T4377 Ekologisk status

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
1
2 Ekologisk (minst 95 viktprocent) Ekologisk (minst 95 viktprocent). X
3 Tillverkad av ekologiska ingredienser (minst 70 viktprocent) Tillverkad av ekologiska ingredienser (minst 70 viktprocent). X
4
5 Icke-ekologisk Icke-ekologisk. X
6 Under konvertering Under konvertering (produkter som för närvarande konverteras till ekologisk standard). X
7
8
Tillbaka till toppen