T0137 Förpacknings-/kollityp

Denna kodlista gäller för Artikelinformation.

För ESAP 6 finns en annan version av T0137 Förpacknings-/kollityp.

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
AA
AE Sprejburk En gastät tryckbehållare med ventil och drivgas. När ventilen är öppen tvingar drivgasen produkten ut ur behållaren i ett fint eller grovt sprayflöde. T.ex. en sprayburk under tryck för färg eller möbelpolish. Sprejflaskor ingår inte i aerosoler, eftersom sprejflaskor inte behöver en tryckbehållare för att driva ut produkten ur behållaren. X
AM Ampull En relativt liten behållare av glas eller plast i form av ett rör. Toppen av ampullen har förslutits genom sammansmältning efter att behållaren har fyllts. Botten av ampullen kan vara plan, konvex eller utdragen. En ampull öppnas genom att toppen bryts av. X
BA Fat En cylinderformad behållare vars undre del är permanent fixerad vid stommen och den övre delen är antingen avtagbar eller icke-avtagbar. X
BBG Bag in box Bag in Box (BIB) är en behållare för att förvara och transportera vätskor. Den består av en hållfast påse, ofta tillverkad av aluminium/PET-film eller annan plast, och påsen är placerad inuti en wellpapplåda. Lådan och påsen kan sitta ihop. Ofta finns det ett munstycke eller en ventil som är fixerad vid påsen. Munstycket kan lätt fästas till en dispenseringsutrustning eller så kan ventilen öppnas för att dispensera vätskan. X
BG Påse En förformad, flexibel behållare, oftast är alla utom en sida försluten. Öppningen försluts eller försluts ej efter fyllning. X
BJ Hink En behållare, ofta cylinderformad, som kan förses med ett lock och handtag. T.ex. en hink av metal, plast eller annat lämpligt material. X
BK Korg En halvstyv behållare där den övre delen ofta är öppen. En korg har traditionellt använts för att samla, transportera och sälja jordbruksprodukter. X
BO Flaska

En behållare med en rund hals, vars diameter är relativt smalare än stommen, och en öppning som går att försluta för att förvara innehållet. En flaska är en smalhalsad behållare och kan jämföras med en burk som istället har en bred öppning. Flaskans stomme kan vara rund, oval, fyrkantig, rektangulär eller en kombination av dessa. Flaskor är generellt tillverkade av glas eller plast, men kan även tillverkas av keramik eller metall. Flaskor kan vara engångs-, återvinningsbar, returnerbar eller återanvändbar. X
BPG Blisterförpackning
En typ av förpackning där artikeln är fäst mellan en förformad (ofta genomskinlig plast)-bubbla och en kartong eller annan skiva. Förpackningen kan fästas ihop genom värmeförsegling, limning eller på annat sätt. Blisterbubblan kan även omsluta produkten på ett musselskalsliknande sätt för att bilda en behållare. Blisterbubblan är oftast tillverkad av PVC som har värmebehandlats, men nästan alla termoplaster kan formas till en blisterbubbla. X
BRI Brick- eller tegelstensförpackning En rektangulärt formad, stapelbar förpackning främst avsedd för vätskor såsom juice eller mjölk. X
BX Låda

En icke-specifik term för att beskriva en styv, tredimensionell behållare med förslutna sidor som fullständigt omsluter innehållet, och som kan vara tillverkad av vilket material som helst. Även om vissa lådor kan återanvändas eller återförslutas kan de även vara engångslådor beroende på artikelhierarkin. X
CG Bur En behållare som är försluten på minst en sida av ett galler av ståltråd eller ribbor, och som släpper in luft och ljus. X
CHB
CM Skiva
En plan förpackning som artikeln är fäst eller upphängd på för att visa fram artikeln. X
CMS
CNG Burk - metall

En metallisk och för det mesta cylinderformad behållare av ospecificerad storlek som kan användas för artiklar av konsument- eller större storlek X
CQ
CR Back

En icke-specifik term som ofta hänvisar till en styv, tredimensionell behållare med halvöppna sidor som omsluter sitt innehåll under transport och lagring. Backar kan ha en öppen eller stängd överdel eller ha inre avskiljare. Även om vissa lådor kan återanvändas eller återförslutas kan de även var engångslådor beroende på artikelhierarkin. X
CS Fodral/etui En icke-specifik term för en behållare som är avsedd för att hålla, förvara, innesluta och skydda innehållet under distribution, förvaring och/eller demonstration. Fodral/etuier är ofta avsedda att förvara och bevara sitt innehåll under hela artikelns livslängd. X
CT Ask
En icke-specifik term för en återförslutbar behållare som främst används för färskvaror (t.ex. ägg, frukt). X
CU Bägare/Bytta/Skål En behållare med plan botten vars bas kan ha olika former och som kan/kan inte stängas med ett lock. Vanligen tillverkad av papper, plast eller annat material. Används normalt för livsmedel såsom glass, margarin, yoghurt, gräddfil, konfekt, osv. X
CY Cylinder
En styv, cylinderformad behållare med raka sidor och lika stora, cirkulära ändar. X
EN Kuvert En oftast plan behållare av ett flexibelt material med endast två sidor, och som är försluten längs med tre kanter. Den icke-förslutna kanten gör det möjligt a fylla påsen, som sedan kan förslutas genom en gummerad eller självhäftande flik, värmeförsegling, ett snöre, ett metallspänne eller på annat sätt. X
GTG Takåsförpackning En rektangulär, icke-stapelbar förpackning främst avsedd för vätskor som juice eller mjölk. X
JG Kanna En behållare, normalt cylindrisk, med ett handtag och/eller ett lock eller pip. Kannan är avsedd för att förvara vätska, och vätskan kan hällas ur kannan. X
JR Burk - ej metall
En styv behållare av glas, sten, keramik, plast eller annat lämpligt material. Behållaren har en stor öppning och är avsedd för att förvara t.ex. sylt eller kosmetika. X
MPG Multipack
En packe med produkter som hålls samman så att de blir lättare att bära för konsumenten. Ett multipack är alltid en konsumentartikel. X
NE Oförpackad

Artikeln har ingen förpackning X
NT Nät
Ett nätverk av trådar eller remsor som har tvinnats eller vävts för att bilda ett regelbundet mönster med mellanrum mellan trådarna. Nätet är avsett för att hålla, bära eller stänga in någonting. X
PB Pallbox En tredimensionell behållare som antingen har en pall monterad på undersidan eller som kräver en pall, på grund av sin konstruktion, för att kunna hanteras och transporteras. Pallens egenskaper ska specificeras med hjälp av kodlista T2244 Palltyper. X
PLP Peel pack
En förpackning som används för sterila produkter. Förpackningen kan öppnas utan att produkten inuti vidrörs. X
PO Påse med plan botten
En förformad, flexibel behållare som ofta försluts med kilsvets i botten av förpackningen. Påsen kan formas så att den kan stå upp på en hylla. X
PT
PU Bricka

En låg behållare, med eller utan lock, som används för att exponera eller bära artiklar. X
PUG Ospecificerad förpackning Förpackningstypen finns för närvarande inte i kodlistan. Används denna kod då det inte finns några andra lämpliga kodvärden, och då en ändringsbegäran är godkänd för den rätta förpackningstypen. X
PX Pall
En plattform som används för att hålla eller transportera enhetslaster. X
RK Ställning En icke-specifik term för en stomme eller ett ställ som är avsedd för att bära, hålla eller förvara artiklar. Vanligtvis på hjul och främst använd inom logistik för att leverera hängande kläder eller artiklar på hyllor, t.ex. mejeri- eller bageriartiklar och blommor. X
RL Rulle
En spole på vilken tråd, kabel, film etc är lindad. Rullen kan vara vilken anordning som helst, på vilken ett material är pålindat. Rullen har ofta kanter i ändarna, och rullen används vid transport eller vid tillverkning. X
RO
STR Sträckfilm En mycket tänjbar plastfilm har sträcks ut och upprepade gånger sveps runt artikeln eller en grupp med artiklar för att säkra och bevara artikeln/artiklarna som en enhet. Sträckfilm används för att tätt svepa om en förpackning eller enhetslast i syfte att binda ihop, skydda eller göra orörlig inför hantering och transport. X
SW Krympfilm
En plastfilm har krympts genom värmebehandling runt artikeln för att säkra och bevara artikeln/artiklarna som en enhet. Krympplast används för att tätt svepa om en förpackning eller enhetslast i syfte att binda ihop, skydda eller göra orörlig inför hantering och transport. X
SY Hylsa

En böjlig behållare, ofta tillverkad av papper, kartong eller plast som är öppen i ändarna och som skjuts över innehållet för att skydda eller för exponering. X
TU Tub

En cylindrisk behållare som är försluten i ena änden och som förseglas med lock eller dispenser i den andra änden. X
WIRE Vajer Rep av tvinnad metalltråd. X
WRP Omslag
Hela eller delar av artikeln är insvept i lager av ett flexibelt omslagsmaterial (t.ex. en glass som är individuellt förpackad, eller en chokladkaka) Det inkluderar gastäta förpackningar för t ex korv men exkluderar artiklar som är vakumförpackade eller förpackade med krympfilm. X
X11 Band
Någonting som används för att binda, knyta eller omge artikeln eller dess förpackning för att säkra och hålla ihop artikeln eller förpackningen. X
ZU Flexibel IBC-pall (Intermediate Bulk Container) En icke-styv behållare som används för att transportera och förvara vätskor och andra bulkmaterial. IBC-pallens konstruktion och de material som har använts väljs efter användningsområde. X