T4124 Förpackningsfunktion

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ANTI_TAMPERING Manipuleringssäker En metod som används för att hindra obehörig manipulation av förpackningen. X
ANTISEPTIC Antiseptisk En process där en steril (aseptisk) produkt (oftast livsmedel eller läkemedel) förpackas i en steril behållare på ett sätt så att steriliteten bevaras. X
ATOMIZER Sprayflaska En funktion för att reducera en vätska till en fin spray t ex medicin, parfym. En sprayflaska behöver inte en tryckbehållare för sin funktion X
CHILD_RESISTANT_CLOSURE
COATED Ytbelagd Belagd med ett material (paraffin, vax) som skyddar produkten eller förpackningen. X
COMPRESSED Komprimerad Innehållet har pressats samman så mycket som det går. X
DISPENSER Dispenser Manuell funktion som pumpar ut innehållet ur en behållare X
GIFT_WRAPPED Presentinslagen Artikeln är förpackad på ett dekorativt sätt med syfte att konsumenten ska ge bort artikeln som en present. X
HERMETICALLY_SEALED Hermetiskt förseglad Förpackning som är utformad och avsedd att vara säker mot inträngning av mikroorganismer och för att upprätthålla säkerheten och kvaliteten på dess innehåll efter bearbetning. X
HYGIENIC
ISOTHERMIC Isotermisk Temperaturisolerad behållare avsedd för att transportera temperaturkänsligt gods, såsom vaccin och läkemedel. X
MODIFIED_ATMOSPHERE Skyddande atmosfär Ett sätt att förändra atmosfärens sammansättning i en förpackning (vanligtvis förpackning för livsmedel eller läkemedel) i syfte att öka hållbarhetstiden. X
OXYGEN_INFUSED Syre-infunderad Ett barriärförpackningsmaterial för en infusionslösning, det vill säga syre. X
PEEL_OFF “Peel-off” En del av förpackningen kan lätt tas bort för att öppna förpackningen, t. ex. avrivbara lock på mjölk-, kaffe- eller kakaoförpackningar. X
PINPACK Pinpack Förpackningen är utformad så att den kan hängas på en krok eller spjut. X
PROTECTED Skyddad Funktionalitet som hindrar artikeln från att bli skadad eller stulen. X
SIFT_PROOF Läckagesäker Förpackningen är utformad för att förhindra att innehållet läcker, speciellt när innehållet är ett pulver eller en vätska. X
RECLOSABLE
REINFORCED Förstärkt Behållaren har försetts med en komponent som ger extra stöd under svåra förhållanden. X
SEALED Förseglad En oöppnad förpackning som inte kan öppnas utan att bryta eller skada förpackning eller försegling, självhäftande etikett eller annan del av eller anslutning till förpackningen. Oftast är en förseglad förpackning inte lufttät. X
TAMPER_EVIDENT Garantiförseglad Förpackningen är utformad så att det syns om förseglingen har brutits eller om förpackningen har förändrats. X
VACUUM_PACKED Vakuumpackad Förpackning från vilken i huvudsak alla gaser har avlägsnats före försegling av förpackningen. X
WATER_RESISTANT Vattentät Belagd med ett material som gör att förpackningen är vattentät. X
Tillbaka till toppen