T0263 Klass för farligt gods

KodNamnBeskrivningAnvänds i Sverige
1Explosiva ämnen och föremålExplosiva ämnen och föremålX
2GaserGaserX
3Brandfarliga vätskorBrandfarliga vätskorX
4.1Brandfarliga fasta ämnenBrandfarliga fasta ämnenX
4.2Självantändande ämnenSjälvantändande ämnenX
4.3Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vattenÄmnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vattenX
5.1Oxiderande ämnenOxiderande ämnenX
5.2Organiska peroxiderOrganiska peroxiderX
6.1Giftiga ämnenGiftiga ämnenX
6.2Smittförande ämnenSmittförande ämnenX
7Radioaktiva ämnenRadioaktiva ämnenX
8Frätande ämnenFrätande ämnenX
9Övriga farliga ämnen och föremålÖvriga farliga ämnen och föremålX
-Ej angivetEj angivetX
Tillbaka till toppen