T4354 Förpackningsdel

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BASE Ställ Ett ställ för att ett föremål ska kunna stå vertikalt. X
BUNG_SEAL Flaskpropp En propp som delvis sätts i t ex en flaska, tunna eller tub för att försegla den. X
CAGE Metallgrimma En grimma som passar över korken på en flaska och som förhindrar korken från att åka ut av trycket från innehållet i flaskan. X
CAP Kapsyl En kapsyl som förseglar en flaska eller annan form av förpackning. X
CARRIER Grepp X
CONSUMPTION_UTENSIL Konsumtionsredskap Ett föremål som tillåter användaren att konsumera innehållet i en behållare eller produkt t ex sugrör, sked, glasspinne. X
CORK Kork X
COUPLER Koppling En kopplingsanordning för fat, tunnor etc. X
DIVIDER_PROTECTOR Avdelare En komponent i förpackningen som är till för att skydda produkten och/eller förpackningsformen. X
EDGE_PROTECTION Kantskydd Ett rätvinkligt material som är placerat över de yttersta hörnen på en förpackning för att fördela trycket och förhindra att förpackningen faller samman av hanteringen. X
FLAP Lucka/Lock/Flap En del av förpackningen som är fäst på ena sidan, och som täcker en öppning eller hänger ner från förpackningen. X
HANDLE Handtag X
LABEL Etikett X
LID Lock X
LINER Liner Ett inre skydd som separerar innehållet från förpackningen för att skydda både förpackning och innehåll. X
LSST Bygelkork Återförslutningsbar kork som sitter fast i flaskans hals. X
MAIN_PACKAGE_TYPE Huvudsaklig förpackning Kodvärde för materialet som tillhör värdet som är definierat i T0137 Förpacknings-/kollityp. X
OTHER Övrig X
PEG Hängare X
SLEEVE Hylsa En böjlig behållare, ofta tillverkad av papper, kartong eller plast som är öppen i ändarna och som skjuts över innehållet. X
SPIGOT Tapp En liten plugg eller tapp som sätts i ventilen på ett fat. X
TAB Flik En flexibel förslutning som enkelt kan tas bort för att öppna en förpackning. X
TAG Lapp En lapp som hänger och som används för att identifiera eller ge ytterligare information om en produkt. X
TAP Kran X
Tillbaka till toppen