T3820 Typ av basmängd

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BY_CHILD_NUTRITION_SERVING
BY_MEASURE Per måttenhet Näringsvärdets mängd baseras på ett mätvärde till exempel gram. X
BY_PACKAGE_OR_CONTAINER
BY_SERVING Per portion Näringsvärdets mängd baseras på en specificerad portionsstorlek. X
Tillbaka till toppen