T4327 Typ av kvalitet

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
EXTRA Klass Extra Frukt och grönt av hög kvalitet som uppfyller minimikraven på kvalitet och är regelbundna i form och utseende. X
I Klass I Frukt och grönt som uppfyller minimikraven för god kvalitet. Fruktköttet ska vara helt friskt, mindre defekter på skal eller formen tillåts. X
II Klass II Frukt och grönt som inte uppfyller kraven för högre klassificeringar men uppfyller minimikraven. Produkter av god kvalitet som kan ha missfärgningar eller defekter på formen eller skalet. X
NONE Ingen Oklassificerad. X
Tillbaka till toppen