T4280 Fångstområde

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
01 Afrika - Inlandsvatten Afrika - Inlandsvatten X
02 Amerika, Norr-inlandsvatten Amerika, Norr-inlandsvatten X
03 Amerika, Syd-inlandsvatten Amerika, Syd-inlandsvatten X
04 Asien- Inlandsvatten Asien- Inlandsvatten X
05 Europa- Inlandsvatten Europa- Inlandsvatten X
06 Oceanien- Inlandsvatten Oceanien- Inlandsvatten X
07 Forna Sovjetunionen- Inlandsvatten Forna Sovjetunionen- Inlandsvatten X
08 Antarktis- Inlandsvatten Antarktis- Inlandsvatten X
18 Norra ishavet Norra ishavet X
21 Nordvästatlanten Nordvästatlanten X
27 Nordostatlanten Nordostatlanten X
27.1 Barents hav (Delområde 27.1) Barents hav (Delområde 27.1) X
27.10 Azorernas sockel (Delområde 27.10) Azorernas sockel (Delområde 27.10) X
27.12 Farvattnen norr om Azorerna (Delområde 27.12) Farvattnen norr om Azorerna (Delområde 27.12) X
27.14 Östra Grönland (Delområde 27.14) Östra Grönland (Delområde 27.14) X
27.14.a Nordöstra Grönland Sektion 27.14.a) Nordöstra Grönland (Sektion 27.14.a) X
27.14.b Sydöstra Grönland (Sektion 27.14.b)(Sektion 27.14.b) Sydöstra Grönland (Sektion 27.14.b X
27.2 Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön (Delområde 27.2) Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön (Delområde 27.2) X
27.2.a Norska havet (Sektion 27.2.a) Norska havet (Sektion 27.2.a) X
27.2.b Farvattnen kring Svalbard och Björnön (Sektion 27.2.b) Farvattnen kring Svalbard och Björnön (Sektion 27.2.b) X
27.3 Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälthavet och Östersjön (Delområde 27.3) Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälthavet och Östersjön (Delområde 27.3) X
27.3.a Skagerrak och Kattegatt (Sektion 27.3.a) Skagerrak och Kattegatt (Sektion 27.3.a) X
27.3.b Öresund (Sektion 27.3.b) Öresund (Sektion 27.3.b) X
27.3.b,c Sound och Bälthavet eller övergångsområdet Sound och Bälthavet eller övergångsområdet X
27.3.c Bälthavet (Sektion 27.3.c) Bälthavet (Sektion 27.3.c) X
27.3.d Östersjön (Sektion 27.3.d) Östersjön (Sektion 27.3.d) X
27.4 Nordsjön (Delområde 27.4) Nordsjön (Delområde 27.4) X
27.4.a Nordsjöns norra del (Sektion 27.4.a) Nordsjöns norra del (Sektion 27.4.a) X
27.4.b Nordsjöns mellersta del (Sektion 27.4.b) Nordsjöns mellersta del (Sektion 27.4.b) X
27.4.c Nordsjöns södra del (Sektion 27.4.c) Nordsjöns södra del (Sektion 27.4.c) X
27.5 Islands och Färöarnas socklar (Delområde 27.5) Islands och Färöarnas socklar (Delområde 27.5) X
27.5.a Islandssockeln (Sektion 27.5.a) Islandssockeln (Sektion 27.5.a) X
27.5.b Färösockeln (Sektion 27.5.b) Färösockeln (Sektion 27.5.b) X
27.6 Rockall bank och Hebridernas farvatten (Delområde 27.6) Rockall bank och Hebridernas farvatten (Delområde 27.6) X
27.6.a Skottlands nordvästra kust och Nordirland eller västra Skottland (Sektion 27.6.a) Hebridernas farvatten (Sektion 27.6.a) X
27.6.b Rockall bank (Sektion 27.6.b) Rockall bank (Sektion 27.6.b) X
27.7 Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska kanalens östra och västra del, osv. (Delområde 27.7) Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska kanalens östra och västra del, osv. (Delområde 27.7) X
27.7.a Irländska sjön (Sektion 27.7.a) Irländska sjön (Sektion 27.7.a) X
27.7.b Farvattnen väster om Irland (Sektion 27.7.b) Farvattnen väster om Irland (Sektion 27.7.b) X
27.7.c Porcupine Bank (Sektion 27.7.c) Porcupine Bank (Sektion 27.7.c) X
27.7.d Engelska kanalens östra del (Sektion 27.7.d) Engelska kanalens östra del (Sektion 27.7.d) X
27.7.e Engelska kanalens västra del (Sektion 27.7.e) Engelska kanalens västra del (Sektion 27.7.e) X
27.7.f Bristolkanalen (Sektion 27.7.f) Bristolkanalen (Sektion 27.7.f) X
27.7.g Keltiska sjöns norra del (Sektion 27.7.g) Keltiska sjöns norra del (Sektion 27.7.g) X
27.7.h Keltiska sjöns södra del (Sektion 27.7.h) Keltiska sjöns södra del (Sektion 27.7.h) X
27.7.j Farvattnen sydväst om Irland - östra delen (Sektion 27.7.j) Farvattnen sydväst om Irland - östra delen (Sektion 27.7.j) X
27.7.k Farvattnen sydväst om Irland - västra delen (Sektion 27.7.k) Farvattnen sydväst om Irland - västra delen (Sektion 27.7.k) X
27.8 Biscayabukten (Delområde 27.8) Biscayabukten (Delområde 27.8) X
27.8.a Biscayabuktens norra del (Sektion 27.8.a) Biscayabuktens norra del (Sektion 27.8.a) X
27.8.b Biscayabuktens mellersta del (Sektion 27.8.b) Biscayabuktens mellersta del (Sektion 27.8.b) X
27.8.c Biscayabuktens södra del (Sektion 27.8.c) Biscayabuktens södra del (Sektion 27.8.c) X
27.8.d Biscayabuktens anslutning mot havet (Sektion 27.8.d) Biscayabuktens anslutning mot havet (Sektion 27.8.d) X
27.8.e Biscayabuktens västra del (Sektion 27.8.e) Biscayabuktens västra del (Sektion 27.8.e) X
27.9 Portugals farvatten (Delområde 27.9) Portugals farvatten (Delområde 27.9) X
27.9.a Portugals farvatten - östra delen (Sektion 27.9.a) Portugals farvatten - östra delen (Sektion 27.9.a) X
27.9.b Portugals farvatten - västra delen (Sektion 27.9.b) Portugals farvatten - västra delen (Sektion 27.9.b) X
31 Västra mellersta Atlanten Västra mellersta Atlanten X
34 Östra mellersta Atlanten Östra mellersta Atlanten X
37 Medelhavet och Svarta havet Medelhavet och Svarta havet X
37.1 Västra medelhavet (Delområde 37.1) Västra medelhavet (Delområde 37.1) X
37.1.1 Baleariska sjön (Sektion 37.1.1) Baleariska sjön (Sektion 37.1.1) X
37.1.2 Lejonbukten (Sektion 37.1.2) Lejonbukten (Sektion 37.1.2) X
37.1.3 Sardinien (Sektion 37.1.3) Sardinien (Sektion 37.1.3) X
37.2 Centrala medelhavet (Delområde 37.2) Centrala medelhavet (Delområde 37.2) X
37.2.1 Adriatiska havet (Sektion 37.2.1) Adriatiska havet (Sektion 37.2.1) X
37.2.2 Joniska havet (Sektion 37.2.2) Joniska havet (Sektion 37.2.2) X
37.3 Östra medelhavet (Delområde 37.3) Östra medelhavet (Delområde 37.3) X
37.3.1 Egiska havet (Sektion 37.3.1) Egiska havet (Sektion 37.3.1) X
37.3.2 Levantiska sjön (Delområde 37.3.2) Levantiska sjön (Delområde 37.3.2) X
37.4 Svarta havet (Delområde 37.4) Svarta havet (Delområde 37.4) X
37.4.1 Marmarasjön (Sektion 37.4.1) Marmarasjön (Sektion 37.4.1) X
37.4.2 Svarta havet (Sektion 37.4.2) Svarta havet (Sektion 37.4.2) X
37.4.3 Azovska sjön (Sektion 37.4.3) Azovska sjön (Sektion 37.4.3) X
41 Sydvästra Atlanten Sydvästra Atlanten X
47 Sydöstra Atlanten Sydöstra Atlanten X
48 Atlanten, Antarktis Atlanten, Antarktis X
51 Västindiska Oceanen Västindiska Oceanen X
57 Östindiska Oceanen Östindiska Oceanen X
58 Södra indiska oceanen, Antarktis Södra indiska oceanen, Antarktis X
61 Nordvästra stillahavet Nordvästra stillahavet X
67 Nordöstra stillahavet Nordöstra stillahavet X
71 Västra mellersta stillahavet Västra mellersta stillahavet X
77 Östra mellersta stillahavet Östra mellersta stillahavet X
81 Sydvästra stillahavet Sydvästra stillahavet X
87 Sydöstra stillahavet Sydöstra stillahavet X
88 Stillahavet, Antarktis Stillahavet, Antarktis X
Tillbaka till toppen