T4310 Typ av databärare

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
DATA_MATRIX_GS1_DIGITAL_LINK_URI Data matrix-kod med GS1 Digital Link (URI) Artikeln är märkt med en Data matrix-kod med GS1 Digital Link (URI). X
EAN_13 EAN 13 Artikeln är märkt med EAN-13 X
EAN_13_COMPOSITE
EAN_13_WITH_FIVE_DIGIT_ADD_ON
EAN_13_WITH_TWO_DIGIT_ADD_ON
EAN_8 EAN 8 Artikeln är märkt med EAN-8 X
EAN_8_COMPOSITE
EPC_ENABLED_RFID_TAG EPC-AKTIVERAD RFID-TAG Artikeln är märkt med EPC-AKTIVERAD RFID-TAG X
GS1_128 GS1 128 Artikeln är märkt med GS1 128 X
GS1_128_COMPOSITE
GS1_DATA_MATRIX GS1 DATA MATRIX Artikeln är märkt med GS1 Data Matrix X
GS1_DATABAR_EXPANDED
GS1_DATABAR_EXPANDED_COMPOSITE
GS1_DATABAR_EXPANDED_STACKED
GS1_DATABAR_EXPANDED_STACKED_COMPOSITE
GS1_DATABAR_LIMITED
GS1_DATABAR_LIMITED_COMPOSITE
GS1_DATABAR_OMNIDIRECTIONAL
GS1_DATABAR_OMNIDIRECTIONAL_COMPOSITE
GS1_DATABAR_STACKED
GS1_DATABAR_STACKED_COMPOSITE
GS1_DATABAR_STACKED_OMNIDIRECTIONAL
GS1_DATABAR_STACKED_OMNIDIRECTIONAL_COMPOSITE
GS1_DATABAR_TRUNCATED
GS1_DATABAR_TRUNCATED_COMPOSITE
GS1_QR_CODE GS1 QR Kod Artikeln är märkt med GS1 QR kod X
ITF_14 ITF 14 Artikeln är märkt med ITF-14 X
NO_BARCODE INGEN STRECKKOD Artikeln saknar streckkod X
QR_CODE_GS1_DIGITAL_LINK_URI QR-kod med GS1 Digital Link (URI) Artikeln är märkt med en QR-kod med GS1 Digital Link (URI). X
RFID_EPC_TAG RFID EPC TAG Artikeln är märkt med RFID EPC-TAG X
UPC_A UPC A Artikeln är märkt med UPC A X
UPC_A_COMPOSITE
UPC_A_WITH_FIVE_DIGIT_ADD_ON
UPC_A_WITH_TWO_DIGIT_ADD_ON
UPC_E UPC E Artikeln är märkt med UPC E X
UPC_E_COMPOSITE
UPC_E_FIVE_DIGIT_ADD_ON
UPC_E_WITH_TWO_DIGIT_ADD_ON
Tillbaka till toppen