T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS

KodNamnBeskrivningAnvänds i Sverige
CORROSIONFrätandeSymbolen illustrerar att ämnet är frätande på hud och ögon och/eller korrosivt för metaller.X
ENVIRONMENTMiljöfarligtSymbolen illustrerar fara för vattenmiljön.X
EXCLAMATION_MARKUtropsteckenSymbolen illustrerar övriga hälsorisker.X
EXPLODING_BOMBExploderande bombSymbolen illustrerar explosiva ämnen och vissa självreaktiva ämnen och/eller organiska peroxider.X
FLAMEFlammaSymbolen illustrerar brandfarliga ämnen.X
FLAME_OVER_CIRCLEFlamma över cirkelSymbolen illustrerar oxiderande gaser, vätskor eller fasta ämnen.X
GAS_CYLINDERGasbehållareSymbolen illustrerar gaser under tryck.X
HEALTH_HAZARDHälsofaraSymbolen illustrerar allvarliga risker för hälsan.X
NO_PICTOGRAMInget piktogramIngen symbol.X
SKULL_AND_CROSSBONESDödskalle med korsande benknotorSymbolen illustrerar akut toxicitet.X
Tillbaka till toppen