T4235 Typ av artikelaktivitet

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ASSEMBLY
BIRTH
BOTTLING
CATCH_ZONE
CUTTER
FARMING Jordbruk Jordbruk inom odling och boskap. X
HUNTED_GATHERED
IMPORTATION Importering Typen av artikelaktivitet är importering X
LAST_PROCESSING
MILKING
REARING
SLAUGHTER
Tillbaka till toppen