T4124 Förpackningsfunktion

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ANTI_TAMPERING Förseglad En metod som används för att hindra obehörig manipulation av förpackningen. X
ANTISEPTIC Antiseptisk En process där en steril (aseptisk) produkt (oftast livsmedel eller läkemedel) förpackas i en steril behållare på ett sätt så att steriliteten bevaras. X
ATOMIZER Sprayflaska En funktion för att reducera en vätska till en fin spray t ex medicin, parfym. En sprayflaska behöver inte en tryckbehållare för sin funktion X
CHILD_RESISTANT_CLOSURE
COATED Ytbelagd Belagd med ett material (paraffin, vax) som skyddar produkten eller förpackningen. X
COMPRESSED Komprimerad Innehållet har pressats samman så mycket som det går. X
DISPENSER Dispenser Manuell funktion som pumpar ut innehållet ur en behållare X
GIFT_WRAPPED Presentinslagen Artikeln är förpackad på ett dekorativt sätt med syfte att konsumenten ska ge bort artikeln som en present. X
HYGIENIC
ISOTHERMIC Isotermisk Temperaturisolerad behållare avsedd för att transportera temperaturkänsligt gods, såsom vaccin och läkemedel. X
MODIFIED_ATMOSPHERE Skyddande atmosfär Ett sätt att förändra atmosfärens sammansättning i en förpackning (vanligtvis förpackning för livsmedel eller läkemedel) i syfte att öka hållbarhetstiden. X
OXYGEN_INFUSED Syre-infunderad Ett barriärförpackningsmaterial för en infusionslösning, det vill säga syre. X
PEEL_OFF “Peel-off” En del av förpackningen kan lätt tas bort för att öppna förpackningen, t. ex. avrivbara lock på mjölk-, kaffe- eller kakaoförpackningar. X
PINPACK Pinpack Förpackningen är utformad så att den kan hängas på en krok eller spjut. X
PROTECTED Skyddad Funktionalitet som hindrar artikeln från att bli skadad eller stulen. X
SIFT_PROOF Läckagesäker Förpackningen är utformad för att förhindra att innehållet läcker, speciellt när innehållet är ett pulver eller en vätska. X
RECLOSABLE
REINFORCED Förstärkt Behållaren har försetts med en komponent som ger extra stöd under svåra förhållanden. X
TAMPER_EVIDENT Garantiförseglad Förpackningen är utformad så att det syns om förseglingen har brutits eller om förpackningen har förändrats. X
VACUUM_PACKED Vakuumpackad Förpackning från vilken i huvudsak alla gaser har avlägsnats före försegling av förpackningen. X
WATER_RESISTANT Vattentät Belagd med ett material som gör att förpackningen är vattentät. X
Tillbaka till toppen