T4285 Förpackningsmaterialets råvara, kod

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BIOLOGICAL_PLASTIC Biobaserad plast Förpackningsmaterialet är tillverkat av biobaserad plast helt eller delvis från förnybara resurser, som sockerrör, stärkelse. X
CRUDE_OIL Råolja Förpackningsmaterialet är tillverkat av råolja. X
NEW_RAW_MATERIAL_OTHER Ny övrig råvara Förpackningsmaterialet är tillverkat av nya icke-hållbara material som inte är listade i kodlistan. X
RECYCLED Återvunnet material Förpackningsmaterialet är tillverkat av material som är återvunnet efter användning. X
Tillbaka till toppen