T5044 Signalord enligt GHS

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
WARNING Varning Ett ord som används för mindre allvarliga farokategorierna. X
NOT_APPLICABLE Ej tillämpbar Ett uttalande om att en bekräftande eller negativt svar inte krävs för attributet.. X
UNSPECIFIED Värde ej angivet Värde ej angivet X
DANGER Fara Ett ord som används för mer allvarliga farokategorierna. X
Tillbaka till toppen