T3781 Måttenhet för temperatur

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
CEL Celsius En temperaturskala där fryspunkten för vatten är 0 grader Celsius, 0°C, och kokpunkten 100 °C (vid standardatmosfärstryck) X
FAH
KEL Kelvin Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur. 1 K definieras som 1/273,16 av temperaturen vid vattens trippelpunkt. X
Tillbaka till toppen