T1139 Produktklassificeringsystem

KodNamnBeskrivningAnvänds i Sverige
ATCATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system)Ett klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde. (se www.whocc.no)X
BRIKlassificering enligt GPCSe www.gs1.se/gpcX
GCCPVKlassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa. Se www.europa.eu för kodlistaX
GNNationellt kodsystemKodlista erhålls av ansvarig organisation.X
GUVaruleverantörenLeverantörens egen interna identitet på en produktgrupp eller klassificering. Kodlista med benämning fås av leverantören.X
ZDADabasKodlista från DabasX
ZISISO-9999:2011Hjälpmedelsprodukter för personer med funktionshinderKlassificering och terminologi - Klassificering och terminologiX
ZUNUNSPSCSe www.gs1.se/unspscX