T4328 Kvalitetsklassificeringssystem

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
CFIA CFIA Kod som anger att klassificeringen för frukt och grönt som angetts i T4327 Typ av kvalitet, tilldelats enligt standarder som definieras av CFIA (Canadian Food Inspection Agency). Bör endast användas på produkter importerade från Kanada. X
CODEX_ALIMENTARIUS Codex Alimentarius Kod som anger att klassificeringen för frukt och grönt som angetts i T4327 Typ av kvalitet, tilldelats enligt standarder som definieras av Codex Alimentarius av FAO och WHO. X
EU EU Kod som anger att klassificeringen för frukt och grönt som angetts i T4327 Typ av kvalitet, tilldelats enligt regler som definieras av förordning (EU) 542/2011. X
UNECE UNECE Kod som anger att klassificeringen för frukt och grönt som angetts i T4327 Typ av kvalitet, tilldelats enligt standarder som definieras av UNECE - FN:s ekonomisk kommission för Europa. X
USDA USDA Kod som anger att klassificeringen för frukt och grönt som angetts i T4327 Typ av kvalitet, tilldelats enligt standarder som definieras av USDA - USA:s jordbruksdepartement. Bör endast användas för produkter som importeras från USA. X
Tillbaka till toppen