T4280 Fångstområde

KodNamnBeskrivningAnvänds i Sverige
01Afrika - InlandsvattenAfrika - InlandsvattenX
02Amerika, Norr-inlandsvattenAmerika, Norr-inlandsvattenX
03Amerika, Syd-inlandsvattenAmerika, Syd-inlandsvattenX
04Asien- InlandsvattenAsien- InlandsvattenX
05Europa- InlandsvattenEuropa- InlandsvattenX
06Oceanien- InlandsvattenOceanien- InlandsvattenX
07Forna Sovjetunionen- InlandsvattenForna Sovjetunionen- InlandsvattenX
08Antarktis- InlandsvattenAntarktis- InlandsvattenX
18Norra ishavetNorra ishavetX
21NordvästatlantenNordvästatlantenX
27NordostatlantenNordostatlantenX
27.1Barents hav (Delområde 27.1)Barents hav (Delområde 27.1)X
27.10Azorernas sockel (Delområde 27.10)Azorernas sockel (Delområde 27.10)X
27.12Farvattnen norr om Azorerna (Delområde 27.12)Farvattnen norr om Azorerna (Delområde 27.12)X
27.14Östra Grönland (Delområde 27.14)Östra Grönland (Delområde 27.14)X
27.14.aNordöstra Grönland Sektion 27.14.a)Nordöstra Grönland (Sektion 27.14.a)X
27.14.bSydöstra Grönland (Sektion 27.14.b)(Sektion 27.14.b)Sydöstra Grönland (Sektion 27.14.bX
27.2Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön (Delområde 27.2)Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön (Delområde 27.2)X
27.2.aNorska havet (Sektion 27.2.a)Norska havet (Sektion 27.2.a)X
27.2.bFarvattnen kring Svalbard och Björnön (Sektion 27.2.b)Farvattnen kring Svalbard och Björnön (Sektion 27.2.b)X
27.3Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälthavet och Östersjön (Delområde 27.3)Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälthavet och Östersjön (Delområde 27.3)X
27.3.aSkagerrak och Kattegatt (Sektion 27.3.a)Skagerrak och Kattegatt (Sektion 27.3.a)X
27.3.bÖresund (Sektion 27.3.b)Öresund (Sektion 27.3.b)X
27.3.b,cSound och Bälthavet eller övergångsområdetSound och Bälthavet eller övergångsområdetX
27.3.cBälthavet (Sektion 27.3.c)Bälthavet (Sektion 27.3.c)X
27.3.dÖstersjön (Sektion 27.3.d)Östersjön (Sektion 27.3.d)X
27.4Nordsjön (Delområde 27.4)Nordsjön (Delområde 27.4)X
27.4.aNordsjöns norra del (Sektion 27.4.a)Nordsjöns norra del (Sektion 27.4.a)X
27.4.bNordsjöns mellersta del (Sektion 27.4.b)Nordsjöns mellersta del (Sektion 27.4.b)X
27.4.cNordsjöns södra del (Sektion 27.4.c)Nordsjöns södra del (Sektion 27.4.c)X
27.5Islands och Färöarnas socklar (Delområde 27.5)Islands och Färöarnas socklar (Delområde 27.5)X
27.5.aIslandssockeln (Sektion 27.5.a)Islandssockeln (Sektion 27.5.a)X
27.5.bFärösockeln (Sektion 27.5.b)Färösockeln (Sektion 27.5.b)X
27.6Rockall bank och Hebridernas farvatten (Delområde 27.6)Rockall bank och Hebridernas farvatten (Delområde 27.6)X
27.6.aSkottlands nordvästra kust och Nordirland eller västra Skottland (Sektion 27.6.a)Hebridernas farvatten (Sektion 27.6.a)X
27.6.bRockall bank (Sektion 27.6.b)Rockall bank (Sektion 27.6.b)X
27.7Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska kanalens östra och västra del, osv. (Delområde 27.7)Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska kanalens östra och västra del, osv. (Delområde 27.7)X
27.7.aIrländska sjön (Sektion 27.7.a)Irländska sjön (Sektion 27.7.a)X
27.7.bFarvattnen väster om Irland (Sektion 27.7.b)Farvattnen väster om Irland (Sektion 27.7.b)X
27.7.cPorcupine Bank (Sektion 27.7.c)Porcupine Bank (Sektion 27.7.c)X
27.7.dEngelska kanalens östra del (Sektion 27.7.d)Engelska kanalens östra del (Sektion 27.7.d)X
27.7.eEngelska kanalens västra del (Sektion 27.7.e)Engelska kanalens västra del (Sektion 27.7.e)X
27.7.fBristolkanalen (Sektion 27.7.f)Bristolkanalen (Sektion 27.7.f)X
27.7.gKeltiska sjöns norra del (Sektion 27.7.g)Keltiska sjöns norra del (Sektion 27.7.g)X
27.7.hKeltiska sjöns södra del (Sektion 27.7.h)Keltiska sjöns södra del (Sektion 27.7.h)X
27.7.jFarvattnen sydväst om Irland - östra delen (Sektion 27.7.j)Farvattnen sydväst om Irland - östra delen (Sektion 27.7.j)X
27.7.kFarvattnen sydväst om Irland - västra delen (Sektion 27.7.k)Farvattnen sydväst om Irland - västra delen (Sektion 27.7.k)X
27.8Biscayabukten (Delområde 27.8)Biscayabukten (Delområde 27.8)X
27.8.aBiscayabuktens norra del (Sektion 27.8.a)Biscayabuktens norra del (Sektion 27.8.a)X
27.8.bBiscayabuktens mellersta del (Sektion 27.8.b)Biscayabuktens mellersta del (Sektion 27.8.b)X
27.8.cBiscayabuktens södra del (Sektion 27.8.c)Biscayabuktens södra del (Sektion 27.8.c)X
27.8.dBiscayabuktens anslutning mot havet (Sektion 27.8.d)Biscayabuktens anslutning mot havet (Sektion 27.8.d)X
27.8.eBiscayabuktens västra del (Sektion 27.8.e)Biscayabuktens västra del (Sektion 27.8.e)X
27.9Portugals farvatten (Delområde 27.9)Portugals farvatten (Delområde 27.9)X
27.9.aPortugals farvatten - östra delen (Sektion 27.9.a)Portugals farvatten - östra delen (Sektion 27.9.a)X
27.9.bPortugals farvatten - västra delen (Sektion 27.9.b)Portugals farvatten - västra delen (Sektion 27.9.b)X
31Västra mellersta AtlantenVästra mellersta AtlantenX
34Östra mellersta AtlantenÖstra mellersta AtlantenX
37Medelhavet och Svarta havetMedelhavet och Svarta havetX
37.1Västra medelhavet (Delområde 37.1)Västra medelhavet (Delområde 37.1)X
37.1.1Baleariska sjön (Sektion 37.1.1)Baleariska sjön (Sektion 37.1.1)X
37.1.2Lejonbukten (Sektion 37.1.2)Lejonbukten (Sektion 37.1.2)X
37.1.3Sardinien (Sektion 37.1.3)Sardinien (Sektion 37.1.3)X
37.2Centrala medelhavet (Delområde 37.2)Centrala medelhavet (Delområde 37.2)X
37.2.1Adriatiska havet (Sektion 37.2.1)Adriatiska havet (Sektion 37.2.1)X
37.2.2Joniska havet (Sektion 37.2.2)Joniska havet (Sektion 37.2.2)X
37.3Östra medelhavet (Delområde 37.3)Östra medelhavet (Delområde 37.3)X
37.3.1Egiska havet (Sektion 37.3.1)Egiska havet (Sektion 37.3.1)X
37.3.2Levantiska sjön (Delområde 37.3.2)Levantiska sjön (Delområde 37.3.2)X
37.4Svarta havet (Delområde 37.4)Svarta havet (Delområde 37.4)X
37.4.1Marmarasjön (Sektion 37.4.1)Marmarasjön (Sektion 37.4.1)X
37.4.2Svarta havet (Sektion 37.4.2)Svarta havet (Sektion 37.4.2)X
37.4.3Azovska sjön (Sektion 37.4.3)Azovska sjön (Sektion 37.4.3)X
41Sydvästra AtlantenSydvästra AtlantenX
47Sydöstra AtlantenSydöstra AtlantenX
48Atlanten, AntarktisAtlanten, AntarktisX
51Västindiska OceanenVästindiska OceanenX
57Östindiska OceanenÖstindiska OceanenX
58Södra indiska oceanen, AntarktisSödra indiska oceanen, AntarktisX
61Nordvästra stillahavetNordvästra stillahavetX
67Nordöstra stillahavetNordöstra stillahavetX
71Västra mellersta stillahavetVästra mellersta stillahavetX
77Östra mellersta stillahavetÖstra mellersta stillahavetX
81Sydvästra stillahavetSydvästra stillahavetX
87Sydöstra stillahavetSydöstra stillahavetX
88Stillahavet, AntarktisStillahavet, AntarktisX
Tillbaka till toppen