angivet som Nej/falsk och det inte finns någon märkning på varuprovet ges status N/A.
 6. Kontroll av överensstämmelse mellan varuprovet och ifyllt kodvärde enligt nedan:

Regel 735552 Förpackningsfunktion (T4124)

RegelRegel avser
Om varuprovet är märkt med att den är förpackad i en skyddande atmosfär ska Förpackningsfunktion (T4124) i artikelinformationen ha värdet ”skyddande atmosfär” (MODIFIED_ATMOSPHERE) och tvärtom, d.v.s. om varuprovet inte är märkt att den är förpackad i en skyddande atmosfär ska detta kodvärde inte vara angivet i Förpackningsfunktion (T4124) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med orden ”förpackad i en skyddande atmosfär” kontrolleras att kodvärde ”skyddande atmosfär” är angivet i T4124.
 2. Om förpackningen inte är märkt med orden ”förpackad i en skyddande atmosfär”, kontrolleras att detta kodvärde inte är ifyllt i T4124.
 3. Om något annat kodvärde än ”skyddande atmosfär” är angivet i artikelinformationen blir statusen N/A (inte tillämplig). 

Regel 735533 Pant för returnerbar förpackning (T0148)

RegelRegel avser
Om det finns kod för Pant för returnerbar förpackning (T0148) angiven i artikelinformationen ska det överensstämma med pantkoden för varuprovet, och tvärtom d.v.s. om varuprovet har pant ska motsvarande kodvärde vara ifyllt i Pant för returnerbar förpackning (T0148).

Hur görs kontrollen?

 1. Visuell kontroll om förpackningen är märkt med en pant-symbol eller om förpackningen är en känd pant-förpackning som finns med i kodlistan T0148 Pant för returnerbar förpackning.
 2. Om förpackningen bedöms ha pant, kontrolleras att det finns ett ifyllt kodvärde i T0148.
 3. Om förpackningen bedöms ha pant kontrolleras att rätt kodvärde är valt i artikelinformationen.
 4. Det kontrolleras att inte något kodvärden angivits i Pant för returnerbar förpackning (T0148) i artikelinformationen som inte finns på varuprovet. Om förpackningen saknar pant men ett kodvärde är angivet i T0148 ges status Åtgärd behövs.

2.4 Förvaring

Termerna högsta och minsta temperatur avser hur artikeln ska lagras och förvaras. Informationen riktar sig till distributionscentral och butik, och är därmed inte information som riktar sig till konsument. Om du vill ange den temperatur som är avsedd konsument använd istället term T3775 Förvaringsinstruktioner för konsument i artikelinformationen.

Regel 735701 Högsta temperatur (T3796)

RegelRegel avser
Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur ska ifyllt värde i Högsta förvaringstemperatur (T3796) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur, kontrolleras att det finns ett ifyllt värde i T3796.
 2. Om förpackningen är märkt med högsta förvaringstemperatur, och det finns ett ifyllt värde i T3796 kontrolleras att värdet överensstämmer med förpackningen.
 3. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=18.0 och artikelinformation=18 ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
 4. Om angivelsen i artikelinformationen har högra noggrannhet än vad som står på varuprovet, ex. 18 grader på varuprovet men 18.4 grader i artikelinformationen är de inte överensstämmande vilket ger status Åtgärd behövs.
 5. Vid kontrollen likställs avrundade gradantal i artikelinformationen eftersom Handledningen för artikelinformation rekommenderar heltal. Ex. 18.4 på varuprovet och 18 i artikelinformationen ger status OK. Vid halvgrader på varuprovet ex. 18.5 godkänns avrundning både uppåt och nedåt, dvs både 18 och 19 i artikelinformationen ger status OK.
 6. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges status N/A (kan ej kontrolleras).

Regel 735703 Lägsta temperatur (T3797)

RegelRegel avser
Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur ifyllt värde Lägsta förvaringstemperatur (T3797) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Om förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur, kontrolleras att det finns ett ifyllt värde i T3797.
 2. Om förpackningen är märkt med lägsta förvaringstemperatur, och det finns ett ifyllt värde i T3797 kontrolleras att värdet överensstämmer med förpackningen
 3. Vid kontrollen likställs inte heltal med decimalpunkt följt av noll(or). Dvs varuprov=18.0 och artikelinformation=18 ger status Åtgärd behövs, och tvärtom.
 4. Om angivelsen i artikelinformationen har högre noggrannhet än vad som står på varuprovet, ex. 18 grader på varuprovet men 18.4 grader i artikelinformationen är de inte överensstämmande vilket ger status Åtgärd behövs.
 5. Vid kontrollen likställs avrundade gradantal i artikelinformationen eftersom Handledningen för artikelinformation rekommenderar heltal. Ex. 18.4 på varuprovet och 18 i artikelinformationen ger status OK. Vid halvgrader på varuprovet ex. 18.5 godkänns avrundning både uppåt och nedåt, dvs både 18 och 19 i artikelinformationen ger status OK.
 6. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges status N/A (kan ej kontrolleras).

Regel 735902 Bas för temperaturangivelse (T3822)

RegelRegel avser
Om artikeln är beställningsbar och förpackningen är märkt med förvaringstemperatur T3796 och/eller T3797, ska kodvärde Förvaring och hantering (STORAGE_HANDLING) vara ifylld i Bas för temperaturangivelse (T3822).

Hur görs kontrollen?

 1. Om lägsta och/eller högsta förvaringstemperatur är ifyllt i artikelinformationen, kontrolleras att kodvärde STORAGE_HANDLING är valt i T3822
 2. Om förpackningen inte är märkt med förvaringstemperatur, med det finns ett ifyllt värde i artikelinformationen ges status N/A (kan ej kontrolleras).

2.5 Artikelhierarki

Regel 735501 Antal inneliggande artiklar (T3361)

RegelRegel avser
Antal inneliggande artiklar (T3361) som är angivet i artikelinformationen ska vara detsamma som antalet inneliggande artiklar i varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Angivelse av antal inneliggande artiklar som finns märkt (tryckt eller skrivet) på ytterförpackningen eller dess etikett jämförs med ifyllt antal i T3361 och det ska överensstämma exakt.

Regel 735521 Ingående artikel, GTIN (T2045)

RegelRegel avser
Ingående artikel, GTIN (T2045) som är angivet i artikelinformationen ska vara detsamma som ingående artikel i varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ingående artikel, GTIN jämförs angivelse av GTIN som finns märkt (tryckt eller skrivet) på ytterförpackningen eller dess etikett med ifyllt GTIN i T2045 och det ska överensstämma exakt.
 2. Om angivelse saknas på etiketten kan Ingående artikel, GTIN inte kontrolleras vilket ger status N/A.

2.6 Livsmedelsinformation

Regel 735004 Ingrediensförteckning (T4088)

RegelRegel avser
Om det finns en ingrediensförteckning på varuprovet ska den vara ifylld exakt överensstämmande i Ingrediensförteckning (T4088) i artikelinformationen.

Ingrediensförteckningen på ett livsmedel utgör viktig information till köpare och konsumenter. Den digitala ingrediensförteckningen i artikelinformationen används ofta på produktsidor på hemsidor och i e-handel. Det är då kritiskt att den digitala informationen överensstämmer exakt med förpackningens märkning.

I kvalitetssäkringen är vi noga med överensstämmelsen och kontrollerar bokstav för bokstav. Det gör vi eftersom vi vet att även små fel kan leda till stora konsekvenser.

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med ingrediensförteckning kontrolleras att den är ifylld i artikelinformationen. Ej ifylld ingrediensförteckning i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.
 2. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning och artikelinformation saknar ingrediensförteckning ges status OK. Ingen bedömning görs om huruvida produkten borde vara märkt med ingredienser.
 3. Om varuprovet saknar ingrediensförteckning men det finns ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges status N/A.
  1. Undantag: om det är helt uppenbarligen felaktiga ingredienser ifyllda i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs. Exempel: ”Ingredienser: Kaffebönor (100%)” i artikelinformationen för ett varuprov innehållande ägg ger status Åtgärd behövs.
 4. Överensstämmelse mellan varuprov och artikelinformationen kontrolleras bokstav för bokstav och vid diskrepans på en eller flera bokstäver ges status Åtgärd behövs, exempel:
  1. ”apelsinjuice” på varuprovet och ”apelsinjos” eller ”färskpressad apelsinjuice” eller ”apelsin juice” eller ”apeslinjuice” i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.
  2. Undantag: om det är en uppenbar felstavning på varuprovet (som inte ändrar betydelsen av ordet), men korrekt stavning är angiven i artikelinformationen ges rekommendation att justera det ifyllda värdet. Exempel ”apelsinjuic” på varuprovet men ”apelsinjuice” i artikelinformationen. Tvärtom, d.v.s. en felstavning i artikelinformationen men korrekt stavning på varuprovet ger dock status Åtgärd behövs. Felstavning på både varuprov och i artikelinformationen ger status OK med hänvisning till att de är överensstämmande.
 5. Kommatecken, bindestreck, parantes och mellanslag kontrolleras i de fall de påverkar betydelsen av ingrediensförteckningen, exempel:
  1. ”tomatsås (tomat, salt, vitlök)” och ”tomatsås, tomat, salt, vitlök” ger status Åtgärd behövs.
  2. ”tomatsås (tomat, salt, vitlök)” och ”tomatsås (tomat, salt, vitlök))” ger status OK.
  3. ”tomater (20%), salt” och ”tomater 20%, salt” ger status OK
 6. Ett på varuprovet markerat ord (exempelvis fetstil, understruket, versaler eller kursiverat) som avser en allergen i ingrediensförteckningen ska vara likställt med versal i artikelinformationen. Samma ord eller del av ord som är markerat på varuprovet ska vara markerat i artikelinformationen, exempelvis:
  1. Varuprov ”VETEMJÖL” och ”VETEmjöl” ger status Åtgärd behövs.
  2. Varuprov=”vetemjöl” och artikelinformation=”VETEMJÖL” ger status OK.
 7. En allergen som varken är markerad i ingredienslistan på varuprovet eller i artikelinformationen ger rekommendationen att se över märkningen.
 8. Om det finns angivet någonstans på varuprovet att produkten ”kan innehålla spår av x” (där x kan vara en allergen eller inte) ska denna text också finns angiven i T4088 i artikelinformationen oavsett om ”spår av”-texten står angiven i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet eller ej. Avsaknad av ”spår av”-texten i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs. Texten i artikelinformationen kontrolleras för överensstämmelse enligt punkt 4-6.
 9. Om ingrediensförteckningen på varuprovet är angiven med blandspråk exempelvis svenska/norska/danska, kontrolleras att alla språk är angivna i artikelinformationen. Om endast svenska finns angiven i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
 10. Om ingrediensförteckningar på olika språk är angivna separat på varuprovet ex. först på svenska och sen på franska, kontrolleras att endast den svenska ingrediensförteckningen är angiven i artikelinformationen. Om fler språk än svenska finns angiven i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs.
 11. Om något av följande anges på varuprovet, i eller direkt efter ingrediensförteckningen ges status OK både om det anges i artikelinformation eller ej. Om det anges i artikelinformationen måste det dock vara exakt överensstämmande med varuprovet.
  1. Ordet ”Ingrediens(er)”
  2. Ursprungsland
  3. Fångstområde för fisk
  4. Förhållande mellan kollagen och köttprotein, angivelse av kött- eller fetthalt
 12. Text som inte är en uppräkning av ingredienser, men som står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen och som kan anses vara en del av den, får vara angiven i artikelinformationen och ges status OK om den uppfyller bedömningarna i punkt 4-5. Exempel på vad som kan anses vara en del av ingrediensförteckningen är:
  1. Mineralinnehåll för kolsyrat vatten
  2. Förklaringstext om ackrediterade märkningar med hänvisning till ingredienser
  3. Hur många procent som livsmedlet innehåller av olika ingredienser
  4. Innehåller Y – personer som lider av högt blodtryck bör undvika överdriven konsumtion
  5. Innehåller Z – rekommenderas inte för gravida kvinnor
  6. Äkta alspånsrökt
  7. Rökt med rökarom av lönn och ek
  8. För allergener (se fetstil)
  9. Innehåller en fenylalaninkälla
  10. Drivgas: xxxxxxx
  11. SVENSKT MJÖL 100% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn
  12. Potatismjöl är tillsatt för bibehållen finfördelning
  13. Ingrediensernas procentfördelning kan variera
  14. Kraftigt saltad.
   Om sådan text däremot inte är angiven i artikelinformation ges också status OK (förutsatt att allt övrigt är OK).
 13. Om något ord i ingredienslistan är markerat med asterisk (*) och denna återges även i artikelinformationen ska den åtföljande förklaringen också anges exakt överensstämmande i artikelinformationen. Om både asterisken och förklaringen utelämnas från artikelinformation ges också status OK.
 14. Annan text än det som beskrivs i punkt 11-13, får ej vara angiven i artikelinformation även om den står i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet. Exempel: följande text i artikelinformationen: ”Ingredienser: Tomat, salt, vitlök. Vår goda sås innehåller inget mer än detta!” ger status Åtgärd behövs. Även om det står exakt som på varuprovet är meningen ”Vår goda sås…” inte en del av ingrediensförteckningen. Även angivelser som till exempel, innehåller polyoler – överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt och Ej ätbart korvskinn ger status Åtgärd behövs. Dessa exempel ska anges i Övrig regulatorisk information (T3850).
 15. Om det finns text ifylld i artikelinformationen som helt eller delvis saknas på varuprovet ges status Åtgärd behövs. Om text på varuprovet helt eller delvis är oläslig räknas det som att texten saknas och ger status Åtgärd behövs om den är ifylld i artikelinformationen.
 16. Om det finns angivet någonstans på varuprovet att produkten har hög koffeinhalt, ex. ”hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor” följt av koffeinhalten i milligram per 100 milliliter inom parentes, ska denna text också finns angiven i T4088 i artikelinformationen oavsett om ”hög koffeinhalt”-texten står angiven i direkt anslutning till ingrediensförteckningen på varuprovet eller ej. Avsaknad av ”hög koffeinhalt”-texten i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs. Texten i artikelinformationen kontrolleras för överensstämmelse enligt punkt 4-6.
 17. Om livsmedlet består av flera olika komponenter (se GS1 Swedens Handledning för artikelinformation hjälpavsnitt ”Tillämpningsanvisning för komponenter”) ska varje ingrediensförteckning fyllas i separat under respektive komponentbeskrivning. Om alla ingrediensförteckningar fylls i på basnivån i T4088 ges status Åtgärd behövs.
 18. Om ingrediensförteckningen är skriven med versaler på varuprovet får den vara skriven antingen med versaler eller gemener i artikelinformationen eftersom stor kontra liten bokstav ej kontrolleras, i annat fall än allergener. Om det är en allergen med i ingrediensförteckningen och hela förteckningen är angiven med versaler i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs med hänvisning till att markerade allergener inte är urskiljbara i artikelinformationen. 

Regel 735101 Allergentyp (T4078)

RegelRegel avser
Om det finns en allergen (eller produkter därav) angiven på förpackningen, antingen i ingredienslistan, beteckningen eller i ”Spår av”-angivelse ska motsvarande kodvärden vara ifylld i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med en eller flera allergener kontrolleras att samtliga allergener är angivna med korrekt kodvärde (d.v.s. det kodvärde som används i Sverige enligt kodlista T4078 Allergentyp i artikelinformationen.
 2. Om varuprovet inte är märkt med allergener kontrolleras att inget heller är ifyllt i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen. Om kodvärden som inte används i Sverige har angivits kontrolleras de ej och ger statuset N/A.
 3. Exempel på ingredienser som inte är en allergen (och därmed ger statusen OK om de inte är markerade) är vetegräs och raffinerad sojaolja (om det står angivet att den är raffinerad).
 4. Om kodvärde för Fritt från gluten är angiven i Fritt från-märkning (T4358/T4359) i artikelinformationen ska inte kodvärde Spannmål innehållande gluten vara angiven i Allergentyp (T4078) och ger status OK även om det finns en markerad ingrediens i ingrediensförteckningen (ex. VETEstärkelse) som normalt skulle motivera allergenkod.

Regel 735014 Innehållsnivå (T4079) för allergentyp (T4078)

RegelRegel avser
För varje allergen som angivits i Allergentyp (T4078) i artikelinformationen ska Innehållsnivå (T4079) vara ifylld och överensstämma med varuprovet.

Hur görs kontrollen?

 1. Varje allergens innehållsnivå i artikelinformationen jämförs med vad som står på varuprovet.
 2. Kodvärde ”Innehåller” ska motsvaras av att allergenen finns i ingrediensförteckningen eller att det på annat sätt framgår att livsmedlet innehåller allergenen t.ex. i beteckningen.
 3. Kodvärdet ”Kan innehålla” ska motsvaras av text på varuprovet exempelvis ”spår av”, ”kan innehålla spår av…”. Om sådan text saknas på varuprovet ges statusen Åtgärd behövs.

Regel 735005 Tillagningsstatus (T4069)

RegelRegel avser
Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformation ska överensstämma med det som är angivet på varuprovet för näringstabellen.

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med en näringsvärdestabell kontrolleras att rätt kodvärde är valt.
  1. För produkter som är ”färdiga” när de säljs (exempelvis korv, bröd, mjölk, pizza, potatis) avser normalt näringstabellen ”Ej tillagad” produkt och detta ska vara valt i Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformationen.
  2. För produkter som ska blandas med vätska eller på annat sätt tillredas före konsumtion avser normalt näringsvärdestabellen ”Tillagad” produkt och detta ska vara valt i Tillagningsstatus (T4069) i artikelinformationen.
 2. Om varuprovet är märkt med flera näringstabeller med olika tillagningsstatus kontrolleras att rätt tillagningsstatus är angivet vid rätt näringstabell i artikelinformationen, ex.
  1. Potatismospulver: pulvrets näringsvärden markeras med kodvärdet ”Ej tillagad”, medan till tillagade potatismosets näringsvärden markeras med ”Tillagad”
  2. Blandsaft: outspädda saftens näringsvärden markeras med kodvärdet ”Ej tillagad”, medan den utspädda saftens näringsvärden markeras med ”Tillagad”

Regel 735006 Typ av intagsrekommendation (T4070)

RegelRegel avser
Om det finns en intagsrekommendation (t.ex. ”av dagligt referensintag”) angiven på varuprovet avseende näringsvärden ska texten vara ifylld i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen och vara exakt överensstämmande.

Hur görs kontrollen?

 1. Om varuprovet är märkt med intagsrekommendation och det finns ett värde ifyllt i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen kontrolleras att de är exakt överensstämmande bokstav för bokstav. Exempel: ”DRI” på varuprovet är inte överensstämmande med ”RDI” eller ”RI” i artikelinformationen och ger status Åtgärd behövs.
 2. Överensstämmelse gäller skiljetecken och mellanslag i den mån de påverkar ordalydelsen, t.ex. ”Av dagligt referensintag” och ”Av dagligt-referens intag” ger status Åtgärd behövs, men dubbla mellanslag ger status OK.
 3. Undantag till punkt 1 och 2:
  1. Asterisk angiven på varuprovet behöver inte vara med i artikelinformationen, ex. ”*av DRI” på varuprovet ger status OK för både ”*av DRI” och ”av DRI”
  2. Om det finns en förklaring till en förkortning med på varuprovet ex. ”av DRI (dagligt referensintag)” ges status OK för hela textsträngen men även ”av DRI” eller ”DRI”
  3. Om intagsrekommendationen är angiven på varuprovet med blandspråk (ex. Av daglig referanseinntak/Dagligt referensintag) kontrolleras att hela texten alternativt den svenska delen av texten är överensstämmande med artikelinformation.
 4. Ingen kontroll görs av överensstämmelse mellan versaler och gemener, ex. ”Av dagligt referensintag” och ”av dagligt referensintag” ger status OK. Om texten i artikelinformationen ser uppenbarligen felaktig ut med avseende på versaler/gemener ges rekommendation att justera det ifyllda värdet ex. ”Av dagligt referensintag” och ”Av daglIGT REFERENSINTAG”.
 5. Om ingen intagsrekommendation är angiven på varuprovet men det finns text ifylld i Typ av intagsrekommendation (T4070) i artikelinformationen ges status Åtgärd behövs eftersom det inte är överensstämmande.

Regel 735102 Basmängd för näringsdeklaration (T3824)

RegelRegel avser
Basmängd för näringsdeklaration som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande värde ifyllt i Basmängd för näringsdeklaration (T3824) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att basmängden för varje näringsdeklaration som finns märkt på varuprovet har korrekt värde ifylld i artikelinformationen. Om basmängden är ”per 100g” på varuprovet ska värdet ”100” vara ifyllt.
 2. Om basmängden på varuprovet är angiven i gram eller milliliter ska ifyllt värde i artikelinformationen överensstämma siffra för siffra. Avrundning eller extra decimaler bedöms ej överensstämmande. Exempel: ”per portion (372 g)” på varuprovet och ”370” eller ”372.0” i artikelinformationen ger status Åtgärd behövs.
 3. Om basmängden på varuprovet är angiven i annan enhet än gram eller milliliter, ska de vara korrekt omvandlade till gram eller milliliter i artikelinformationen. Exempel: ”per burk (33 cl)” ska motsvararas av ”330” i artikelinformation. Ifyllt värde ”33” eller ”33.0” eller ”330.0” ger status Åtgärd behövs.
 4. Om det finns en angivelse i artikelinformationen men det saknas på varuprovet ges N/A. 

Regel 735008 Måttenhet (T3780) till basmängd för näringsdeklaration (T3824)

RegelRegel avser
Måttenhet till basmängd för näringsdeklaration som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande kodvärde ifylld i Måttenhet (T3780) till Basmängd för näringsdeklaration (T3824) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att basmängden för varje näringsdeklaration som finns märkt på varuprovet har korrekt måttenhet ifylld i artikelinformationen. Om basmängden är ”per 100g” på varuprovet ska måttenhet ”GRM” (gram) vara vald.
 2. Om basmängden på varuprovet är angiven i annan enhet än gram eller milliliter, ska de vara korrekt omvandlade till gram eller milliliter i artikelinformationen. Exempel: ”per burk (33 cl)” ska motsvararas av ”MLT” i artikelinformation.

Regel 735009 Näringsämne (T4073)

RegelRegel avser
Om det finns ett visst näringsämne angivet på varuprovet ska motsvarande kodvärde vara ifyllt i Näringsämne (T4073) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varje näringsämne som finns märkt på varuprovet har motsvarande kodvärde ifyllt i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet även i artikelinformationen med värdet noll.
 2. Kontroll att alla kodvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges status N/A (kan ej kontrolleras).
 3. Om det finns mer än en näringsvärdestabell på varuprovet men endast en angiven i artikelinformationen ges status OK förutsatt att artikelinformationen stämmer.
 4. Kontroll att rätt kodvärde är valt för varje näringsämne på varuprovet. Vissa kodvärden är snarlika, exempel på sådana näringsämnen är:
  1. ”Salt” på varuprovet motsvaras av kodvärdet SALTEQ (inte NACL eller annat).
  2. Folsyra och folat på varuprovet:
   1. Folsyra i artikelinformation och Folsyra på varuprov ger status OK
   2. Folsyra i artikelinformation och Folat (eller ingenting) på varuprov ger status N/A (kan ej verifieras)
   3. Inget i artikelinformationen och Folat på varuprov ger status OK
  3. Tiamin och B1 på varuprovet
   1. Tiamin i artikelinformation och Tiamin på varuprov ger status OK
   2. Tiamin i artikelinformation och B1(eller ingenting) på varuprov ger status N/A (kan ej verifieras)
   3. Inget i artikelinformationen och B1 på varuprov ger status OK
  4. Riboflavin och B2 på varuprovet
   1. Riboflavin i artikelinformation och Riboflavin på varuprov ger status OK
   2. Riboflavin i artikelinformation och B2(eller ingenting) på varuprov ger status N/A (kan ej verifieras)
   3. Inget i artikelinformationen och B2 på varuprov ger status OK

Regel 735010 Näringsämnesmängd (T4074)

RegelRegel avser
Om det finns en viss näringsämnesmängd angivet på varuprovet ska motsvarande värde vara ifyllt i Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varje näringsämnesmängd som finns märkt på varuprovet har motsvarande värde ifyllt i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet även i artikelinformationen med värdet noll.
 2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges status N/A (kan ej kontrolleras).
 3. Näringsämnesmängd i artikelinformationen ska vara exakt överensstämmande siffra för siffra jämfört med varuprovet (inga avrundningar) och samma noggrannhet ska användas på båda ställena, ex. ”372” på varuprovet är inte överensstämmande med ”370” eller ”372.0” i artikelinformationen och ger status Åtgärd behövs. Även tvärtom, d.v.s. högre noggrannhet på varuprovet (ex. 14.0) än i artikelinformationen (ex. 14) ger status Åtgärd behövs.
 4. För att markera decimaler ska i artikelinformationen decimalpunkt alltid anges. Decimalpunkten kan motsvaras av decimalkomma på varuprovet, ex. ”14.0” och ”14,0” är överensstämmande och ger status OK.
 5. Om näringsämnesmängden märkt på varuprovet för Energi i kJ är mindre än Energi i kcal (men överensstämmande med artikelinformation) ges rekommendation att se över varuprovets märkning. Om varuprovet är fel men värdena i artikelinformationen är omkastad (och sannolikt ”rätt”) ges status Åtgärd behövs (icke överensstämmande).
 6. Näringsämnena Kolhydrat, Fett, Varav enkelomättat fett, Varav fleromättat fett, Varav mättat fett, Fiber, Natrium, Salt, Varav polyoler, Protein, Motsvarande salt, Varav stärkelse eller Varav sockerarter ska normalt anges i gram (både på varuprov och i artikelinformationen). Om någon annan enhet anges görs bedömning enligt nedan:
  1. Varuprovet 775 milligram och AI 775 milligram ger status OK
  2. Varuprovet 775 milligram och AI 0,775 gram ger status OK
  3. Varuprovet 0,775 gram och AI 0,775 gram ger status OK
  4. Varuprovet 0,775 gram och AI 775 milligram ger status Åtgärd behövs

Regel 735011 Måttenhet (T3780) (till näringsämnesmängd)

RegelRegel avser
Måttenhet till näringsämnesmängd som finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande kodvärde vara ifylld i Måttenhet (T3780) till Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen.

Hur görs kontrollen?

 1. Kontroll att varje näringsämnesmängd som finns märkt på varuprovet har motsvarande måttenhet ifylld i artikelinformationen. Även om ett näringsämne på varuprovet har mängden noll (eller tomt) ska det finnas angivet i artikelinformationen med värdet noll och korrekt måttenhet.
 2. Kontroll att alla näringsvärden som finns ifyllda i artikelinformationen i en viss näringsvärdestabell också finns angivna på varuprovet. Om det finns fler näringsämnen i artikelinformationen eller t.o.m. flera näringsvärdestabeller än på varuprovet ges status N/A (kan ej kontrolleras).
 3. I vissa fall finns ingen måttenhet angiven på varuprovet i direkt anslutning till näringsämnesmängden som ”14 g”. Då avläses måttenheten från rubriken, tabellhuvud el. dyl. Exempel: Rubriken ”Näringsvärden ”g/100g” anges på varuprovet och måttenhet GRM (gram) i artikelinformationen ger status OK, även fast det bara står 14 i tabellen på varuprovet.
 4. Näringsämnena Kolhydrat, Fett, Varav enkelomättat fett, Varav fleromättat fett, Varav mättat fett, Fiber, Natrium, Salt, Varav polyoler, Protein, Motsvarande salt, Varav stärkelse eller Varav sockerarter ska normalt anges i gram (både på varuprov och i artikelinformationen). Om någon annan enhet anges görs bedömning enligt nedan:
  1. Varuprovet 775 milligram och AI 775 milligram ger status OK
  2. Varuprovet 775 milligram och AI 0,775 gram ger status OK
  3. Varuprovet 0,775 gram och AI 0,775 gram ger status OK
  4. Varuprovet 0,775 gram och AI 775 milligram ger status Åtgärd behövs

Regel 735016 Måttprecision (T4075) (till näringsämnesmängd)

RegelRegel avser
Ifylld Måttprecision (T4075) till Näringsämnesmängd (T4074) i artikelinformationen ska överensstämma med varuprovets märkning för varje näringsämne.

Hur görs kontrollen?

 1. Om det finns en angivelse på varuprovet i anslutning till ett näringsvärde, ex. ”<” eller ”mindre än” ska kodvärdet ”mindre än” (LESS_THAN) vara ifyllt i artikelinformationen.
 2. Om angivelse enligt a. saknas på varuprovet ska kodvärdet ”ungefärlig” (APPROXIMATELY) vara ifyllt i artikelinformationen.

Regel 735012 Andel av dagsintag (T4076)

RegelRegel avser
Om Andel av dagsintag finns angiven på varuprovet ska ha motsvarande värde ifyllt i Andel av dagsintag (T4076) i artikelinformationen.