T4032 Typ av datum på förpackningen

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BEST_BEFORE_DATE Bäst före-datum Bäst före datum visar den ideala konsumtion- eller användningsdagen för en produkt. Produkten kan ofta konsumeras efter bäst före datum. X
BAKED_FOR_DATE
BAKED_ON_DATE
DISPLAY_UNTIL_DATE
EXPIRATION_DATE Sista förbrukningsdag/Utgångsdatum Sista förbrukningsdag, eller utgångsdatum, är det datum som bestämmer gränsen för konsumtion eller användning av en produkt. Det kan vara en direkt hälsorisk att använda produkten efter sista förbrukningsdag/utgångsdatum. X
FREEZE_BY
LAST_SALE_DATE
NO_DATE_MARKED Ingen datummärkning Produkten eller förpackningen har ingen datummärkning. X
PACKAGING_DATE
PRODUCTION_DATE
USE_BY_DATE
Tillbaka till toppen