T0235 Läkemedelsegenskap

Senast uppdaterad: 2016-10-11

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
Z01 Narkotika enl förteckn II X
Z02 Narkotika enl förteckn III X
Z03 Narkotika enl förteckn IV X
Z04 Narkotika enl förteckn V X
Z09 Teknisk sprit X
Z11 Extempore X
Z12 Licenspreparat X
Z15 Extempore, Cytostatika X
Z16 Extempore, Sterilt X
Z17 Extempore, Ej sterilt X
Z18 Extempore, Lagerberedning X
Z19 Tillåten att dosdispensera X
Z20 Innehåller endosförpackningar X
Z21 Livsmedel för särskilda näringsändamål till barn under 16 år X
Z22 Läkemedel X
Z23 Förbrukningsartiklar som omfattas av förmånen X
Tillbaka till toppen