T4232 Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
NOT_PREVIOUSLY_FROZEN Har inte varit fryst Fisk- eller köttprodukten har inte varit fryst. X
PREVIOUSLY_FROZEN Har varit fryst Fisk- eller köttprodukten har varit fryst. X
Tillbaka till toppen