T3803 Batteriteknik

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ALKALINE Alkalisk Batteri beroende på reaktionen mellan zink och mangandioxid X
CARBON_MONOFLUORIDE_LITHIUM
CARBON_ZINC Brunsten Ett batteri förpackad i en zinkbehållare som fungerar som både en behållare och minuspol. X
LEAD_ACID
LEAD_CALCIUM
LITHIUM_AIR
LITHIUM_COBALT
LITHIUM_ION Litiumjon En typ av uppladdningsbart batteri där litiumjoner rör sig från den negativa elektroden till den positiva elektroden under urladdning och tillbaka vid laddning. X
LITHIUM_ION_POLYMER Litiumjonpolymer En typ av batteri i vilket litiumjoner rör sig från anoden till katoden under urladdning, och från katoden till anoden när de laddas. X
LITHIUM_MANGANESE_OXIDE
LITHIUM_NICKEL
LITHIUM_PHOSPHATE
LITHIUM_THIONYL_CHLORIDE
LITHIUM_TITANATE
MERCURY_OXIDE
METAL_LITHIUM Litium-metall Ett litiumbatteri med metalliskt litium som anod. X
NICKEL_CADMIUM Nickel-kadmium, NiCd En typ av laddningsbart batteri med nickeloxid-hydroxid och metalliskt kadmium som elektroder. X
NICKEL_METAL_HYDRIDE Nickel-metallhydrid, NiMH En typ av sekundär elektrokemisk cell som liknar nickelvätecell. X
NICKEL_OXIDE
NICKEL_OXYHYDROXIDE
NICKEL_ZINC
OTHER Annan Övrig batteriteknik. X
SILVER_CALCIUM
SILVER_OXIDE Silveroxid En typ av silver -zink- batteri. X
SILVER_ZINC_OXIDE
ZINC_AIR
ZINC_CHLORIDE
Tillbaka till toppen