T0197 Skattekategori

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
B Begränsad avdragsrätt X
E Undantagen från moms X
H Hotell, camping, etc. X
L Kommunal verksamhet X
M Livsmedel X
R Restaurangtjänster X
S Standard X
T Tidningar, böcker etc X
U Resor X
Z Noll % moms X
Tillbaka till toppen