T4236 Område för artikelaktivitet

Beroende på vilken typ av artikelaktivitet som angivits i T4235, används olika kodlistor för att ange området.

Tillbaka till toppen