T4274 MRI-kompatibilitet kod

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
MRI_COMPATIBLE MRI-kompatibel Produkten är bevisligen säker att använda i MR-miljöer inom definierade förhållanden. X
MRI_SAFE MRI-säker Produkten medför inte några kända risker kopplade till dess exponering för MR-miljöer. X
MRI_UNSAFE MRI-osäker Produkten medför oacceptabla risker för patienten, vårdpersonal eller övriga i MR-miljöer. X
UNSPECIFIED Ospecificerat Produktetiketten saknar information angående produktsäkerhet i MR-miljöer. X
Tillbaka till toppen