Handledning Artikelinformation för apoteksbranschen

GDSN Release 3.1.26
Gäller från och med: 2024-02-24
Version 1.0 2023-12-15

Ändringshistorik

VersionÄndringsdatumÄndrad avKort beskrivning av ändringen
Handledning Artikelinformation för apoteksbranschen,
GDSN Release 3.1.24 Version 1.0
2023-06-16I. MloweÄndringar
GDSNs Mätregler för förpackningar har bytt namn till GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter
Nytt hjälpavsnittMätguide för utvalda kodvärden i T4362 Typ av storleksmått, kod
Handledning Artikelinformation för apoteksbranschen,
GDSN Release 3.1.24 Version 1.1
2023-08-19I. MloweUppdaterade illustrationer
Mätguide för utvalda kodvärden i T4362 Typ av storleksmått, kod
Handledning Artikelinformation för apoteksbranschen,
GDSN Release 3.1.24 Version 1.2
2023-08-31I. MloweRättelse
T4365 Material, kod – ändrad beskrivning så att den visar kopplingen till T4367 Materialinnehåll i procent.
T4366 Materialinnehåll – beskrivning borttagen.
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.25 Version 1.02023-09-27I. MloweNya termer
T4373 Typ av recept, kod

Uppdaterat termnamn, definition, beskrivning och exempel:
T0018 Artikelkategori
T3337 Produktnamn – även uppdaterad till obligatorisk term

Övriga ändringar:
T4344 Variantbeskrivning – uppdaterad beskrivning och exempel
T0143 Varumärke – uppdaterad beskrivning
T2230 Undervarumärke – uppdaterad beskrivning och exempel
T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation – uppdaterad beskrivning och exempel
Hjälpavsnitten Övriga exempel på texter som anges i T3850 och Exempel på texter som anges i andra termer – adderat exempel
Hjälpavsnittet Hyllkantsetiketter har tagits bort

Beskrivning av innehållet

Apoteksguiden är ett komplement till Handledning Artikelinformation för leverantörer till apoteksbranschen som fyller i artikelinformation i Validoo.

Här beskrivs alla termer i Artikelinformationen (se Handledning Artikelinformation för en förklaring av begreppet). Termerna ligger samlade i grupper efter användningsområde. För varje grupp finns en inledande beskrivning av användningsområdet. En översiktskarta över hur termerna är grupperade finns i avsnittet Strukturen för Artikelinformation i Handledningen.

 • O = termer som är obligatoriskt att ange i Validoo (se tabellen ”nivå” som framgår längst ner i varje term) samt termer som apoteksbranschen anser vara obligatoriska att fylla i då det är relevant att ange artikeldata för den produkt som ska registreras.
 • A = termer apoteksbranschen anser önskvärda men är inte obligatoriska att fylla i.

Artikelinformation, dokument

Gruppen används för att ange Artikelinformation för en hel artikelhierarki.

T0153 Dokumentfunktion, kod (O)

BMS ID23
DefinitionKod som anger om informationen är ny, ett tillägg eller en korrigering.
BeskrivningKoden anger om Artikelinformationen gäller ny artikel, ändrad artikel eller korrigering av Artikelinformation. Observera att dokumentstatusen gäller hela artikelhierarkin.

Ny: Används när en eller flera artiklar i artikelhierarkin är nya och introduceras för första gången. Används även när artikeln på toppnivå är ny och artiklarna på mellan- och basnivå är oförändrade.

Ändring: Används när en eller flera artiklar i hierarkin förändrats (t ex en produkt har fått en ny förvaringstemperatur). Ändringen kräver inte att artikeln ges ett nytt GTIN, enligt GS1:s GTIN-regler.

Korrigering: Används när en eller flera artiklars Artikelinformation har korrigerats. Korrigering innebär att information har saknats eller att tidigare insänd information är felaktig och korrigeras, utan att artikeln ändras, exempelvis korrigering av stavfel i artikelkategori.

Val av kod ska alltid ske i förhållande till tidigare insänd information och beror på om artikeln tidigare är godkänd av Validoo Item. Om exempelvis Artikelinformation med ny artikel avvisas i Validoo Item ska Artikelinformation korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande ny artikel.

Oavsett om det är en korrigering eller ändring måste mottagaren hantera dessa i sitt eget system.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T0153 Dokumentfunktion

T0151 Utfärdandetidpunkt (O)

BMS ID29
DefinitionDatum och tidpunkt när affärsdokumentet skapades.
BeskrivningDatum och tidpunkt när informationslämnaren skapade Artikelinformationen.
Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
Exempel2020-02-18T21:51:31Z

Artikelinformationshuvud

Gruppen används för att ange övergripande information om artikeln.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T1124 Informationslämnarens identitet, GLN (O)

BMS ID83
DefinitionIdentitet, enligt GS1:s identifieringssystem, för part som har skapat affärsdokumentet.
BeskrivningIdentiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer.

Informationslämnaren är den part som skapar, ändrar, underhåller och ansvarar för Artikelinformationen. Artikelinformationen bör därför inte ändras av andra parter.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3807 Informationslämnarens namn (O)

BMS ID85
DefinitionNamnet på den part som har skapat affärsdokumentet.
BeskrivningInformationslämnaren är den part som skapar, ändrar, underhåller och ansvarar för Artikelinformationen. Artikelinformationen bör därför inte ändras av andra parter.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3809 Informationsmottagarens identitet, GLN (O)

BMS ID40
DefinitionIdentitet, enligt GS1:s identifieringssystem, för part som har rätt att läsa, använda och ladda ned Artikelinformation som tillhandahålls av en informationslämnare.
BeskrivningIdentiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3806 Dokumentets giltighetstidpunkt (O)

BMS ID144
DefinitionDatum och tidpunkt från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.
BeskrivningDatum och tidpunkt från vilket Artikelinformationen för denna artikel börjar gälla. Kan användas för ny artikel eller för att markera en ändring i informationen för en befintlig artikel. Datumet anger i det senare fallet tidpunkten för när ändringarna träder i kraft.

Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
Exempel2017-12-17T15:45:00Z
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4008 Senaste ändringstidpunkt (O)

BMS ID145
DefinitionDatum och tidpunkt när Artikelinformationen senast ändrades i informationslämnarens system.
BeskrivningNär termen används möjliggör det versionskontroll. Tidpunkten får inte vara en tidpunkt i framtiden.
 
Observera att senaste ändringstidpunkt kan vara olika tidpunkter för olika artiklar i en artikelhierarki.

Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
Exempel2017-12-17T15:45:00Z
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

Artikelidentitet

Gruppen används för att ange information som identifierar artikeln, såsom artikelnummer, artikelkategori, varumärke, hyllkants-/kvittotext samt artikelns hierarkiska nivå.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T0154 Artikelns identitet, GTIN (O)

BMS ID67
DefinitionArtikelns identitet enligt GS1:s identifieringssystem.
BeskrivningGTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för beställningar och statistik.
GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1:s GTIN-regler.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T0018 Artikelkategori (O)

BMS ID3508
DefinitionBenämning eller beskrivning på kategorin som artikeln tillhör.
BeskrivningArtikelkategori ska användas för att förtydliga vilken produktkategori artikeln tillhör. Den får inte innehålla uppgifter om till exempel ”T0143 Varumärke”, ”T4360 Förpackningsstorlek”, ”T4344 Variantbeskrivning” eller ”T0082 Nettoinnehåll”.
  
Detaljnivån bör vara ganska hög och hålla sig inom etablerade branschkategoriseringar i de fall det finns. Informationslämnaren ansvarar för att artikelkategorin är enhetlig och densamma över samtliga nivåer i en hierarki. Artikelkategorin ska vara samma på liknande artiklar oavsett varumärke och produktnamn, tex Ägg, Schampo, Blöjor, Kockrock, Stekpanna.
Undantag är display alternativt presentförpackning innehållande produkter med olika artikelkategorier (en sortren display/presentförpackning anges enligt ovan, dvs samma artikelkategorier över samtliga nivåer i en hierarki). Undantaget avser den nivå som är display och överliggande nivå om sådan finns. Dessa ska i så fall vara enhetliga.
Artikelkategorin kan användas till kvittotext.

Om den vedertagna artikelkategorin innehåller mer än ett ord ska huvudkategorin anges först, exempelvis ”mjölk smaksatt”.
Ange informationen med svensk teckenuppsättning.
ExempelProdukt 1: 
GS1 Brand Fresh Mango & Orange smoothie Eko 150ml 
Exempel på godkänd artikelkategori: ”Smoothie” 
Exempel på ej godkänd artikelkategori: ”Smoothie 150ml Eko” 
  
Produkt 2: 
GS1 Brand Natural Hair Color Liquid Light to Medium Blonde 1 st” 
Exempel på godkänd artikelkategori: ”Hårfärg”
Exempel på ej godkänd artikelkategori: ”Hårfärg Medium Blonde” 
OBS!Endast en artikelkategorikan anges för artikeln, men samma artikelkategori kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3810 Artikelbeskrivning (O)

BMS ID3517
DefinitionEn tydlig och komplett beskrivning av artikeln.
BeskrivningEn beskrivning av artikeln som förstås av konsument och kan fungera som sökbegrepp. En rekommendation är att använda varumärke, undervarumärke, artikelkategori, variant, nettoinnehåll och på mellannivå även antal inneliggande artiklar. Variation av skrivregler kan förekomma beroende på bransch och produktgrupp.

Termen kan användas av detaljhandlare för att förstå varumärke, smak, doft osv. av en specifik GTIN, och som hjälpmedel för att skapa en lämplig produktbeskrivning i interna system.

Skriv som det står på förpackningen. Använd så få förkortningar som möjligt. Ange informationen på svenska.
ExempelBas: VitaTänder Exklusiv Tandkräm Mint 75 ml, ABC mjukgörande kräm 5% 500 g
Mellan: VitaTänder Exklusiv Tandkräm Mint 75 ml x 4, ABC mjukgörande kräm 5% 500 g x 10
OBS!Endast en artikelbeskrivning kan anges för artikeln, men samma artikelbeskrivning kan anges på flera olika språk.
Termen kommer att bli obligatorisk i Validoo.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4800 Reglerat produktnamn (A)

BMS ID3515
DefinitionDet föreskrivna, reglerade eller generiska produktnamnet eller benämningen för en produkt, enligt en myndighets bestämmelse eller förordning.
BeskrivningDet reglerade produktnamnet beskriver produktens beskaffenhet och är tillräckligt exakt för att skilja den från andra produkter. Exempelvis kan ett livsmedel ges ett reglerat produktnamn, livsmedlets beteckning, för att kunna särskilja det från andra livsmedel enligt förordningarna i ett visst land.

Termen används även för att ange fisk- eller vattenbruksproduktens handelsbeteckning, se Livsmedelverkets anvisningar.

Ange alltid informationen på svenska.
OBS!Endast ett produktnamn kan anges för artikeln, men samma produktnamn kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0143 Varumärke (O)

BMS ID3541
DefinitionArtikelns varumärke.
BeskrivningVarumärke används internt och på butikens hyllkantsetikett som information till kund.

Leverantören bestämmer varumärket och säkerställer att det skrivs likadant på alla artiklar. I vissa undantagsfall är produktnamn detsamma som varumärke.

Om artikeln består av flera olika artiklar med olika varumärken, anges valfritt ingående varumärke.

Tänk på att vara konsekvent med stavning, versaler/gemener så att varumärket är lika beskrivet för alla artiklar tillhörande samma varumärke.

Varumärke får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN. Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk.
Exempel”VitaTänder” är ett varumärke till en produkt. Ange ”VitaTänder”.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T2230 Undervarumärke (O)

BMS ID3546
DefinitionVarumärkets andra, lägre nivå.
BeskrivningTermen används när varumärket har flera nivåer. Tänk på att vara konsekvent med stavning, versaler/gemener så att varumärket är lika beskrivet för alla artiklar tillhörande samma varumärke.

Leverantören bestämmer undervarumärket och säkerställer att det skrivs likadant på alla artiklar. Ett undervarumärke kan vara en produktserie eller en viss modell.
Exempel”VitaTänder Exklusiv” är ett varumärke och ett undervarumärke till en produkt. Ange ”Exklusiv” som undervarumärke.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4344 Variantbeskrivning (O)

BMS ID3520
DefinitionFritextfält för att ange produktens variant.
BeskrivningVariantbeskrivning är en kompletterande term till ”T3337 Produktnamn”. Variant är utmärkande egenskaper som särskiljer produkter med samma ”T0143 Varumärke” och ”T3337 Produktnamn” och ”T4360 Förpackningsstorlek”. Variant kan till exempel vara smak på en yoghurt, doft på en tvål eller färg på en tröja. Varianten kan förekomma i produktnamnet. 
  
Termen kan användas för att ange kompletterande information för produkten och används när det inte finns en egen term för varianten.  Exempelvis finns det egna termer för informationen fri från, glutenfritt, laktos, solskyddsfaktor: 
  
T4358 Typ av påstående, kod 
T4359 Ämne för påstående, kod 
T4281 Solskyddsfaktor 
  
I de fall du anger färg som variant ska även ”T2243 Färg” fyllas inom skönhetsbranschen. 
 
Skrivregler för T4344 Variantbeskrivning: 

 • Nedanstående tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar:Komma (,)Punkt (.) Semikolon (;)
 • Tecknet / anges som skiljetecken mellan liknande egenskaper, t ex färger och smaker. Ex: VIT/GRÖN
Förpackningsstorlek anges i ”T4360 Förpackningsstorlek”.

ExempelProdukt 1: 
GS1 Brand Fresh Mango & Orange smoothie Eko 150ml 
Exempel på godkänd variantbeskrivning: ”Mango/apelsin” 
Exempel på ej godkänd variantbeskrivning: ”Mango/apelsin 150ml” 
  
Produkt 2: 
GS1 Brand Sköljmedel Lavendel 1,8 L refill 
Exempel på godkänd variantbeskrivning: ”Lavendel” 
Exempel på ej godkänd variantbeskrivning: ”Lavendel 1,8 L, refill” 
 
Produkt 3: 
GS1 Brand Strumpor ullmix svart/vit 39-42 
Exempel på godkänd variantbeskrivning: ”Svart/Vit” och ”39-42” 
Exempel på ej godkänd variantbeskrivning: ”Strumpor” 
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3337 Produktnamn (O)

BMS ID3506
DefinitionProduktens namn för att kunna identifiera den.
BeskrivningProduktnamn kan skrivas ut på hyllkantsetikett och kvittotext och användas i e-handel som information till konsument.

Produktnamn ska i första hand vara samma text som förpackningen är märkt med. Termen är begränsad till 35 tecken. Om texten på förpackningen innehåller fler än 35 tecken måste texten förkortas. Orden ska förkortas så att texten fortfarande stämmer överens med texten på förpackningen och så att texten inte kan missförstås.

Informationslämnaren ansvarar för att produktnamnet är densamma över samtliga nivåer i en hierarki. Undantag görs på displayer som är sortrena eller icke sortrena samt avser den nivå som är display och överliggande nivå om sådan finns. Dessa ska i så fall vara enhetliga. Rekommendationen är att produktnamnet på display byggs upp med hjälp av T0018 Artikelkategori samt ordet ”Display” eller ”Display Mix” i början. Information kring multipack kan anges enligt nedan skrivregler.

I vissa undantagsfall är produktnamn detsamma som varumärke. T4360 Förpackningsstorlek är inte en del av produktnamnet. I vissa branschkategorier kan information om variant så som smak, storlek (exempelvis 250 ml, 15 cl, 28 Ø och S, M, L), fetthalt, alkoholhalt vara relevant information i produktnamnet.

Följande skrivregler gäller för Produktnamn:

 • Nedanstående tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar:
  • Komma (,)
  • Punkt (.)
  • Semikolon (;)
 • Tecknet / anges som skiljetecken mellan liknande egenskaper, t ex färger och smaker. Ex: VIT/GRÖN
 • Vid multipack registreras antal följt av bokstaven ”P” alternativt ”pack”. Ex: 4P eller 4-pack
 • Vid angivelse av antal portioner produkten ger registreras antal portioner följt av PORT. Ex: 12 PORT

ExempelProdukt 1:
GS1 Brand Fresh Mango & Orange smoothie Eko 150ml
Exempel på godkänt produktnamn: Smoothie Eko

Produkt 2:
GS1 Brand Natural Hair Color Liquid Light to Medium Blonde 1 st”
Exempel på godkänt produktnamn: Hair Color Liquid

Produkt 3 (Display icke sortren):
GS1 Brand Fresh Mango & Orange smoothie Eko 150ml + GS1 Brand Fresh Hallon smoothie Eko 150ml
Exempel på godkänt produktnamn: Display Mix Smoothie Eko

OBS!Endast ett produktnamn kan anges för artikeln, men samma produktnamn kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4360 Förpackningsstorlek (O)

BMS ID7218
DefinitionText på förpackningen som anger förpackningens innehållsmängd.
BeskrivningTermen används för att ange en storlek som ska användas för att identifiera artikeln, till exempel 500 g, 1200 W, 1,5 l. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Informationen finns oftast på förpackningens framsida.

Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik. Undantag finns för vissa typer av artiklar, t ex mindre artiklar inom kosmetik.

Ange informationen på svenska.

Se skrivregler under T3337 Hyllkants/kvittotext.
Termen är begränsad till 8 tecken enligt svensk tillämpning.
OBS!Endast en förpackningsstorlek kan anges för artikeln, men samma förpackningsstorlek kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T3815 Övergripande produktgrupp, kod (A)

BMS ID55
DefinitionKod som anger den övergripande produktgruppen för artikeln, enligt GS1:s identifieringssystem
BeskrivningFör en och samma artikel kan olika moduler behöva användas beroende på i vilket sammanhang som artikeln används. Termen styr valideringen beroende på vilken produktgrupp som anges.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3815 Övergripande produktgrupp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T3849 Importklassificeringstyp, kod (O)

BMS ID2776
DefinitionKlassificeringskod för att fastställa lämpliga tullar och avgifter vid import och export av artiklar
BeskrivningVid import och export av artiklar krävs oftast klassificeringskoder för att avgöra vilka tullsatser och tariffer som ska tillämpas.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3849 Importklassificeringstyp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3302 Importklassificering, kod (O)

BMS ID2777
DefinitionKodvärde för vald typ av importklassificering.
BeskrivningTermen används när köparen ska förtulla artiklar som importeras. Numret utfärdas av Tullverket.
KodvärdeAnvänd kodvärden från extern kodlista: www.tullverket.se
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T4011 Målmarknadsområde, kod (O)

BMS ID112
DefinitionKod som anger land eller annat geografiskt område där informationslämnaren har beslutat att göra artikeln tillgänglig för köpare.
BeskrivningMålmarknadsområdet styr inte på något sätt var köparen kan återförsälja artikeln till konsumenter.

Termen ska anges en gång per artikel. Om artikeln är avsedd för flera målmarknadsområden ska information om artikeln sändas en gång per målmarknadsområde.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3783 Målmarknadsområde.
Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3).
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

Referens till artikel

Denna grupp av termer används för att ge en specifik referens mellan två artiklar, till exempel ersatt, likvärdig, variantgrundande osv. Referensen är mellan två enskilda artiklar oavsett var eller i vilken hierarki de finns.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T3793 Refererad artikels identitet, GTIN (O)

BMS ID116
DefinitionIdentitet, enligt GS1:s identifieringssystem, för den refererade artikeln.
BeskrivningIdentiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer.

Termen används för att identifiera en artikel som är relaterad till denna artikel på ett eller annat sätt. Referensen specificeras genom att man anger vilken sorts relation som avses samt det GTIN som avses.

Det går också att använda termen för att påvisa om denna artikel har ersatt en annan artikel. Specificera då det GTIN som har blivit ersatt av denna artikel.

Termen kan också användas när den refererade artikeln är en variant av en tidigare specificerad artikel som finns i köparens sortiment. Exempel: En ny smak av en befintlig läsksort.

Termen kan användas om den refererade artikeln har identisk förpackningstyp, mått och varumärke som den variantgrundande artikeln. Observera att termens funktion endast är att skapa en logisk koppling till en liknande artikel. All Artikelinformation för artikeln måste ändå sändas.

Ett annat namn för den nya artikeln, som är en variant av den variantgrundande artikeln, är ”line extension”.

Ange vilken sorts referens som avses i T3794 Typ av refererad artikel, kod samt det GTIN som avses i denna term.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

T3794 Typ av refererad artikel, kod (O)

BMS ID115
DefinitionKod som anger vilken typ av referens som avses.
BeskrivningKoden beskriver vilken relation artiklarna har till varandra. Typ av refererad artikel kan till exempel vara ersatt och variantgrundande artikel.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3794 Typ av refererad artikel
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

Kompletterande artikelidentitet

Gruppen kan användas för att ange kompletterande sätt, utöver GTIN, att identifiera en artikel.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3798 Kompletterande artikelidentitet (O)

BMS ID68
DefinitionKompletterande identitet för artikeln.
BeskrivningTermen ska alltid användas tillsammans med “T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet, kod” för att ange en kompletterande identitet för artikeln, dvs. fylls T3799 i ska även T3798 fyllas i.
I svensk tillämpning är maximal längd för kompletterande artikelidentitet 14 tecken.

I apoteksbranschen kan basnivån vara beställningsbar. Alla nivåer i artikelhierarkin ska ha olika identiteter.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet, kod (O)

BMS ID69
DefinitionKod som anger typ av kompletterande artikelidentitet.
BeskrivningTermen ska alltid användas tillsammans med “T3798 Kompletterande artikelidentitet” för att ange en kompletterande identitet för artikeln, dvs. fylls T3798 i ska även T3799 fyllas i.

Kodvärdet SUPPLIER_ASSIGNED är obligatoriskt för beställningsbara artiklar för alla mottagare i apoteksbranschen.
ExempelFör att ange leverantörens artikelnummer, välj koden ”SUPPLIER_ASSIGNED” och ange leverantörens artikelnummer i ”T3798 Kompletterande artikelidentitet”.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet
OBS!Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

Artikelnivå

Gruppen används för att ange vilken hierarkisk nivå som artikeln har. Läs mer om artikelnivåer i avsnittet Artikelnivåer i en artikelhierarki

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4010 Artikelnivå, kod (O)

BMS ID66
DefinitionKod som anger artikelns nivå i en hierarki.
BeskrivningDenna information är tänkt som övergripande information till mottagare. Det finns dock inga regler för andra termer som baseras på dessa kodvärden.

Läs mer om artikelnivåer i avsnittet Artikelnivåer i en artikelhierarki.
ExempelExempel på artikelnivåer:
 • Om hierarkin endast innehåller en artikelnivå innehåller hierarkin endast en artikel på basnivå.
 • Om hierarkin innehåller två nivåer innehåller den en artikel på basnivå och en artikel på toppnivå, även om den högsta nivån inte är en pall eller motsvarande. T ex flaskor i en kartong.
 • Om hierarkin innehåller tre eller fler nivåer innehåller den en artikel på basnivå, en artikel på toppnivå och en eller fler artiklar på mellannivå. T ex ett multipack som packas i kartong och som säljs på helpall.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4010 Artikelnivå.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4012 Är artikeln på basnivå (O)

BMS ID56
DefinitionAnger om artikeln är basnivån i artikelhierarkin eller ej.
BeskrivningEn artikel på basnivå innehåller inga andra artiklar som identifieras med GTIN.
Läs mer om vad basnivå är i avsnittet Artikelnivåer i en artikelhierarki.
Kodvärdetrue – basnivå
false – ej basnivå
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

Produktklass

Gruppen används för att ange artikelns produktklass och produktklassegenskaper enligt GPC (GS1 Global Product Classification). Läs mer om GPC.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOOO

T0280 Produktklass, kod (O)

BMS ID161
DefinitionKod som anger artikelns produktklass, brick-kod, enligt GPC.
BeskrivningTermen ska alltid anges en gång per artikel på samtliga artikelnivåer. För sammansatta artiklar där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen.
Exempel10000455 (= Diagnostiska monitorer för hemanvändning)
10000673 (= Hälsovård – blandförpackningar)
10000468 (= Näringstillskott)
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOOO

Parter

Gruppen används för att ange identiteten (GLN), namn eller adress för en part eller kontakt i ett affärsförhållande.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T1115 Tillverkarens identitet, GLN (O)

BMS ID91
DefinitionIdentitet, enligt GS1:s identifieringssystem, för part som tillverkar artikeln.
BeskrivningHär anges GLN för producent som tillverkar artikeln.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3811 Tillverkarens namn (O)

BMS ID93
DefinitionNamn för parten som tillverkar artikeln.
BeskrivningTermen används endast om, och ska användas, om ”T1115 Tillverkarens identitet, GLN” används.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN (O)

BMS ID75
DefinitionIdentitet för varumärkesägaren enligt GS1:s identifieringssystem.
BeskrivningVarumärkesägaren kan, men behöver inte, vara samma part som informationslämnaren.

Termen ska användas när det är köparen som äger varumärket.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3752 Varumärkesägarens namn (O)

BMS ID77
DefinitionNamn för part som äger artikelns varumärke.
BeskrivningTermen används endast om, och ska användas, om ”T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN” används.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Kontaktinformation

Gruppen av termer används för att ange kontaktinformation för en artikel. Gruppen kan upprepas med en kombination av termerna ”T3789 Kontaktens identitet, GLN”, ”T3790 Kontaktens namn”, ”T3791 Kontaktens adress” och ”T3792 Typ av kontakt, kod”. Ange först typ av kontakt i T3792 och fyll därefter i antingen T3789 eller T3790 eller T3791 eller i kombination.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T3789 Kontaktens identitet, GLN (A)

BMS ID128
DefinitionIdentitet för kontakten, enligt GS1:s identifieringssystem.
BeskrivningIdentiteten är ett GLN.

Varje identifierad part som anges i detta fält måste ha ett GLN.
ExempelKundkontakt: Välj kod CYC kundkontakt i T3792 och ange därefter GLN in T3789.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3790 Kontaktens namn (A)

BMS ID126
DefinitionNamnet på kontakten.
BeskrivningOm kontakttypen är konsumentkontakt kan kontaktens namn vara företagsnamnet så som det anges på förpackningen.
 
Ange kod CXC konsumentkontakt i ”T3792 Typ av kontakt, kod”, kontaktens namn i ”T3790 Kontaktens namn” och kontaktens adress i T3791.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T3791 Kontaktens adress (A)

BMS ID123
DefinitionAdressen till kontakten.
BeskrivningOm kontakttypen är konsumentkontakt kan kontaktens adress vara samma adress som anges på förpackningen.
 
Ange kod CXC konsumentkontakt i ”T3792 Typ av kontakt, kod”,
kontaktens namn i ”T3790 Kontaktens namn”och kontaktens adress i T3791.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T3792 Typ av kontakt, kod (A)

BMS ID127
DefinitionKod som anger typen av kontakt för en artikel.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3792 Typ av kontakt.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

Artikelstatus

Gruppen används för att ange information om artikelns status, till exempel om artikeln är avsedd att säljas till konsument, om den är en logistisk enhet och om och när artikeln är tillgänglig för beställning.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3495Artikelavisering, kod (A)

BMS ID64
DefinitionKod som anger om Artikelinformationen är en artikelavisering eller ordinarie Artikelinformation.
BeskrivningOm inget kodvärde anges är den insända informationen en ordinarie Artikelinformation.
 
Termen används för att ange om Artikelinformationen är en artikelavisering enligt ECR:s tidfönster.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3495 Artikelavisering.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4037 Är artikeln en konsumentartikel (O)

BMS ID57
DefinitionArtikeln är avsedd att säljas till konsument
Kodvärdetrue – konsumentartikel
false – ej konsumentartikel
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T0017 Är artikeln beställningsbar (O)

BMS ID60
DefinitionArtikeln är beställningsbar
BeskrivningMed beställningsbar menas att köparen kan beställa denna artikel av leverantören.
Kodvärdetrue – beställningsbar
false – icke-beställningsbar
OBS!Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4038 Är artikeln en logistisk enhet (O)

BMS ID58
DefinitionArtikeln är en logistisk enhet
Kodvärdetrue – logistisk enhet
false – ej logistisk enhet
OBS!Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4014 Är artikeln fakturerbar (O)

BMS ID59
DefinitionArtikeln kommer att anges på fakturan
BeskrivningVanligen är den fakturerbara artikeln densamma som den beställningsbara artikeln.
Kodvärdetrue – fakturerbar
false – ej fakturerbar
OBS!Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T0186 Är artikeln en variabelmåttvara (O)

BMS ID3908
DefinitionArtikeln är en variabelmåttvara, dvs kvantiteten i förpackningen har varierande vikt och priset för artikeln varierar med kvantiteten.
Kodvärdetrue – variabelmåttvara
false – ej variabelmåttvara
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T2227 Lanseringstidpunkt (O)

BMS ID1001
DefinitionDatum och tidpunkt från och med när en artikel är tillåten att säljas till konsument.
BeskrivningTidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
Exempel2017-09-13T10:46:13Z
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3742 Första leveranstidpunkt (O)

BMS ID1008
DefinitionFörsta datum och tidpunkt som artikeln kan levereras enligt gällande leveransvillkor, oberoende av leveransplats.
BeskrivningTidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
Exempel2017-10-01T13:35:14Z
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4120 Är artikeln en säsongsvara (O)

BMS ID1550
DefinitionKod som anger om artikeln är en säsongsvara eller ej, det vill säga om artikeln endast finns tillgänglig under särskilda delar av året eller är avsedd för en viss säsong.
Kodvärdetrue – artikeln är en säsongsvara
false – artikeln är inte en säsongsvara
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4121 Säsong, kod (A)

BMS ID1556
DefinitionKod som anger den säsong som artikeln är tillgänglig under eller är avsedd för.
BeskrivningTermen kan användas om artikeln är en säsongsvara, det vill säga om kodvärdet för T4120 Är artikeln en säsongsvara är ”true”.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4121 Säsong
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4727 Tillgänglighetstidpunkt (O)

BMS ID1025
DefinitionDatum och tidpunkt från när artikeln är tillgänglig.
BeskrivningFör en beställningsbar artikel anger tillgänglighetstidpunkten från och med vilket datum och tidpunkt en artikel kan beställas.

Termen ska inte förväxlas med lanseringsdatum vilket kan anges på annat sätt (”T2227 Lanseringstidpunkt”).

Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
Exempel2016-06-22T12:00:00Z
OBS!Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

Villkor/regler för försäljning

Gruppen kan användas för att ange villkor som gäller vid försäljning av artikeln.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4131 Villkor för försäljning till konsument, kod (O)

BMS ID3325
DefinitionKod som anger villkor för hur artikeln får säljas till konsument.
BeskrivningEtt villkor kan till exempel vara att ett recept krävs, eller att det är åldersgräns för köp av produkten.
Exempel
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4131 Villkor för försäljning till konsument
OBS!
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Livscykelslut

Gruppen kan användas för att ange sista datum och tidpunkt en kampanj- eller säsongsartikel är tillgänglig för beställning eller sista datum för när en utgående artikel är tillgänglig för köparen.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt (O)

BMS ID1002
DefinitionSista datum och tidpunkt en beställningsbar artikel kan beställas.
BeskrivningTermen kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen används även för att meddela enstaka adresserade mottagare att en artikel kommer att utgå. Termen ska inte användas när en artikel är utgående för samtliga mottagare. Då ska i stället ”T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel” användas.

Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning.

Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
 
Läs mer om hur termen används för säsongsvaror i avsnittet Säsongsvaror.
Exempel2017-04-31T12:00:00Z
En artikelhierarki består av:
 • Basnivå: Schampoflaska.
 • Mellannivå: Låda med schampoflaskor (beställningsbar artikel).
 • Toppnivå: Pall med lådor med schampoflaskor.
Det sista datum som det går att beställa lådan med schampoflaskor är 2017- 04-31. Följaktligen kommer även pallen på toppnivå att sluta levereras samma datum. Därför ska Sista tillgänglighetstidpunkt anges både för lådan och pallen. Artikeln på basnivå, schampoflaskan, ingår även i en annan artikelhierarki och kan därför fortfarande komma att levereras. Därför ska Sista tillgänglighetstidpunkt inte anges för schampoflaskan.
OBS!Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel (O)

BMS ID143
DefinitionDatum och tidpunkt när en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för köparen.
BeskrivningTermen är obligatorisk för artiklar som är utgående för samtliga mottagare. För artiklar som endast är utgående för enstaka adresserade mottagare ska ”T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt” användas.

Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC- beteckning (”Z”).
Exempel2017-03-15T12:00:00Z
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Artikelegenskaper

Gruppen kan användas för att ange information om diverse egenskaper hos artikeln.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T2522 Är artikeln RoHS-kompatibel (O)

BMS ID2518
DefinitionAnger om artikeln uppfyller EU:s RoHS-direktiv
BeskrivningRoHS begränsar användandet av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktivet förbjuder att nya elektriska och elektroniska produkter, som innehåller en högre halt av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom eller flamskyddsmedlen PBB och PBDE än gränsvärdena, släpps ut på marknaden i ett medlemsland i EU.
Kodvärdetrue – artikeln uppfyller ROHS-direktivet
false – artikeln uppfyller inte ROHS-direktivet
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3746 Marknadsbudskap (O)

BMS ID1498
DefinitionText för att marknadsföra artikeln.
BeskrivningTermen används för att ange säljande text om artikeln.

Leverantörer ansvarar för att marknadsbudskap är förenlig med gällande lagar och regelverk för produkten och att texten kan användas till slutkund/konsument.

Ange informationen på svenska.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista
OBS!Marknadsbudskap kan repeteras med olika innehåll och på olika språk med önskad sekvensföljd, det vill säga i den följdordning avsändaren vill visa marknadsbudskapet. För varje repetition ange ett nummer i term ”T4234 Sekvensnummer” (Se ADS), till exempel i den ordning du vill visa marknadsbudskapen.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4233 Kort marknadsbudskap (O)

BMS ID1525
DefinitionEn kort text för att marknadsföra artikeln.
BeskrivningAnge informationen på svenska. Termen används i första hand för att skapa korta marknadsbudskap i punktform lämpligt för online-system.

Leverantörer ansvarar för att marknadsbudskap är förenlig med gällande lagar och regelverk för produkten och att texten kan användas till slutkund/konsument.
OBS!Kort marknadsbudskap kan repeteras med olika innehåll och på olika språk med en önskad sekvensföljd, det vill säga i den följdordning avsändaren vill visa det Korta marknadsbudskapet. För varje repetition, ange ett nummer i term ”T4234 Sekvensnummer” (Se ADS), till exempel i den ordning du vill visa de korta marknadsbudskapen.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4204 Sökbegrepp E-handel (O)

BMS ID1530
DefinitionOrd eller fraser som möjliggör för sökmotorer att hitta produkter online.
BeskrivningOrd eller fraser som konsumenten kan tänkas använda för att söka fram produkter online.
 
Fritextfält. Skriva sökord med kommatecken och utan blanksteg mellan orden.

Sökbegrepp ska användas för att hitta företagets produkter. Det är inte tillåtet att använda söktermer för att inkludera/knyta in andra varumärken och/eller produkter t.ex. genom att skriva ett annat företags varumärken och/eller produktnamn på sina egna produkters sökbegrepp.
ExempelProdukt: Läppbalsam
Exempel: läppbalsam,läppsalva,salva,torra läppar,känsliga läppar,spruckna läppar,parfymfri,fet salva
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4276 Typ av målgruppskriterium, kod (O)

BMS ID6174
DefinitionKod som anger ett målgruppskriterium för konsumenten som produkten är inriktad till.
BeskrivningAnvänds tillsammans med T4277 Lägsta målgruppskriterium och/eller T4278 Högsta målgruppskriterium för att beskriva en egenskap hos produktens målgrupp och ett ålders-, längd- eller viktintervall som gäller.
 
Ange målgruppskriteriumet i T4276, och ange i T4277 och/eller T4278 det lägsta resp. högsta värdet förknippat med kriteriumet.
ExempelÅlder
Längd
Vikt
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4276 Typ av målgruppskriterium
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T4277 Lägsta målgruppskriterium, värde (O)

BMS ID6170
DefinitionLägsta värde för ett målgruppskriterium
BeskrivningTermen används tillsammans med T4276 Typ av målgruppskriterium, kod.
 
I T4277 anges det lägsta värdet förknippat med målgruppskriteriumet som angetts i T4276.

Termen kräver en måttenhet baserad på vilket målgruppskriterium som avses i T4276 Typ av målgruppskriterium, kod, se avsnittet ”Kodvärde” nedan för exempel.
Exempel170 cm
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ålder i ”T4276 Typ av målgruppskriterium, kod” ange kodvärde: ANN – År.

För längd i ”T4276 Typ av målgruppskriterium, kod” ange kodvärde: CMT – Centimeter.

För vikt i ”T4276 Typ av målgruppskriterium, kod” ange kodvärde: KGM – Kilogram.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T4278 Högsta målgruppskriterium, värde (O)

BMS ID6172
DefinitionHögsta värde för ett målgruppskriterium
BeskrivningTermen används tillsammans med T4276 Typ av målgruppskriterium, kod.
 
I T4278 anges det högsta värdet förknippat med målgruppskriteriumet som angetts i T4276.
 
Termen kräver en måttenhet baserad på vilket målgruppskriterium som
avses i T4276 Typ av målgruppskriterium, kod, se avsnittet ”Kodvärde” nedan för exempel.
Exempel190 cm
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3780 Måttenhet

För ålder i ”T4276 Typ av målgruppskriterium, kod” ange kodvärde: ANN – År.

För längd i ”T4276 Typ av målgruppskriterium, kod” ange kodvärde: CMT – Centimeter.

För vikt i ”T4276 Typ av målgruppskriterium, kod” ange kodvärde: KGM – Kilogram.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3775 Förvaringsinstruktioner för konsument (O)

BMS ID789
DefinitionText för att beskriva för konsumenten hur en artikel bör förvaras.
BeskrivningInstruktionerna finns normalt på förpackningens etikett eller är på annat sätt bifogad artikeln. Instruktionerna kan beskriva en rekommenderad förvaringstemperatur eller ett specifikt förvaringskrav.

Ange informationen på svenska.
Exempel”Förvara i kylskåp efter öppning”

”Utsätt ej för direkt solljus”
OBS!Endast en instruktion kan anges för artikeln, men samma instruktion kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3776 Användningsinstruktioner för konsument (O)

BMS ID791
DefinitionText för att beskriva för konsumenten hur en artikel bör användas.
BeskrivningInstruktionerna finns normalt på förpackningens etikett eller är på annat sätt bifogad artikeln. Instruktionerna kan beskriva hur artikeln kan användas.
 
Detta inbegriper inte instruktioner för förvaring, tillagning eller doserings- eller framställningsinstruktioner för läkemedel.

Leverantörer ansvarar för att användningsinstruktioner för konsument är förenlig med gällande krav och regelverk för produkten och att texten kan användas till slutkund/konsument.

Ange informationen på svenska.
Exempel”Konsumera inom 4 dagar”

”Applicera först foundation längs ansiktets mitt. Använd bara en liten mängd foundation och massera in ordentligt i huden.”
OBS!Endast en instruktion kan anges för artikeln, men samma instruktion kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4306 Återvinningsinstruktioner för konsument (O)

BMS ID6300
DefinitionÅtervinningsinstruktioner för konsument.
BeskrivningÅtervinningsinstruktioner står vanligtvis på förpackningen eller på annat sätt bifogas med artikeln. De kan beskriva hur konsumenten ska sortera en produkt eller förpackning vid dess återvinning.
Exempel”Sorteras som plast”

”Sortera kork och topp som plast och resten av förpackningen som papper”
OBS!Endast en instruktion kan anges för artikeln, men samma instruktion kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T5036 Ingrediensförteckning för icke-livsmedel (O)

BMS ID1623
DefinitionIngrediensförteckning för produkter som inte klassas som ”livsmedel”.
BeskrivningTermen används för att ange ingredienserna som står på förpackningen. Om ingredienserna avser icke-livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa svensk lagstiftning och regler för märkning avseende ingredienser inom aktuellt produktområde.

Ange informationen på svenska.
OBS!Finns både kort och lång ingrediensförteckning på förpackningen, ska båda anges i artikelinformationen.

Kan repeteras med olika innehåll och på olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4205 Innehållsämne (O)

BMS ID1635
DefinitionNamnet på innehållsämne eller aktiv substans i ett icke-livsmedel.
BeskrivningKan användas i kombination med ”T4206 Är innehållsämnet aktivt”.
Exempel“Acetylsalicylsyra”
OBS!Kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4206 Är innehållsämnet aktivt (O)

BMS ID1633
DefinitionKod som visar om innehållsämnet eller substansen är aktivt eller ej.
BeskrivningAktiv substans är det ämne i ett läkemedel, naturläkemedel eller annan produkt som ger dess medicinska effekt.
ExempelEn produkt kan ha flera aktiva innehållsämnen, till exempel en huvudvärkstablett som innehåller acetylsalicylsyra och koffein.
Kodvärdetrue – innehållsämnet är aktivt
false – innehållsämnet är ej aktivt
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Skönhets- och hygieninformation

Gruppen används för att ange specifik information om skönhets-, personlig vård- och hygienartiklar.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4345 Typ av formula, kod (O)

BMS ID6528
DefinitionKod som anger produktens formula.
ExempelLotion, Mousse, Puder, Gel, Vätska
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4345 Typ av formula.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4346 Appliceringstidpunkt, kod (O)

BMS ID6529
DefinitionKod som anger tidpunkten när produktens ska appliceras.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4346 Appliceringstidpunkt.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4347 Produktfunktion hudvård, kod (O)

BMS ID6552
DefinitionKod som anger funktionen hos en hudvårdsprodukt.
ExempelAnti-age, Fuktgivande, Solskydd
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4347 Produktfunktion hudård.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4348 Hudtyp, kod (O)

BMS ID6553
DefinitionKod som anger hudtypen som produkten är avsedd för.
ExempelTorr, Normal, Fet
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4348 Hudtyp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4349 Produktfunktion hårvård, kod (O)

BMS ID6548
DefinitionKod som anger funktionen hos en hårvårdsprodukt.
ExempelFör frissigt hår, Mot mjäll
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4349 Produktfunktion hårvård.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4350 Hårtyp, kod (O)

BMS ID6549
DefinitionKod som anger hårtypen som produkten är avsedd för.
ExempelLockigt, Torrt, Permanentat
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4350 Hårtyp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4351 Naturlig hårfärg, kod (O)

BMS ID6550
DefinitionKod som anger den naturliga hårfärgen som produkten är avsedd för.
ExempelBlond, Grå, Brun
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4351 Naturlig hårfärg.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Batteriinformation

Gruppen används för att redovisa information om inbyggda batterier.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3800 Ingår batterier (O)

BMS ID600
DefinitionKod som anger om batterier ingår eller inte ingår i artikeln.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3801 Krävs batterier (O)

BMS ID601
DefinitionKod som anger om batterier krävs eller inte krävs för att driva artikeln.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3802 Finns inbyggda batterier (O)

BMS ID612
DefinitionKod som anger om artikeln innehåller eller inte innehåller inbyggda batterier.
BeskrivningKoden anger om de batterier som ingår i artikeln har byggts in i artikeln under tillverkning och inte kan bytas ut eller tas bort.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T4750 Antal inbyggda batterier (O)

BMS ID617
DefinitionAntal batterier som har byggts in i artikeln under tillverkning.
BeskrivningI antalet ingår endast batterier som inte kan bytas ut eller tas bort.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3803 Batteriteknik, kod (O)

BMS ID613
DefinitionKod som anger typ av batteriteknik som används för artikeln.
BeskrivningTermen kan upprepas för varje typ av batteriteknik som ingår i artikeln.
ExempelLithium, NiMH
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3803 Batteriteknik.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3804 Batterityp, kod (O)

BMS ID614
DefinitionKod som anger typ av batteri som krävs för att driva artikeln.
BeskrivningTermen ska användas om ”T3801 Krävs batterier” eller ”T3805 Antal batterier som krävs” används, eller om ”T3800 Ingår batterier”= “Yes”.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3804 Batterityp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T3805 Antal batterier som krävs (A)

BMS ID618
DefinitionAntal batterier som krävs för att driva artikeln.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

GHS (kemtekniska produkter)

Gruppen används för att ange information rörande GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS, kod (O)

BMS ID3238
DefinitionKod som anger den symbol som illustrerar en artikels fysikaliska, hälso- och miljöfarliga egenskaper enligt GHS.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS.
Piktogram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T5044 Signalord enligt GHS, kod (O)

BMS ID3237
DefinitionKod som anger artikelns signalord enligt GHS (Globalt Harmoniserat System) för klassificering och märkning av kemikalier.
BeskrivningSignalord används för att betona att en artikel har farliga egenskaper samt för att ange artikelns relativa farlighet.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T5044 Signalord enligt GHS.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Faroangivelse

Gruppen används för att ange på vilket sätt produkten är farlig. Om artikeln har flera faroangivelser upprepas hela gruppen för varje faroangivelse.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T5047 Faroangivelse, kod (O)

BMS ID3240
DefinitionKod som anger på vilket sätt produkten är farlig.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen.
KodvärdeKodvärde anges enligt CLP-förordningen som finns på Kemikalieinspektionenswebbplats, se www.kemi.se.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T5048 Faroangivelse (O)

BMS ID3241
DefinitionBeskrivning i fritext som anger på vilket sätt produkten är farlig.
BeskrivningAnge informationen på svenska. Det är viktigt att informationen är exakt samma som kodens beskrivning.
Läs mer om hur termen används i avsnittet Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen.
ExempelOm koden H200 angivits i ”T5047 Faroangivelse, kod”, måste texten Instabilt, explosivt anges i ”T5048 Faroangivelse”.
OBS!Endast en faroangivelse kan anges för artikeln, men samma faroangivelse kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Skyddsangivelse

Gruppen används för att ange hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter. Om artikeln har flera skyddsangivelser upprepas hela gruppen för varje skyddsangivelse.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T5049 Skyddsangivelse, kod (O)

BMS ID3244
DefinitionKod som anger hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen.
KodvärdeKodvärde anges enligt CLP-förordningen som finns på Kemikalieinspektionenswebbplats, se www.kemi.se.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T5050 Skyddsangivelse (O)

BMS ID3245
DefinitionBeskrivning i fritext som anger hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter.
BeskrivningEfter angiven skyddsangivelse i text anges den blandning eller det ämne som skyddsangivelsen avser. Blandningen eller ämnet ska finnas märkt på förpackningen i anslutning till skyddsangivelsen.

Ange informationen på svenska. Det är viktigt att informationen är exakt samma som kodens beskrivning.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen.
ExempelOm koden P102 angivits i ”T5049 Skyddsangivelse, kod”, måste texten Förvaras oåtkomligt för barn anges i termen ”T5050 Skyddsangivelse”.
OBS!Endast en skyddsangivelse kan anges för artikeln, men samma skyddsangivelse kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Material

Gruppen används för att ange detaljer om material som använts för att tillverka artikeln.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4363 Del av artikel (O)

BMS ID3443
DefinitionBeskrivning av vilken del av artikeln som materialet avser.
ExempelFodret i en jacka, handtaget på en stekpanna
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4364 Materialbeskrivning (O)

BMS ID6280
DefinitionAnvänds för att ange de material som används i hållbara produkter. 
BeskrivningAnge materialbeskrivningen såsom den anges på produkten eller dess etikett. 
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4365 Material, kod (O)

BMS ID3454
DefinitionKod som anger vilket material som artikeldelen består av.
BeskrivningTermen är obligatorisk om ”T4367 Material i procent” används.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4365 Material
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4366 Materialinnehåll (O)

BMS ID3455
DefinitionBeskrivning av vilket material som artikeln är tillverkad av.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4367 Materialinnehåll i procent (O)

BMS ID3457
DefinitionBeskriver i procent, andelen av ett material som artikeln är tillverkad av.
BeskrivningAnvänds tillsammans med ”T4366 Materialinnehåll” för att ange materialet i procent. Termen kan upprepas om artikeln består av flera olika material.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4368 Materialets trådtäthet (A)

BMS ID3458
DefinitionKod som används för att ange trådtätheten på material (tyg) för en artikel.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4369 Materialets vikt (O)

BMS ID3460
DefinitionVikt för respektive material för artikeln.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4370 Denier (A)

BMS ID6565
DefinitionDenier är ett mått för trådtjocklek för textilier.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Förpackning

Gruppen används för att ange vilken typ av förpackning som avses, till exempel flaska eller låda, samt om förpackningen är returnerbar och eventuell pant som ingår för artikeln.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod (O)

BMS ID2177
DefinitionKod som anger om leverantören har eller inte har betalt avgift för återvinning av förpackningsmaterialet.
BeskrivningTermen används endast om avgift för förpackningsmaterial är betald.

Normalt har alla artiklar i en artikelhierarki samma status, det vill säga, avgiften är betald eller inte betald för alla artiklar i en hierarki. Undantag är artikelhierarkier där det ingår returförpackningar eller oförpackade artiklar.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Förpackningsmaterial.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T0189 Villkor för förpackningsmaterial.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0137 Förpacknings-/kollityp, kod (O)

BMS ID2186
DefinitionKod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken artikeln är emballerad.
BeskrivningFörpackningstypen är viktig information för att logistiken ska fungera. Flera köpare plockar artiklar automatiskt med en robot. Om en artikel inte kan plockas automatiskt, utan måste handplockas på grund av att förpackningstypen kräver det, behöver köparen få veta detta i förväg.

Förpackningstypen används även vid hyllplanering. Vissa förpackningstyper, som till exempel takåsförpackningar, går inte att stapla på varandra. Andra förpackningstyper, som rullpack, behöver en kant på hyllan för att inte rulla av.

Om artikeln har flera förpackningstyper, till exempel ”krympfilm” och ”bricka”, så kan termen upprepas.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Förpackningsmaterial.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T0137 Förpacknings- /kollityp
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T2207 Är artikeln en exponeringsenhet (A)

BMS ID151
DefinitionKod som anger om artikeln är en exponeringsenhet eller ej.
BeskrivningTermen används endast när artikeln är en exponeringsenhet. Om termen inte används innebär det att artikeln inte är en exponeringsenhet.
Kodvärdetrue – exponeringsenhet
false – ej exponeringsenhet
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap, kod (O)

BMS ID2176
DefinitionEgenskap hos förpackningen som bidrar till hållbarhet.
BeskrivningTermen kan användas för att informera om förpackningens specifika egenskaper kring hållbarhet.
ExempelOm förpackningen är tillverkad av återvunnet material anges kod MADE_FROM_RECYCLED_MATERIAL  
OBS!Avser egenskaper om förpackningen som angetts i ”T0137 Förpacknings-/kollityp, kod”, det vill säga hela förpackningen och inte de olika ingående materialen.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0277 Är förpackningen returnerbar (A)

BMS ID2308
DefinitionAnger om artikelns förpackning är returnerbar oavsett med eller utan avgift.
BeskrivningVissa, men inte alla returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Förpackningsmaterial.
Kodvärdetrue – returnerbart emballage
false – ej returnerbart emballage
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Pant

Gruppen används endast om artikeln har pant och om kodvärdet för ”T0277 Är förpackningen returnerbar” är ”true”, det vill säga om förpackningen kan returneras för återanvändning.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4149 Pantsystemets region, kod (A)

BMS ID2300
DefinitionKod som anger land för pantsystemet.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3783 Målmarknadsområde.

Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3).
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Förpackningsmaterial

Gruppen används för att ange information om förpackningsmaterial. Producenter har ett ansvar för att förpackningar återvinns samt för att tillhörande avgifter betalas. Eftersom avgifter varierar beroende på förpackningens egenskaper kan det vara relevant att ange information om dessa.

Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. Läs mer om hur termerna i gruppen används i avsnittet Förpackningsmaterial.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T1188 Förpackningsmaterial, kod (A)

BMS ID2206
DefinitionKod som anger vilket förpackningsmaterial som förpackningen består av.
BeskrivningKöparen kan behöva veta förpackningsmaterial och dess egenskaper. Kontrollera med din köpare vilka krav de ställer kring förpackningsmaterial.

Termen är obligatorisk om ”T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde” är ifylld.

Om en artikel består av olika förpackningsmaterial kan förpackningsmaterialet fyllas i flera gånger per artikel.

Observera att förpackningsmaterial inte behöver fyllas i när:
 • Artikeln inte har något förpackningsmaterial, till exempel en bakpotatis
 • Artikeln har returemballage som därmed inte ska gå till återvinning
Läs mer om hur termen används i avsnittet Förpackningsmaterial.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T1188 Förpackningsmaterial.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde (A)

BMS ID2214
DefinitionVikt per respektive förpackningsmaterial för artikeln.
BeskrivningTermen är obligatorisk om ”T1188 Förpackningsmaterial, kod” är ifylld.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Förpackningsmaterial.
Exempel870
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ”T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde”, ange kodvärde: GRM – gram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4371 Är förpackningsmaterialet återvinningsbart (O)

BMS ID2207
DefinitionAnger om förpackningsmaterialet kan återvinnas.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Mått

Gruppen används för att ange diverse mått och vikter för artikeln samt för att ange jämförmängd för färdigvara för artikeln.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4017 Artikelns bredd, värde (O)

BMS ID3739
DefinitionArtikelns mått i horisontalled från artikelns ena sida till den andra sidan, inklusive emballage.
BeskrivningMått anges i millimeter (mm).

Informationen används för att beräkna bl.a. hur en artikel kan fraktas, paketeras, hanteras på lager samt i butikshyllan.

Artikelns bredd får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk.

Artikelns bredd ska ändras om den är mindre än 20% från ursprungligt värde. Även en liten justering kan påverka hela logistikflödet inkl e-handeln och planogram.
Exempel225
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ”T4017 Artikelns bredd, värde”, ange kodvärde: MMT – millimeter
Läs merSe GS1 Standard för mätning av för förpackningar och produkter för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4019 Artikelns höjd, värde (O)

BMS ID3725
DefinitionArtikelns mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage.
BeskrivningMått anges i millimeter (mm).

Informationen används för att beräkna bl.a. hur en artikel kan fraktas, paketeras, hanteras på lager samt i butikshyllan.

Om förpackningstypen är en pall (hel- eller halvpall) ingår pallens höjd i måttet.

Artikelns höjd får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk.

Artikelns höjd ska ändras om den är mindre än 20% från ursprungligt värde. Även en liten justering kan påverka hela logistikflödet inkl e-handeln och planogram.
Exempel150
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ”T4019 Artikelns höjd, värde”, ange kodvärde: MMT – millimeter
Läs merSe GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4018 Artikelns djup, värde (O)

BMS ID3721
DefinitionArtikelns mått från framsida till baksida.
BeskrivningMåttet anges i millimeter (mm).

Informationen används för att beräkna bl.a. hur en artikel kan fraktas, paketeras, hanteras på lager samt i butikshyllan.

Artikelns djup får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk.

Artikelns djup ska ändras om den är mindre än 20% från ursprungligt värde. Även en liten justering kan påverka hela logistikflödet inkl e-handeln och planogram.
Exempel330
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ”T4018 Artikelns djup, värde”, ange kodvärde: MMT – millimeter
Läs merSe GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4362 Typ av storleksmått, kod (A)

BMS ID7230
DefinitionKod som anger typ av storleksmått.
BeskrivningAnvänds tillsammans med “T4361 Storleksmått, värde” för att ange dimensionen för en specifik del av produkten. Det kan vara kapaciteten för volymen i en shaker eller storleken på matlagningsyta.

Termen är obligatorisk om “T4361 Storleksmått, värde” används.
Läs mer i avsnittet Mätguide för utvalda kodvärden i T4362 Typ av storleksmått, kod
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4362 Typ av storleksmått.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4361 Storleksmått, värde (A)

BMS ID7222
DefinitionVärdet för storleksmåttet
BeskrivningAnvänds tillsammans med “T4362 Typ av storleksmått, kod” för att ange dimensionen för en specifik del av produkten. Det kan vara kapaciteten för ett vinglas eller storleken på matlagningsyta.

Termen är obligatorisk om “T4362 Typ av storleksmått, kod” används.
Exempel200 mm, 20 cl
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet. Välj måttenhet beroende på typ av storleksmått.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4020 Artikelns bruttovikt, värde (O)

BMS ID3777
DefinitionArtikelns bruttovikt inklusive allt innehåll och förpackningsmaterial.
BeskrivningFör att kunna planera transporter är det mycket viktigt att veta hur mycket artiklarna väger eftersom lastbilar har en övre gräns för hur tungt gods de kan frakta. I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. På toppnivå ingår även lastbärarens, vanligtvis pallens, vikt i bruttovikten.

På pallnivå ingår pallens vikt i bruttovikten.

Bruttovikten anges i gram.

Artikelns bruttovikt får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk.
Exempel265000
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ”T4020 Artikelns bruttovikt, värde”, ange kodvärde: GRM – gram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0147 Jämförmängd färdigvara, värde (O)

BMS ID3330
DefinitionMängden färdigvara i förpackningen vid användning. Mängden kan variera med beredningsinstruktioner.
BeskrivningTermen används för att beräkna jämförmängd eller -pris. Vilken typ av jämförpris som kan beräknas anges i ”T0145 Typ av jämförelse, kod”.

Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel för att undvika missförstånd, även om jämförmängd färdigvara och ”T0082 Nettoinnehåll, värde” har samma kvantitet.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Jämförpris.
Jämförmängd färdigvara får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN. Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk.
Exempel215.3
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.
För ”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”, ange ett av följande kodvärden:
GRM – gram
MLT – milliliter MMT – millimeter
MTK – kvadratmeter
MTQ – kubikmeter
H87- styck
OBS!
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T0145 Typ av jämförelse, kod (O)

BMS ID3329
DefinitionKod som anger vilken typ av jämförpris som kan beräknas, eller vilken typ av mängdjämförelse som kan göras, baserat på jämförmängd.
BeskrivningTermen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel.

De tre termerna ”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”, ”T3780 Måttenhet, kod” och ”T0145 Typ av jämförelse, kod” används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Läs mer om hur dessa termer används i avsnittet Jämförpris.

Mer information om beräkning av jämförpriser finns på
www.konsumentverket.se.

Sillvikt ska anges med koden Per avrunnen vikt. Läs mer i Fiskbranschens Riksförbunds Branschriktlinjer för viktangivelse och mätning av sillvikt i inläggningar www.slv.se eller www.fiskbranschen.com.
ExempelEtt tvättmedelspaket innehåller 800 gram. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som pris per tvätt:
 • ”T0082 Nettoinnehåll, värde”: 800
 • ”T3780 Måttenhet, kod”: GRM
 • ”T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”: 21
 • ”T3780 Måttenhet, kod”: H87 (Styck)
 • ”T0145 Typ av jämförelse, kod”: PER_LOAD
KodvärdeKodvärdet baseras på informationen i “T0147 Jämförmängd färdigvara, värde”.

Kodvärde anges enligt kodlista T0145 Typ av jämförelse.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Nettoinnehåll

Nettoinnehållet kan anges flera gånger för en artikel om leverantören vill uppge innehållet på flera sätt, till exempel både 800 gram och 75 st. för en förpackning med köttbullar.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T0082 Nettoinnehåll, värde (O)

BMS ID3733
DefinitionArtikelns nettoinnehåll
BeskrivningTermen används för att ange artikelns nettoinnehåll.

Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel.

Förpackningens nettoinnehåll får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN. Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk.
Exempel10.5
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.
För ”T0082 Nettoinnehåll, värde”, ange ett av följande kodvärden:
GRM – gram
MLT – milliliter MMT – millimeter
MTK – kvadratmeter
MTQ – kubikmeter
H87- styck
OBS!
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Förvaring och hantering

Köparen behöver få information i förväg om hur en artikel ska förvaras och hanteras för att kunna planera transporter och lagerhållning. En artikel som ska förvaras i frys eller kyla, får inte bli stående i rumstemperatur. Samtidigt får en artikel som är känslig för tryck inte transporteras liggandes under något tungt som kan förstöra artikeln.

Gruppen kan användas för att ange information om hur artikeln ska förvaras och hanteras.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0167 Total hållbarhet (O)

BMS ID3704
DefinitionAntal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/packning till bäst-före- eller utgångsdatum.
BeskrivningHållbarheten anges i hela dagar.

Termen är obligatorisk för konsumentartiklar som är livsmedel eller läkemedel, med vissa undantag.

Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.
Exempel14
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T2521 Hållbarhet efter öppning (A)

BMS ID3705
DefinitionDen tid som artikeln är hållbar efter att den har öppnats och exponerats i butik.
BeskrivningTermen används för artiklar som i butik delas och paketeras, samt för artiklar som säljs över disk. Informationen kan bland annat användas för att märka artiklar med hållbarhetsdatum.

Hållbarheten anges i antal dagar.

Observera att information som är avsedd för konsument anges inte här utan i “T3776 Användningsinstruktioner för konsument”.

Har produkten en Open Jar-symbol ska informationen anges i T4269 Open Jar.
Exempel15
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4269 Open Jar (O)

BMS ID3709
DefinitionDen period efter att produkten öppnats som den kan användas utan fara.
BeskrivningTermen används endast när Open Jar-symbolen finns på produkten. Den kan förekomma på tvål, schampoo, kosmetik, m.m.
Exempel6
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T4270 Måttenhet för tid.

För ”T4269 Open Jar” använd ett av följande kodvärden:
MON – månad
ANN – år
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3822 Bas för temperaturangivelse, kod (O)

BMS ID3830
DefinitionKod som anger vilken typ av hantering som temperaturangivelsen gäller för.
BeskrivningTermen kan användas tillsammans med ”T3796 Högsta temperatur, värde” och ”T3797 Lägsta temperatur, värde”. Termerna kan upprepas beroende på hur många olika typer av förhållanden som temperatur behöver anges för.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3796 Högsta temperatur, värde (O)

BMS ID3820
DefinitionDen högsta temperatur som artikeln tål, enligt tillverkarens uppgifter, utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet.
BeskrivningTermen kan användas tillsammans med ”T3822 Bas för temperaturangivelse, kod” och ”T3797 Lägsta temperatur, värde”. Termerna kan upprepas beroende av hur många olika typer av förhållanden som temperatur behöver anges för.

Termen används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Det är rekommenderat att temperaturen inte anges med större noggrannhet än hela grader.
Exempel25
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3781 Måttenhet för temperatur.
För “T3796 Högsta temperatur, värde”, ange kodvärde: CEL – Celsius
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3797 Lägsta temperatur, värde (O)

BMS ID3826
DefinitionDen lägsta temperatur som artikeln tål, enligt tillverkarens uppgifter, utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet.
BeskrivningTermen kan användas tillsammans med ”T3822 Bas för temperaturangivelse, kod” och ”T3796 Högsta temperatur, värde”. Termerna kan upprepas beroende av hur många olika typer av förhållanden som temperatur behöver anges för.

Termen används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Det är rekommenderat att temperaturen inte anges med större noggrannhet än hela grader.
Exempel12
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3781 Måttenhet för temperatur.
För “T3797 Lägsta temperatur, värde, ange kodvärde: CEL – Celsius
OBS!
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0157 Staplingsbarhet (A)

BMS ID3604
DefinitionMaximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas.
BeskrivningVissa artiklar kan skadas om de staplas med för tunga artiklar ovanpå. Det är därför viktigt att veta hur tryckkänslig (staplingsbar) artikeln är för att kunna planera hur förpackningen ska transporteras eller ställas upp i butikshyllan.

Termen används för att ange maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas.

Staplingsbarheten ska anges för aktuell artikelnivå.
ExempelOm den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3.

Om inga fler pallar får staplas på en pall är staplingsbarheten för pallen 1.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVO

T3848 Typ av staplingsbarhet, kod (A)

BMS ID3607
DefinitionKod som anger vilken typ av hantering som artikeln kan komma att staplas i.
BeskrivningUtifrån ett hanteringsperspektiv kan staplingsbarheten skilja sig åt om artikeln transporteras i lastbil eller på tåg osv.

För vägtransport kan staplingsbarheten till exempel vara 2, medan staplingsbarheten på ett lager kan vara 3.

Termen används tillsammans med ”T0157 Staplingsbarhet”. Termerna kan upprepas beroende på var i varuflödeskedjan som artikeln kommer att hanteras.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3848 Typ av staplingsbarhet.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVO

Farligt gods

Gruppen används för att ange egenskaper för artiklar som klassas som farligt gods. För mer information om farligt gods hänvisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats: www.msb.se.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0263 Klass för farligt gods, kod (O)

BMS ID3879
DefinitionKod som anger klass för farligt gods.
BeskrivningKlass för farligt gods anger i generella termer på vilket sätt godset är farligt. Det finns nio klasser, några med underindelning. Den mest signifikanta risken anges.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T0263 Klass för farigt gods.

Kodlista T0263 är en avgränsad kodlista som hanteras av GS1 Sweden. För den fullständiga kodlistan, se extern kodlista på www.msb.se
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3743 Klassificering av farligt gods, kod (O)

BMS ID3880
DefinitionKlassificeringskod för det farliga godset vid väg- och tågtransport enligt till exempel ADR/RID.
KodvärdeT3743 refererar till en extern kodlista. Se www.msb.se
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0264 Förpackningsgrupp för farligt gods, kod (O)

BMS ID3882
DefinitionKod som anger farlighetsgrad, det vill säga, hur farligt ett ämne eller föremål anses vara.
BeskrivningI – Mycket farliga ämnen – grupp I
II – Farliga ämnen – grupp II
III – Mindre farliga ämnen – grupp III
KodvärdeT0264 refererar till en extern kodlista, se www.msb.se.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4023 Flampunkt, värde (O)

BMS ID3866
DefinitionLägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld.
Exempel12
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3781 Måttenhet för temperatur.
För ”T4023 Flampunkt, värde”, ange kodvärde: CEL – Celsius
OBS!
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4303 Nettovikt för farligt gods (O)

BMS ID3892
DefinitionNettovikt för farligt gods.
BeskrivningTermen används för att redovisa vikten av det farliga godset i gram eller milliliter, när nettoinnehåll för ett farligt gods anges med ”styck” i T0082 Nettoinnehåll.
Exempel
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ”T4303 Nettovikt för farligt gods” ange kodvärde:
GRM – gram
MLT – milliliter
OBS!
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T0169 UN-nummer farligt gods, kod (O)

BMS ID3894
DefinitionUN-nummer för farligt gods enligt kodlista ADR (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg).
BeskrivningTermen används när artikeln klassas som farligt gods.
KodvärdeT0169 hänvisar till en extern kodlista, se www.msb.se.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4026 Officiell transportbenämning (O)

BMS ID3883
DefinitionTransportnamn för artikeln (farligt gods).
BeskrivningTermen används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4027 Ospecificerad transportbenämning (O)

BMS ID3885
DefinitionÄmnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning.
OBS!Endast en transportbenämning kan anges för artikeln, men samma transportbenämning kan anges på flera olika språk.

Ange alltid informationen på svenska.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4247 Farligt gods begränsad mängd, kod (O)

BMS ID6061
DefinitionKod definierad av en myndighet som anger om artikeln får transporteras i begränsade mängder under förutsättning att den packats och etiketterats enligt vissa bestämmelser.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4247 Farligt gods begränsad mängd.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4141 Farligt gods, övrig information (O)

BMS ID3868
DefinitionYtterligare information om artikeln i fritext som rör expediering eller transport av farligt gods.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista
OBS!Informationen kan anges på flera olika språk, men endast en gång per språk.

Ange alltid informationen på svenska.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4142 Farligt gods särbestämmelser, kod (O)

BMS ID3884
DefinitionKod som anger vilka särbestämmelser enligt ADR som gäller för artikeln.
KodvärdeKodvärden anges enligt kodlista, www.msb.se.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3741 Tunnelrestriktion ADR, kod (O)

BMS ID3863
DefinitionKod som anger artikelns restriktion för vägtunnlar enligt ADR.
KodvärdeT3741 hänvisar till en extern kodlista, se www.msb.se.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3744 Transportkategori, kod (O)

BMS ID3887
DefinitionKod som anger artikelns transportkategori enligt ADR.
BeskrivningArtikelns transportkategori används för att beräkna mängden farligt gods som är tillåtet att transporteras med en och samma transportenhet under särskilda förutsättningar.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3744 Transportkategori.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Varningsetiketter

Gruppen används för att ange information om eventuella varningsetiketter, det vill säga en synlig etikett på en förpackning som beskriver särskilda risker och nödvändiga försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4143 Varningsetikett för farligt gods (O)

BMS ID3896
DefinitionEtt synligt nummer som anger en särskild risk och därmed de försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset.
OBS!Vid farligt gods i begränsad mängd behöver numret inte alltid finns på förpackningen, dvs det är inte synligt. Ange då numret som återfinns i Säkerhetsdatabladet då informationen är av vikt för din mottagare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4751 Sekvensnummer för varningsetikett (O)

BMS ID3897
DefinitionEtt sekvensnummer som anger varningsetikettens ordningsföljd i en prioritetsordning.
ExempelTill exempel anger värdet ”1” att denna varningsetikett är den första, värdet ”2” den andra, osv.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Vårdproduktsegenskaper

Gruppen används för att ange information om vårdprodukter.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4273 Innehåller artikeln latex (A)

BMS ID1434
DefinitionAnger om produkten har en indikation på förpackningen om att den innehåller latex.
Kodvärdetrue – Indikation finns på förpackning om att produkten innehåller latex

false – Ingen indikation finnns på förpackning om att produkten innehåller latex
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
V

T4373 Typ av recept, kod (A)

BMS ID1436
DefinitionTermen anger vilken typ av recept som krävs eller om det är recepfritt.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4373 Typ av recept
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Ursprung

Gruppen kan användas för att ange information om artikelns ursprungsland.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T0168 Tillverkningsland (O)

BMS ID2794
DefinitionArtikelns tillverkningsland, uttryckt som ISO-kod.
BeskrivningArtikelns tillverkningsland är det land där den genomgick den sista väsentliga bearbetningen.

Termen är obligatorisk för alla livsmedel.

Ange artikelns tillverkningsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Termen kan repeteras om artikeln tillverkas i flera länder.

Uppgifter om urpsrung för primär ingrediens i livsmedel enligt EU-förordning 2018/775 anges inte här utan i T4202 Ursprungsområde.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3784 Landskod.

Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3).
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4202 Ursprungsområde (O)

BMS ID2783
DefinitionGeografiskt område som artikeln samt, i förekommande fall, artikelns primäraingrediens(er) enligt EU-förordning 2018/775 kommer från.
BeskrivningAnge det mest specifika området, t.ex. land, region, bergskedja eller kommun, som artikeln kommer från.

Använd även termen för att, i förekommande fall, fylla i information om primär ingrediens i enlighet med EU-förordning 2018/775.

Informationen i båda ovan fall ska alltid anges exakt så som den är formulerad på förpackningen.

Ange alltid informationen på svenska.
ExempelExempel för att ange för geografiskt område som artikeln kommer från:
”Från Thüringen”, ”Från Gotland”, ”Bakade i Sigtuna”

Exempel för att ange geografiskt område som primär ingrediens kommer från:

”Spenat från EU”; ”Yoghurt från Sverige”; ” [Namn på primär ingrediens] har inte sitt ursprung i [livsmedlets ursprungsland eller härkomstplats]”
OBS!Uppgifter om artikelns tillverkningsland anges inte här utan i T0168 Tillverkningsland.

Kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Märkning

Gruppen används för att ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen, samt eventuella övriga märkningar, som till exempel miljömärkningar.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4357 Är påstående märkt på förpackningen (O)

BMS ID7235
DefinitionArtikeln är märkt med ett påstående.
BeskrivningFörpackningen är märkt med information som angetts i ”T4358 Typ av påstående, kod” och ”T4359 Ämne för påstående, kod”.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4358 Typ av påstående, kod (O)

BMS ID7237
DefinitionKod som anger typ av påstående.
BeskrivningTermen används för att visa i vilken grad en artikel innehåller ett specifikt ämne eller ingrediens som anges i ”T4359 Ämne för påstående, kod”
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4358 Typ av påstående.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4359 Ämne för påstående, kod (O)

BMS ID7233
DefinitionKod som anger ämne som ett påstående gäller för.
BeskrivningDen typ av ämne, ingrediens, vitaminer och mineraler som det hänvisas till i ”T4358 Typ av påstående, kod”.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4359 Ämne för påstående.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4356 Övriga påståenden (O)

BMS ID7239
DefinitionFritextfält för alla ytterligare typer av produktpåståenden såsom näringspåståenden, hälsopåståenden osv.
Exempel”sockerfri”
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4032 Typ av datum på förpackningen, kod (O)

BMS ID2334
DefinitionKod som anger vilken typ av datum som förpackningen är märkt med.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4032 typ av datum på förpackningen.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T3362 Format för datummärkning (O)

BMS ID2331
DefinitionFormatet i vilket datumet skrivs ut på förpackningen i fritext.
BeskrivningTermen beskriver hur datum i fritext skrivs ut på förpackningen, och används exempelvis för bäst-före-datum.

Termen används ej om produkten har obegränsad livslängd, det vill säga, saknar datummärkning.

Termen är obligatorisk för konsumentartiklar som är livsmedel eller läkemedel, med vissa undantag.

Termen får inte överstiga 10 tecken.
yyyy År
yy           år utan sekel
y             år under decenniet
mm         månads nummer
mmm      månads namn 3 positioner d     dag i veckan
dd          dag i månad
’ ’ –         Mellanslag, bindestreck och eventuella andra skiljetecken skrivs ut
 
Följande datumangivelser är tillåtna för livsmedel:
 • dag, månad, årdag, månadmånad, årår
ExempelExempel på datumangivelser:
 • Exempel 1: Förpackningen är märkt med ”30-04-02” (dag-mån- år). Ange ”dd-mm-yy”.
 • Exempel 2: Förpackningen är märkt med ”30 apr” (’dag i månad’). Ange ”dd mmm”.
Om förpackningen är märkt med ett datum som inte ryms inom fältets 10 tecken måste formatet för datummärkningen förkortas. Rekommendation:
 • Exempel 3: Förpackningen är märkt med ”januari 2014”. Förkorta månadsnamnet till 3 tecken genom att ange ”mmm yyyy”.
 • Exempel 4: Förpackningen är märkt med ”20-APR-2014”. Ta bort skiljetecknen och ange ”ddmmmyyyy”.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T3777 Ackrediterad märkning, kod (O)

BMS ID2312
DefinitionKod som anger vilken symbol som artikeln är märkt med efter relevant godkännande eller certifiering.
BeskrivningTermen kan repeteras så många gånger som behövs för en artikel.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3777 Ackrediterad märkning.
OBS!Förpackningen måste vara märkt med den symbol som anges i termen. Exempelvis, kodvärdet FRAN_SVERIGE anges endast när Från Sverige- symbolen finns på förpackningen.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation (O)

BMS ID1457
DefinitionBeskrivning i fritext av övrig regulatorisk märkning på artikeln.
BeskrivningTermen kan användas för övrig regulatorisk märkning om det inte finns någon annan specifik term där informationen kan anges.
Information som står i anslutning till beteckning ska framgå i T3850.

T3850 kan även användas för valfri information som till exempel viktig information för konsument eller upplysningstext.

Ange alltid informationen på svenska.

För upplysningstexter och information till konsument för kosttillskott ska information läggas in i T3850.

Läs mer i avsnittet T4088 Ingrediensförteckning och T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation.
Exempel”överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt”

”Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost och hälsosam livsstil”
OBS!Endast en märkningsinformation kan anges för artikeln, men samma märkningsinformation kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4272 Har artikeln batchnummer (A)

BMS ID2306
DefinitionAnger om produkten innehåller ett batchnummer.
BeskrivningTermen kan användas oavsett om ett batchnummer krävs enligt lag eller ej.
Kodvärdetrue – Produkten har batchnummer

false – Produkten har inte batchnummer
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4281 Solskyddsfaktor (O)

BMS ID273
DefinitionSolskyddsfaktor mot UVB som kan vara mellan 1 och 90.
BeskrivningTermen kan användas för alla produkter som har solskyddsfaktor i sig.
Exempel30
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Maskinellt läsbar märkning

Gruppen kan användas för att beskriva vilken typ av maskinellt läsbar information som artikeln är märkt med. Gruppen används endast om artikeln är eller skulle kunna vara märkt med maskinellt läsbar information.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4310 Typ av databärare, kod (O)

BMS ID3480
DefinitionKod som anger typ av databärare som artikeln är märkt med.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4310 Typ av databärare.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T3747 Förekomst av streckkodad information, kod (A)

BMS ID3479
DefinitionKod som anger att artikeln är eller skulle kunna vara märkt med streckkodad information.
ExempelALWAYS – Artikeln är märkt med streckkodad information.
SOMETIMES – Artikeln är ibland märkt med streckkodad information.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3747 Förekomst av streckkodad information.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Skatt och bidrag

Gruppen kan användas för att ange vilken skatt och skattesats som gäller för artikeln, samt övriga avgifter och bidrag knutna till artikeln. Gruppen är obligatorisk för artikel på basnivå.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OV

T4033 Skattemyndighet, kod (O)

BMS ID1146
DefinitionKod som anger vilken organisation/myndighet som ansvarar för skattekodlistan.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4033 Skattemyndighet.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OV

T0194 Skattetyp, kod (O)

BMS ID1152
DefinitionKod som anger skattetyp.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T0194 Skattetyp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OV

T0195 Skattesats (O)

BMS ID1178
DefinitionDen skattesats som används för att beräkna skatten.
BeskrivningSkattesatsen anges i procent och får inte ha utfyllnadsnollor eller nollutfyllas efter decimaltecken.
Exempel25% anges som 25
17,5% anges som 17.5
0% anges som 0
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OV

Förpackningshierarki

Gruppen kan användas för att ange vilka och hur många artiklar som ingår i artikeln. Gruppen används för alla artiklar som inte är på basnivå. Läs mer om hur gruppen används i avsnittet Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

T4034 Antal olika ingående artiklar (O)

BMS ID199
DefinitionAntalet olika GTIN på nästa lägre nivå som ingår i en artikel på mellan- eller toppnivå.
BeskrivningEn sortren artikel innehåller 1 GTIN på nästa lägre nivå. En sammansatt artikel innehåller 2 eller flera olika GTIN på nästa lägre nivå.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation.
Exempel2
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

T4035 Totalt antal inneliggande artiklar (O)

BMS ID200
DefinitionDet totala antalet artiklar på nästa lägre nivå som denna artikel innehåller.
BeskrivningTotalt antal inneliggande förpackningar får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1:s GTIN-regler.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

Artikelhierarki

Gruppen upprepas för varje artikel som ingår i artikeln. Läs mer om hur gruppen används i avsnittet Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

T2045 Ingående artikel, GTIN (O)

BMS ID203
DefinitionArtikel som ingår i en hierarki eller i en sammansatt artikel.
BeskrivningGTIN för den artikel som ingår i den flerpack eller blandad förpackning vars artikelhierarki ska specificeras. Den ingående artikeln ska ingå i samma meddelande.

Läs mer om hur termen används i avsnittet Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation.

Ingående artikel får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1- artikelnummer). Läs mer om GS1:s GTIN-regler.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

T3361 Antal inneliggande artiklar (O)

BMS ID202
DefinitionAntal ingående artiklar i denna artikel.
BeskrivningAntal ingående förpackningar i den flerpack eller blandade förpackning som specificeras.
Läs mer om hur termen används i avsnittet Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OO

Ingrediensinformation

Gruppen kan användas för att ange ingrediensinformation motsvarande den som lämnas till konsument.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T4088 Ingrediensförteckning (O)

BMS ID1268
DefinitionLista med ingredienser i fritext.
BeskrivningTermen används för att ange ingredienserna som de står på förpackningen. Om informationen avser livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa Livsmedelsverkets regler för märkning avseende ingredienser.

Allergener ska ingå i ingrediensförteckningen och ska markeras med versaler.

Då kosttillskott klassas som livsmedel så ska termen T4088 Ingrediensförteckning användas för att ange tillskottets ingredienser.

Exempel: MJÖLK.

Använd inte hänvisningar som kräver att konsumenten har den fysiska produkten framför sig, eftersom det inte framgår online, t. ex ”För allergener, se fet stil”.

Termen har en teknisk maxlängd om 5 000 tecken.

Rekommendation för ingredienstext:
 • Om en ingrediens har särskild information med *, läggs denna information i slutet av ingrediensförteckningen.
 • Om ”Spår av”-information anges på förpackningen ska detta anges i T4088, oavsett var informationen står på förpackningen.
 • Informationen ”Innehåller fenylalaninkälla” anges i T4088.
 • Om en ingrediens följs av en asterisk, ska hänvisningstexten alltid anges i T4088.
 • För artikel med köttinnehåll avslutas ingrediensförteckningen med kött- och fetthalt och skrivs som: ”Kötthalt XX%. Fetthalt XX%”.
 • Eventuellt ursprungsland anges i ”T4202 Ursprungsområde” i Artikelinformationen.
 • Ange om förhållandet mellan kollagen och köttprotein är lägre än XX%, oavsett om ingredienser anges eller ej.
Ange informationen på svenska.
Läs mer i avsnittet T4088 Ingrediensförteckning och T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation.
OBS!Kan repeteras med olika innehåll och på olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

Näringsinformation

Gruppen kan användas för att beskriva om näringsvärden gäller tillagad produkt eller ej samt vilket mått som angivna näringsvärden baseras på.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T4069 Tillagningsstatus, kod (O)

BMS ID1717
DefinitionKod som anger om näringsvärdena gäller tillagad produkt eller ej.
BeskrivningKodvärdet för tillagningsstatus styr vilken näringsdeklaration som avses.

Näringsdeklaration krävs för livsmedlet vid försäljning men kan i stället, om det är lämpligt, avse livsmedlet efter tillagning, under förutsättning att tillräckligt detaljerade tillagningsanvisningar lämnas. Det är därför möjligt att endast ta med näringsinformationen för livsmedlet när det är färdigt att konsumeras.’
ExempelExempel 1: En förpackning innehåller potatismospulver. Potatismoset tillagas genom att tillsätta pulvret till kokande vatten.
 • Ange ”Ej tillagad” när näringsvärdena avser potatismospulvret.
 • Ange ”Tillagad” när näringsvärdena avser potatismoset.
 
Exempel 2: En påse innehåller färdiggräddat bröd.
 • Ange ”Ej tillagad” eftersom näringsvärdena avser det färdiggräddade brödet.
Exempel 3: En flaska innehåller outspädd saft. Saften blandas genom att tillsätta vatten.
 • Ange ”Ej tillagad” om näringsvärdena gäller för outspädd saft.
 • Ange ”Tillagad” om näringsvärdena gäller efter att saften har blandats med vatten.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4069 Tillagningsstatus.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOOO

T4070 Typ av intagsrekommendation (O)

BMS ID1712
DefinitionTyp av intagsrekommendation som intagsandel per näringsämne baseras på.
BeskrivningAnge informationen på svenska.

RDI enligt här angiven rekommendationstyp anges per näringsämne i ”T4076 Andel av dagsintag”.
Exempel”För en 2000 kcal diet”
”RDI”
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T3820 Typ av basmängd, kod (O)

BMS ID1716
DefinitionKod som anger typ av basmängd.
BeskrivningTyp av basmängd kan antingen vara per ett visst mått eller per portion. Man anger den storlek som näringsämnestabellen är baserad på. Det kan till exempel vara per 100 gram, eller per portion om X antal gram portionsstorlek.

Ange vilken typ av basmängd som använts i detta attribut, storleken i”T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde” samt måttenheten i det tillhörande ”T3780 Måttenhet, kod”.
ExempelBY_MEASURE – Per måttenhet: Per 100 gram
BY_SERVING – Per portionsstorlek: 372 g portionsstorlek
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3820 Typ av basmängd.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde (O)

BMS ID1714
DefinitionMängd som angivna näringsvärden baseras på.
ExempelPer 100 gram:
 • ”T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde”: 100
 • “T3780 Måttenhet, kod”: GRM – gram
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För ”T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde” ange något av följande kodvärden:
GRM – gram
MLT – milliliter
H87 – styck
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T3823 Portionsstorlek, värde (O)

BMS ID1718
DefinitionTillverkarens rekommendation för portionsstorlek.
Beskrivning375
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.

För “T3823 Portionsstorlek, värde” ange något av följande kodvärden:
GRM – gram
MLT – milliliter
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T3821 Beskrivning av portionsstorlek (O)

BMS ID1720
DefinitionRekommendation för portionsstorlek som näringsinformation baseras på, i fritext.
BeskrivningTillverkarens rekommendation för portionsstorlek.

Ange alltid informationen på svenska.
Exempel“per 150 g”
OBS!Endast en portionsstorlek kan anges för artikeln, men samma portionsstorlek kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

Näringsdeklaration

Klassen används för att ange näringsvärdesinformation. Termerna i klassen repeteras för varje näringsämne.

För sammansatta artiklar som består av komponenter som inte har egna GTIN ska näringsdeklarationen redovisas gemensamt för komponenterna. Om en sammansatt artikel består av komponenter som har egna GTIN redovisas informationen separat för de olika artiklarna.

Klassen används endast om klassen ”Näringsinformation” används.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T4076 Andel av dagsintag (O)

BMS ID1731
DefinitionAndel av dagsintag.
BeskrivningAndel av dagsintag anges relaterat till mått angivet som ”T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde” och ”T4070 Typ av intagsrekommendation”. Andel av dagsintag ska anges i procent. Det är rekommenderat att andel av dagsintag inte anges med större noggrannhet än hela procent.
Exempel8% anges som 8.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVVV

T4073 Näringsämne, kod (O)

BMS ID1733
DefinitionKod som anger ett näringsämne som ingår i produkten.
BeskrivningVarje näringsämne som specificeras ska anges med en kod. Kodlistan är ett urval av koder från INFOODS’ kodlista. Urvalet av koder rekommenderas för den svenska marknaden. Se även EU-förordning 1169/2011 för hur näringsämnen ska deklareras.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4073 Näringsämne.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOOO

T4075 Måttprecision, kod (O)

BMS ID1732
DefinitionKod som anger noggrannhet i angiven näringsämnesmängd.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4075 Måttprecision.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOOO

T4074 Näringsämnesmängd, värde (O)

BMS ID1734
DefinitionMätvärde som anger mängden av angivet näringsämne i produkten.
ExempelExempel 1: 42 gram
 • ”T4074 Näringsämnesmängd, värde”: 42
 • ”T3780 Måttenhet, kod”: GRM

Exempel 2: 430 kJ
 • ”T4074 Näringsämnesmängd, värde”: 430
 • ”T3780 Måttenhet, kod”: KJO
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T3780 Måttenhet.

Ange ett av följande kodvärden från T3780 för “T4074 Näringsämnesmängd, värde”:
E14 – kilokalorier
GRM – gram
KJO – kilojoule
MC – mikrogram
MGM – milligram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOOO

Allergenspecifikation

Termerna i gruppen kan användas för att ange information om allergener. Allergener anges med termerna ”T4078 Allergentyp, kod”, ”T4079 Innehållsnivå, kod” och ”T4088 Ingrediensförteckning”.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4077 Allergenpåstående (O)

BMS ID370
DefinitionFritext med information om allergen.
BeskrivningTermen kan endast användas för att ange allergener i fritext.

För livsmedel: Om produkten innehåller flera allergener som saknas i kodlistan för allergentyp anges alla allergener som en sträng i denna term. Termen får endast användas för allergener som saknas i kodlistan för T4078 Allergentyp.

Ange informationen på svenska.

Livsmedelsverket har direktiv för allergenpåståenden, se www.slv.se.
OBS!Endast ett allergenpåstående kan anges för artikeln, men samma allergenpåstående kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Allergener

Termerna i gruppen anges en gång per allergen.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4078 Allergentyp, kod (O)

BMS ID375
DefinitionKod som anger allergentyp.
BeskrivningKod som anges här kommuniceras inte till konsument, utan används som stöd i leverantörs och/eller mottagares system.

Allergentyp kan anges för livsmedel, kosmetik, och övriga produktgrupper i vilka sådana substanser förekommer.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4078 Allergentyp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

T4079 Innehållsnivå, kod (O)

BMS ID376
DefinitionKod som anger nivån för innehåll av angiven allergen.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4079 Innehållsnivå.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
OOO

Diettyp

Gruppen kan användas för att ange om produkten passar för en viss typ/vissa typer av dieter eller målgrupper.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4066 Diettyp, kod (A)

BMS ID1066
DefinitionKod som anger vilken typ av diet/målgrupp produkten passar för.
BeskrivningDiettyp kan anges för livsmedel, kosmetik, och övriga produktgrupper.
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4066 Diettyp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4279 Diettyp underkategori, kod (A)

BMS ID1067
DefinitionKod som anger mer detaljerad information om vilken diettyp som produkten tillhör.
BeskrivningAnvänd T4066 Diettyp för att ange en övergripande diettyp, t ex ”vegetarisk”.

Använd sedan denna term för att ange en mer specifik diettyp som tillhör den som angetts i T4066, t ex ”ovo” eller ”lakto”.
ExempelLakto-ovo
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4279 Diettyp underkategori.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4312 Är diettyp märkt på förpackningen (A)

BMS ID6302
DefinitionArtikeln är märkt med diettyp.
BeskrivningAnvänds när förpackningen är märkt med diettyp som angetts i ”T4066 Diettyp” och/eller ”T4279 Diettyp underkategori”
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Tillagningsinformation

Klassen kan användas för att beskriva hur produkten har tillagats av tillverkaren och hur den kan tillagas av användaren. Vid behov kan tillverkarens tillagningsmetod och/eller tillagningsinformation för användaren anges flera gånger (en gång per tillagningssätt).

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

T4083 Tillagningsanvisning (A)

BMS ID1377
DefinitionBeskrivning av hur produkten ska tillagas.
BeskrivningFritext som beskriver hur produkten ska tillagas enligt metod som anges i “T4082 Tillagningssätt, kod”.

Ange informationen på svenska.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VVV

Djurfoder

Gruppen kan användas för att ange information och anvisningar om djurfoder relaterat till olika ålderskategorier.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4222 Foder avsett för, kod (O)

BMS ID389
DefinitionKod för den djurart som djurfodret är avsett för.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel”DOG” (hund)
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4222 Foder avsett för.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4223 Fodertyp, kod (O)

BMS ID388
DefinitionKod som anger fodertyp som ges till vilda djur eller tama djur i samband med djurhållning.
BeskrivningFoder gäller särskilt livsmedel som ges till djur (inklusive skurna växter och som transporteras till dem) till skillnad från föda som djuren äter ute i naturen. Fodertyp kan vara hö, halm, ensilage, pelletsfoder, blandfoder, oljor, och groddade spannmål och baljväxter.
Läs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
ExempelFör att ange att fodret är näringsmässigt komplett, ange:
”COMPLETE” (komplett djurfoder)
KodvärdeKodvärde anges enligt kodlista T4223 Fodertyp.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4250 Fodertillsatser (O)

BMS ID5907
DefinitionLista över tillsatta ämnen som ingår i fodrets sammansättning, enligt lokala regler och föreskrifter.
BeskrivningAnge tillsatser såsom det deklareras på förpackningen.
Läs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
ExempelVitamin A: 12 500 IE/KG, Vitamin D3: 800 IE/kg, E1 järn: 43 mg/kg, E2 jod: 4,3 mg/kg, E4 koppar: 13 mg/kg, E6 zink: 133 mg/kg, E8 selen: 0,11 mg/kg
OBS!Kan anges på flera språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4249 Analytiska beståndsdelar (O)

BMS ID5909
DefinitionLista över fodrets beståndsdelar eller garanterad analys, baserad på näringsanalys av den färdiga produkten. Informationen anges i fritext.
BeskrivningAnge analytiska beståndsdelar såsom det deklareras på förpackningen.
Läs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
ExempelProtein: 25, fett: 15, fibrer: 1,3, aska: 6,1, omega-3 fetter: 6, EPA/DHA: 3
OBS!Kan anges på flera språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4248 Fodersammansättning (O)

BMS ID5911
DefinitionLista med ingredienser som fodret innehåller. Informationen anges i fritext.
BeskrivningAnge fodersammansättning såsom det deklareras på förpackningen.
Läs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
ExempelSpannmål, kött & köttbiprodukter (varav 4% kyckling i beige bitar), vegetabiliska biprodukter, oljor & fetter, vegetabiliskt proteinextrakt, mineraler, grönsaker (4% morötter i orange bitar, 4% ärtor i gröna bitar).
OBS!Kan anges på flera språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4251 Utfodringsinstruktioner (O)

BMS ID5913
DefinitionBeskrivning i fritext av hur djuret ska utfodras
Läs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel“Ge en vuxen hund den rekommenderade dagliga utfodringsmängden en gång per dygn. Justera mängden efter din hunds aktivitetsnivå, ras och ålder. Foder som blir över kan kylas upp till 3 dagar. Förvaras svalt.”
OBS!Kan anges på flera språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Specifikation djurfoder

Gruppen kan användas för att ange specifik information och utfodringsanvisningar av djurfoder relaterat till djurets olika ålderskategorier.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4208 Ålderskategori djurfoder (O)

BMS ID399
DefinitionDen ålderskategori för ett djur som djurfodret är anpassat till. Anges i fritext.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel”Vuxen”
”5-8 år”
OBS!Kan anges på flera språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4209 Djurets högsta vikt, värde (O)

BMS ID401
DefinitionDet högsta värdet i ett viktintervall som används för att bestämma fodermängden för ett djur.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel80 kilogram
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.
För ”T4209 Djurets högsta vikt, värde”, ange kodvärde:
KGM – kilogram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4210 Djurets lägsta vikt, värde (O)

BMS ID403
DefinitionDet lägsta värdet i ett viktintervall som används för att bestämma fodermängden för ett djur.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel1 kilogram
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.
För ”T4210 Djurets lägsta vikt, värde”, ange kodvärde:
KGM – kilogram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Foderinformation

Gruppen kan användas för att ange detaljerade anvisningar om utfodringsmängd av djurfoder relaterat till djurets olika ålderskategorier.

NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4212 Fodermängd, värde (O)

BMS ID416
DefinitionMängden foder för ett djur per ålderskategori och vikt.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel50 gram
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.
För ”T4212 Fodermängd, värde”, ange kodvärde:
GRM – gram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4214 Största fodermängd, värde (O)

BMS ID420
DefinitionDen största fodermängden i förhållande till djurets ålderskategori och vikt i ett viktintervall.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel85 gram
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.
För ”T4214 Största fodermängd, värde”, ange kodvärde:
GRM – gram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4215 Minsta fodermängd, värde (O)

BMS ID422
DefinitionDen minsta fodermängden i förhållande till djurets ålderskategori och vikt i ett viktintervall.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel38 gram
KodvärdeAnge kodvärde för måttenhet enligt kodlista T3780 Måttenhet.
För ”T4215 Minsta fodermängd, värde” ange kodvärde:
GRM – gram
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvens (O)

BMS ID424
DefinitionBeskrivning i fritext av hur ofta ett djur i en specifik ålderskategori ska utfodras under en tidsperiod.
BeskrivningLäs mer om hur termen används i avsnittet Djurfoder.
Exempel”2 intag per dag”
”2 portioner per dag”
OBS!Kan anges på flera olika språk.
NivåKomponentBasMellanTopp
O = Obligatorisk
V = Villkorlig
– = Tillämpas ej
VV

Så fyller du i Artikelinformation

I det här avsnittet finns exempel som visar hur Artikelinformation ska fyllas i för olika tillämpningar.

Jämförpris

Jämförpris beräknas med hjälp av pris och T0147 Jämförmängd färdigvara, värde enligt:

jämförpris = pris/jämför, mängd

Observera att priset för artikeln inte anges i Artikelinformationen utan av butiken.

Exempel jämförpris

Leverantören har angett i Artikelinformationen att en förpackning tvättmedel räcker till 20 st tvättar:

 • T0147 Jämförmängd färdigvara, värde = 20
 • T3780 Måttenhet, kod = PCE (styck)
 • T0145 Typ av jämförelse, kod = PER_WASH (per tvätt)
 • Butikens pris = 29.90 Kr/Förp

Jämförpris = 29.90/20 = 1.50 Kr per tvätt

Artikelinformation för artiklar med varierande vikt

Så här anges Artikelinformationen för artiklar med varierande mått, till exempel kött, fisk, ost, frukt och grönsaker, där mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset varierar med mängden.

 • T0186 Är artikeln en variabelmåttvara: I Artikelinformationen anges ja/true för denna term för att ange att artikeln har varierande mått. Termen är en ja/nej-indikator som är obligatorisk på alla artikelnivåer eftersom vissa artiklar, till exempel ost, kan ha en variabel vikt på basnivå, men på mellannivå ha en fast vikt.
 • T0154 Artikelns identitet, GTIN: En konsumentförpackning som har varierande vikt numreras med ett viktvarunummer. Eftersom GTIN alltid ska bestå av 14 siffror i Artikelinformationen, så ska det 13-siffriga viktvarunumret fyllas ut med en inledande nolla. När viktvarunumret ska anges i Artikelinformationen ersätts de fyra siffrorna som anger priset i kronor eller vikten i kilogram med fyra nollor. Kontrollsiffran räknas därefter ut på nytt.

Observera att det endast är konsumentförpackningen, som befinner sig på basnivån i artikelhierarkin, som numreras med ett viktvarunummer. Artiklarna på mellannivå och toppnivå ska inte numreras med ett viktvarunummer utan med GTIN (GS1-artikelnummer).

 • T4017 Artikelns bredd, värde; T4019 Artikelns höjd, värde; T4018 Artikelns djup, värde; T4020 Artikelns bruttovikt, värde samt T0082 Nettoinnehåll, värde: Mät och väg flera enheter för att räkna ut genomsnittsvärden för artikelns mått, och ange genomsnittsvärdena i Artikelinformationen.

Mätguide för utvalda kodvärden i T4362 Typ av storleksmått, kod

Inre djup: Mäts från framsidan till baksidan på insidan av kanten på en produkt.
Inre diameter: Diametern på insidan av kanten på en produkt.
Inre höjd: Mäts från botten till kanten på produktens insida.
Inre bredd: Mäts från vänster till höger på insidan av kanten på en produkt.

Inre bottendjup: Mäts på framsidan till baksidan på botten av en produkt, t ex en ugnsform.
Inre bottendiameter: Diametern på botten av en produkt, t ex en kastrull.
Inre botten bredd: Mäts från vänster till höger på botten av en produkt, t ex en ugnsform.

Yttre basdjup: Mäts från framsidan till baksidan på produktens undersida (bas).
Yttre basdiameter: Diametern på produktens undersida (bas).
Yttre basbredd: Mäts från vänster till höger på produktens undersida (bas).

Bastjocklek: Tjockleken på produktens bas.

Artikelinformation för böcker eller ljudböcker

Artikelinformation för böcker anges enligt nedan:

 • T1124 Informationslämnaren identitet, GLN – GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för beställningsmottagare, det vill säga den part som artiklarna beställs från. Kan vara avtalspart eller distribunal.
 • T0143 Varumärke – Namn på författaren (Efternamn, Förnamn)
 • T0018 Artikelkategori – Bokens titel och förlag/imprint. Avskiljt med ”/”.
 • T3337 Produktnamn – Bokens titel. Titeln kan behöva förkortas för att få plats.
 • T4360 Förpackningsstorlek – Bandtyp (inbunden/pocket/kartong/ljudbok)
 • T4017 Artikelns bredd, värde; T4019 Artikelns höjd, värde; T4018 Artikelns djup, värde – Bokens mått definieras utifrån bokens framsida.
Figur 4. Bokens mått definieras utifrån bokens framsida.

Artikelnivåer i en artikelhierarki

En artikelhierarki visar till exempel vilka konsumentartiklar som ingår i en ytterförpackning eller vilka ytterförpackningar som finns på en pall. Köparen behöver få information om artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin. Därför måste Artikelinformationen innehålla en beskrivning av artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin.
Det finns tre olika möjliga nivåer i en artikelhierarki:

 • Basnivå – Den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras med GTIN. En artikel på basnivå ingår alltid i en annan artikel, som kan vara på mellannivå eller toppnivå. Exempel: En flaska mineralvatten eller schampo eller en hink för storhushåll.
 • Mellannivå – Den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå. Observera att det kan finnas flera mellannivåer i en artikelhierarki. Exempel: En låda med 6 schampoflaskor, en 6-pack mineralvatten, eller en låda innehållande 4 stycken 6-pack mineralvatten.

Mellannivån används inte alltid, till exempel när artikeln på basnivå är stor. Ett exempel är påsar med grillkol som ställs ut på pall direkt i butik.

 • Toppnivå – Den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel. Exempel: En pall med lådor med schampoflaskor eller mineralvatten.

Sammanfattning:

Med hjälp av artikelnivåerna blir det enkelt att beskriva en artikelhierarki. Varje artikel på de olika nivåerna får ett GTIN. Artikelinformation sänds för vart och ett av dessa GTIN, eftersom de har olika egenskaper, som till exempel olika mått.

 • Om hierarkin endast innehåller en artikelnivå (till exempel en tvättmaskin) innehåller hierarkin endast en artikel på basnivå.
 • Om hierarkin innehåller två nivåer innehåller den en artikel på basnivå och en artikel på toppnivå, även om den högsta nivån inte är en pall eller motsvarande.
 • Om hierarkin innehåller tre eller fler nivåer innehåller den en artikel på basnivå, en artikel på toppnivå och en eller fler artiklar på mellannivå.

Exempel 1. En pall med lådor med schampoflaskor

Figur 5. Exempel på en artikelhierarki med en basnivå, en mellannivå och en toppnivå.

Exempel 2. En pall med lådor som innehåller 6-pack mineralvatten

Figur 6. Exempel på en artikelhierarki med en basnivå, två mellannivåer och en toppnivå.

Nedan ges ett antal exempel på hur artikelhierarkier specifikt byggs upp för lösviktsvaror, expopallar och bryggeripallar.

Exempel 3. Lösviktsvaror – En pall med äpplen i lådor

Äpplen som säljs per vikt paketerade i en låda:

 • Basnivå: Låda med äpplen
 • Mellannivå: Ingen mellannivå om lådorna är ställda på en pall.
 • Toppnivå: Pall med ett antal lådor
Figur 7. Lådan med äpplen befinner sig på basnivå och pallen befinner sig på toppnivå.

Exempel 4. En expopall med kattmat

 • Basnivå: 1 konsumentförpackning med kattmat
 • Mellannivå: Ingen mellannivå
 • Toppnivå: Expopall med kattmatspaket i öppnade ytterförpackningar
Figur 8. Kattmatspaketet befinner sig på basnivån och expopallen befinner sig på toppnivån. Ingen mellannivå ingår i artikelhierarkin.

Exempel: På en expopall står 36 förpackningar som innehåller konsumentförpackningar med kattmat. Varje förpackning innehåller 9 konsumentförpackningar.

ArtikelnivåArtikelIngående artikelAntal inneliggande
artiklar (st)
ToppnivåExpopallKonsumentförpackning med kattmat324
BasnivåKonsumentförpackning med kattmat

Observera att de öppnade ytterförpackningarna inte ska anges som artikel på mellannivå eftersom de inte har samma logistiska egenskaper som oöppnade ytterförpackningar. Om öppnade ytterpackningar anges som om de vore oöppnade kan det leda till problem i handelns varuförsörjning till butik.

Exempel 5. En bryggeripall

En bryggeripall består av en helpall med två halvpallar på. På varje halvpall står två brätten med 24 flaskor i varje. 4 lager brätten och flaskor är staplade på varandra. Längst upp på varje stapel finns ett tomt brätte som låser den översta laven flaskor. Flaskorna, brättena och pallarna har pant vilket ska anges i Artikelinformationen. Varje artikel i Artikelinformation kan ha information om en eller flera panter. Till varje pant kan knytas ett visst antal.

Figur 9. En bryggeripall består av en helpall med två halvpallar på.

Artikelhierarkin består av tre nivåer:

Toppnivå

 • Toppnivån är helpallen.
 • Mått och vikt inkluderar helpallens höjd och vikt.
 • Förpackningstyp: pall.
 • Om returhelpall med pant används anges pantkod för returhelpall.

Mellannivå

 • Mellannivån är halvpallen med de två staplarna på.
 • För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på mellannivå.
 • Mått och vikt inkluderar halvpallens höjd och vikt.
 • Förpackningstyp: pall.
 • Om returhalvpall med pant används anges pantkod för returhalvpall.
 • Mellanartikeln innehåller även panten för de 10 brätten som finns på varje halvpall.

Basnivå

 • Den lägsta nivån i artikelhierarkin är basnivån, som i detta fall är en 1½-liters PET-flaska med dricka.
 • För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på basnivå.
 • Pantkod för 1½-liter PET anges.

Så här anges artikelhierarkin och panterna för en sortren respektive mixad pall:

Exempel 1: Artikelhierarki för sortren pall

ArtikelnivåArtikelIngående
artikel
Antal inneliggande
artiklar (st)
Pant/antal
ToppnivåHelpallHalvpall2Pantkod för returhelpall /1 st
MellannivåHalvpallFlaska192Pantkod för returhalvpall /1 st
BasnivåFlaskaPant för PET 1½ L /1st

Exempel 2: Artikelhierarki för mixad pall

ArtikelnivåArtikelIngående
artikel
Antal inneliggande
artiklar (st)
Pant/antal
ToppnivåHelpallHalvpall A
Halvpall B
1 st Halvpall A
1 st Halvpall B
Pantkod för returhelpall /1 st
MellannivåHalvpall AFlaska A192Pantkod för returhelpall /1 st
Pantkod för brätte /10 st
MellannivåHalvpall BFlaska B192Pantkod för returhalvpall /1 st
Pantkod för brätte /10 st
BasnivåFlaska APant för PET 1½ L /1st
BasnivåFlaska BPant för PET 1½ L /1st

Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation

I Artikelinformationen beskrivs en hel artikelhierarki. Det innebär att varje ingående artikel på bas-, mellan- och toppnivå, samt relationen mellan artiklarna, beskrivs. För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges.

Exempel 1. En ytterförpackning med tre olika sorters flaskor

En ytterförpackning består av 3 olika typer av flaskor:

 • Flaska röd (GTIN 1), 2 st
 • Flaska blå (GTIN 2), 4 st
 • Flaska grön (GTIN 3), 3 st
Figur 10. Ytterförpackningen består av tre olika typer av flaskor

För ytterförpackningen beskrivs artikelhierarkin på följande sätt i grupperna Förpackningshierarki och Artikelhierarki:

 • Förpackningshierarki
  • T4034 Antal olika ingående artiklar = 3 (GTIN 1 + GTIN 2 + GTIN 3)
  • T4035 Totalt antal inneliggande artiklar = 9 (2 + 4 + 3)
 • Artikelhierarki
  • T2045 Ingående artikel, GTIN = GTIN 1
  • T3361 Antalet inneliggande artiklar = 2
  • T2045 Ingående artikel, GTIN = GTIN 2
  • T3361 Antalet inneliggande artiklar = 4
  • T2045 Ingående artikel, GTIN = GTIN 3
  • T3361 Antalet inneliggande artiklar = 3

Exempel 2. En låda med schampoflaskor

En låda innehåller 6 st schampoflaskor (GTIN 1). För den sortrena lådan beskrivs artikelhierarkin på följande sätt:

 • Förpackningshierarki
  • T4034 Antal olika ingående artiklar = 1
  • T4035 Totalt antal inneliggande artiklar = 6
 • Artikelhierarki
  • T2045 Ingående artikel, GTIN = GTIN 1
  • T3361 Antalet inneliggande artiklar = 6
Figur 11. En låda innehåller 6 st limflaskor.

Konsumentartikel, beställningsbar artikel och/eller logistisk enhet

En artikel kan ha ett antal egenskaper knutna till hur den är avsedd att säljas och distribueras mellan de olika leden i varuförsörjningskedjan. Varje artikel kan ha egenskapen att vara en konsumentartikel, en beställningsbar artikel eller en logistisk enhet. Informationen behövs när köparen ska beställa artiklar, för att beställningen ska bli rätt.

 • Konsumentartikel: Artikeln är avsedd att säljas till en konsument via en utgångskassa i butik.
 • Beställningsbar artikel: Artikeln beställs från leverantören av grossist, butik eller motsvarande. Varje artikelhierarki innehåller en beställningsbar artikel. I vissa undantagsfall kan det förekomma flera beställningsbara artiklar i samma artikelhierarki.
 • Logistisk enhet: Den artikel, vanligtvis en pall, som fysiskt levereras från leverantör till kund. Det finns alltid minst en artikel som är en logistisk enhet i en artikelhierarki. Vanligen är artikeln på toppnivå logistisk enhet, men om artikelhierarkin endast består av en basnivå är basnivån den logistiska enheten.

Sammanfattning:

Observera att samma artikel kan ha flera av dessa egenskaper:

 • En artikel som är en konsumentartikel kan även vara beställningsbar (för fysiskt stora konsumentartiklar saknas ibland artikel på mellannivå).
 • En beställningsbar artikel kan även vara en logistisk enhet (till exempel en exponeringspall).

Exempel 1. En pall med lådor med schampoflaskor

Figur 12. En konsumentartikel, en beställningsbar artikel och en logistisk enhet i en artikelhierarki med en bas-, en mellan- och en toppnivå.

Exempel 2. En pall med lådor som innehåller 6-pack mineralvatten

Figur 13. I den här artikelhierarkin med två mellannivåer finns två konsumentartiklar och två beställningsbara artiklar. Artikeln på den första mellannivån är konsumentartikel samtidigt som den är en beställningsbar artikel.

Exempel 3. En expopall med kattmat

På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar. I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska enheten på toppnivån.

Figur 14. I den här artikelhierarkin, som består av en basnivå och en toppnivå, är artikeln på toppnivå beställningsbar samtidigt som den är en logistisk enhet.

Säsongsvaror

För säsongsvaror anges den period som en artikel är beställningsbar med ”T4727 Tillgänglighetstidpunkt” och ”T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt”. Om ny säsong ska anges sänds en korrigering av Artikelinformationen med nya datum.

Nedan visas ett exempel för en säsongsartikel som introduceras, därefter finns tillgänglig under tre säsonger och sedan utgår ur sortimentet.

Säsong 1:

 • T0153 Dokumentfunktion, kod: Ny artikel
 • T4727 Tillgänglighetstidpunkt: 2015-10-15
 • T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt: 2015-12-27

Säsong 2:

 • T0153 Dokumentfunktion, kod: Ändring
 • T4727 Tillgänglighetstidpunkt: 2016-10-14
 • T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt: 2016-12-27

Säsong 3:

 • T0153 Dokumentfunktion, kod: Ändring
 • T4727 Tillgänglighetstidpunkt: 2017-10-14
 • T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel: 2017-12-27

Djurfoder

Detta avsnitt visar hur information om djurfoder ska anges för att uppfylla krav enligt EU-förordning 767/2009.

Näringstabeller

Nedan exempel visar en näringstabell för kattfoder och vilka termer som används för att ange informationen i Artikelinformationen.

Så här anger du uppgifterna i Artikelinformationen:

TermVärde
T4223 FodertypCOMPLETE
T4222 Foder avsett förCAT
T4208 Ålderskategori7 år eller äldre
T4248 FodersammansättningHönsprotein (torkat), majsfodermjöl, majs, vetefodermjöl, animaliskt fett, grisprotein (torkat), vete, animaliskt protein (hydrolyserat), betmassa, fiskolja, mineraler, sojaolja, jäst och delar därav
T4249 Analytiska beståndsdelarProtein: 25, fett: 15, fibrer: 1,3, aska: 6,1, omega-3 fetter: 6,
EPA/DHA: 3
T4250 FodertillsatserVitamin A: 12 500 IE/KG, Vitamin D3: 800 IE/kg, E1 järn: 43 mg/kg, E2 jod: 4,3 mg/kg, E4 koppar: 13 mg/kg, E6 zink: 133 mg/kg, E8 selen: 0,11 mg/kg

Utfodringsinformation

Utfodringsinstruktioner bör anges om informationen finns tillgänglig. Detta finns ofta på produktförpackningen i tabellform och anges på olika sätt beroende på vilken information som finns tillgänglig och hur den presenteras.

I exemplet nedan presenteras informationen som intervall, vilket kräver användningen av specifika termer. Anvisningarna varierar baserat på djurets vikt och bör därför anges i separata grupper.

Exempel 1: Utfodringstabell med intervallpresentation

Så här anger du uppgifterna i Artikelinformationen:

Grupp 1

TermVärde
T4210 Djurets lägsta vikt1 kg
T4209 Djurets högsta vikt5 kg
T4215 Minsta fodermängd187 g
T4214 Största fodermängd314 g
T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvensPer dag

Grupp 2

TermVärde
T4210 Djurets lägsta vikt1 kg
T4209 Djurets högsta vikt10 kg
T4215 Minsta fodermängd314 g
T4214 Största fodermängd528 g
T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvensPer dag

Grupp 3

TermVärde
T4210 Djurets lägsta vikt10 kg
T4209 Djurets högsta vikt25 kg
T4215 Minsta fodermängd528 g
T4214 Största fodermängd1050 g
T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvensPer dag

I nästa exempel presenteras informationen med exakta vikter och fodermängder, vilket kräver andra termer.

Exempel 2: Utfodringstabell med rak presentation (exakt vikt och fodermängd)

Observera att tabellen inte har några uppgifter om djurets lägsta vikt. Därmed ska ingen information anges för T4210 Djurets lägsta vikt.

Ange informationen så här:

Grupp123
T4209 Djurets högsta vikt3 kg4 kg5 kg
T4212 Fodermängd45 g55 g60 g
T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvensPer dagPer dagPer dag

Skulle utfodringstabellen vara för komplex för att i sin helhet kunna anges i Artikelinformationen kan termen T4251 Utfodringsinstruktioner användas istället. Ange i så fall utfodringsinstruktionerna i text som det står på produktförpackningen. Denna metod bör användas endast undantagsvis. Tänk på att strukturerad information (dvs ej fritext) ger mottagare mer flexibilitet när det gäller hur informationen kan redovisas för konsumenter.

Förpackning och pant för Svenska retursystems pallar

För artiklar som har lastbärare i form av en av Svenska Retursystems pallar ska Förpackningstyp, Plattformstyp och Pant för returnerbar förpackning fyllas i. Vid validering i Validoo Item räknas den i kodlistan angivna lastbärarvikten in i totalvikten. I de fall olika standardvikter är angivna i kodlistorna för Plattformstyp och Pant för returnerbar förpackning, så används vikten som hör till pantkoden.

T0137 Förpacknings-
/kollityp, kod
T2244 Plattforms-
typ, kod
T0148 Pant för returner-
bar förpackning, kod
SRS returhalvpallPX-pall10 – ISO 0-pall7350000486100
SRS returhalvpall (bryggeri)PX-pall10 – ISO 0-pall7350000486117
SRS/Paletten Svart ReturhelpallPX-pall11 – ISO 1-pall7350000486308
SRS/Paletten Grå ReturhelpallPX-pall11 – ISO 1-pall7350000486315

För artiklar som har någon av Svenska Retursystems lådor som förpackningstyp anges ”T0137 Förpacknings-/kollityp, kod” till CR – Back och ”T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod” för respektive modell av lådan.

För pallar som inte har pant ska Förpackningstyp och Pant för returnerbar förpackning anges. För till exempel en engångshalvpall, anges ”T0137 Förpacknings-/kollityp, kod” till PX – pall och ”T2244 Plattformstyp, kod” till 10 – ISO 0-pall.

Förpackningsmaterial

Varför förpackningsmaterial kan behöva anges

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för återvinning av förpackningsmaterial. Eftersom återvinningen inte bär sina egna kostnader finansieras verksamheten med avgifter.

Den som tillför en förpackning på den svenska marknaden ansvarar för att förpackningen samlas in och återvinns, samt att tillhörande avgiften betalas.

Oavsett om förpackningsavgift har betalts eller inte kan köparen behöva veta förpackningsmaterial och dess egenskaper. Kontakta din mottagare för att veta vilka uppgifter som behöver anges.

Förpackningsmaterial behöver inte anges när:

 • Artikeln inte har något förpackningsmaterial, t ex en bakpotatis (då används termen ”T0137 Förpacknings-/kollityp, kod” och kodvärdet NE – Oförpackad)
 • Artikeln har returemballage som därmed inte ska gå till återvinning

Så anges förpackningsmaterial i Artikelinformationen

Exemplen visar hur man anger förpackningsinformation för olika typer av förpackningar på basnivå.

Exempel 1: Förpackning med två naturligt separerbara delar

Figur 15. Förpackningen består av en svart bricka och ett plastlock. Ange därför information om båda delarna.
TermFärdigrätt – svart bricka
T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod12
T0277 Är förpackningen returnerbarNej
T0137 Förpacknings-/kollityp, kodBricka (PU)
T1188 Förpackningsmaterial, kodPolypropen (POLYMER_PP)
T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde15 gram
T4243 Förpackningsmaterialets färg, kodSvart (BLK)
TermFärdigrätt – plastlock
T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod12
T0277 Är förpackningen returnerbarNej
T0137 Förpacknings-/kollityp, kodBricka (PU)
T1188 Förpackningsmaterial, kodPolypropen (POLYMER_PP)
T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde10 gram
T4243 Förpackningsmaterialets färg, kodTransparent (CLR)

Exempel 2: Förpackning med barriär (t ex ost)

Figur 16. Förpackningen består av en transparent plastfilm med en inre barriär som förlänger hållbarheten. Ange information om båda delarna.
TermOst – plastfilm
T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod12
T0277 Är förpackningen returnerbarNej
T0137 Förpacknings-/kollityp, kodOmslag (WRP)
T1188 Förpackningsmaterial, kodLågdensitetspolyeten (POLYMER_LDPE)
T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde5 gram
T4243 Förpackningsmaterialets färg, kodTransparent (CLR)
TermOst – barriär
T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod12
T0277 Är förpackningen returnerbarNej
T0137 Förpacknings-/kollityp, kodOmslag (WRP)
T1188 Förpackningsmaterial, kodEtylenvinylalkohol (POLYMER_EVOH)
T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde0,5 gram
T4243 Förpackningsmaterialets färg, kodTransparent (CLR)

Exempel 3: Förpackning med tryck eller etikett

Figur 17. Förpackningen består av en plastpåse med etikett.
TermPåse med aprikoser
T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod12
T0277 Är förpackningen returnerbarNej
T0137 Förpacknings-/kollityp, kodPåse (BG)
T1188 Förpackningsmaterial, kodHögdensitetspolyeten (POLYMER_HDPE)
T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde10 gram
T4243 Förpackningsmaterialets färg, kodTransparent (CLR)
T4283 Förpackningens täckta yta i procent35 %
T4284 Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kodEtikett på förpackningen (LABEL_ON_PACKAGING)

Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen

CLP-förordningen styr över hur farliga kemiska produkter ska klassificeras och märkas. Följande termer används i Artikelinformationen för att uppfylla förordningens krav på information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön:

 • T5044 Signalord enligt GHS, kod
 • T5047 Faroangivelse, kod
 • T5048 Faroangivelse, text
 • T5049 Skyddsangivelse, kod
 • T5050 Skyddsangivelse, text

Exempel: En farlig kemisk produkt är märkt enligt bilden nedan.

Figur 18. Bilden visar ett exempel på märkning av en farlig kemisk produkt.

Informationen anges på följande vis i Artikelinformationen:

TermInformation
T5044 Signalord enligt GHS, kodFara
T5047 Faroangivelse, kodH412
T5048 FaroangivelseSkadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
T5049 Skyddsangivelse, kodP102
T5050 SkyddsangivelseFörvaras oåtkomligt för barn.
T5049 Skyddsangivelse, kodP305
T5050 SkyddsangivelseVID KONTAKT MED ÖGONEN
T5049 Skyddsangivelse, kodP310
T5050 Skyddsangivelsekontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehåller: Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega- hydroxy-, branched.

Artikelinformation för att uppfylla krav på spårbarhet för fisk

Bakgrunden och syftet är införandet av spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter i Sverige. Läs mer vilka produkter och fiskarter som omfattas av reglerna på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Nedan finns två exempel med instruktioner för hur man fyller i Artikelinformationen beroende på om artikeln omfattas av förordningen eller inte. Exemplen är baserade på en riktig produkt.

 • När artikeln omfattas av EG nr 1224/2009
 • När artikeln inte omfattas av EG nr 1224/2009

Denna förpackningsinformation har använts i exemplen:

När artikeln omfattas av EG nr 1224/2009

Informationen anges på följande vis i Artikelinformationen:

TermInformation
T4088 IngrediensförteckningIngredienser: Renskurna filébitar av TORSK* (Gadus morhua).
*Fiskad i Nordostatlanten (Barents hav, Norska havet, Spetsbergen eller Björnön), med trålar eller krokar & revor. Obs, förändringar i produkternas innehåll kan ske. Kontrollera därför alltid produktinformationen på förpackningen
T3825 Typ av kravspecifikationTRACEABILITY_REGULATION – Omfattas av spårbarhetsregler
T5039 Referens till kravspecifikationEG nr 1224/2009
T5040 Ansvarig för kravspecifikationEU
T4228 Artens vetenskapliga namn, kodCOD
T4229 Artens vetenskapliga namnGadus morhua
T4230 Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kod03 – trålar
T4231 Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kodHavfiske – kod MARINE_FISHERY
T4232 Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kodPREVIOUSLY_FROZEN – Har varit fryst
T4280 Fångstområde, kod27 – Nordostatlanten

När artikeln inte omfattas av EG nr 1224/2009

Informationen anges på följande vis i Artikelinformationen:

TermInformation
T4088 IngrediensförteckningIngredienser: Renskurna filébitar av TORSK* (Gadus morhua).
*Fiskad i Nordostatlanten (Barents hav, Norska havet, Spetsbergen eller Björnön), med trålar eller krokar & revor. Obs, förändringar i produkternas innehåll kan ske. Kontrollera därför alltid produktinformationen på förpackningen.

Tillämpningsanvisning för komponenter

Detta hjälpavsnitt syftar till att underlätta för dig när du fyller i Artikelinformation för komponenter.

Komponenter används för sammanhållna artiklar vars ingående unika komponenter eller beståndsdelar inte är märkta med EAN-13 streckkod och GTIN. Det som styr hur man anger Artikelinformationen på basnivå alternativt på en komponent är om det finns unik Artikelinformation per komponent på artikelns förpackning.

Är det oklart om Artikelinformationen är unik för en komponent så ange alltid informationen på basnivån. Finns det bara en unik komponent i en artikel ska man inte använda komponenter utan då ska all information anges på basnivå.

För att illustrera ovan på ett enkelt och tydligt sätt utgår vi från en artikel som innehåller tre olika sorter av korvar. Se bild.

Det finns tre olika sorter av korvar i förpackningen. Det finns två stycken av varje sort.

För enkelhets skull är den unika komponentinformationen, på förpackningen, att varje sort har nettoinnehållet 200 gram. Den sammanhållna artikeln i sin helhet på basnivå har nettoinnehållet 600 gram.

Informationen anges på följande vis i Artikelinformationen. Vi börjar med klassen ”Artikelns komponenter”, som är en övergripande beskrivning av hur många komponenter och hur många sorters komponenter som ingår.

TermInformation
Klassen Artikelns Komponenter
T3832 Totalt antal inneliggande komponenter6
T3833 Antal olika inneliggande komponenter3

Därefter skapas information för respektive sort genom repetition av klassen Komponent:

Klassen Komponent (repeteras per ingående komponent)(KORV 1)
T3834 Sekvensnummer för komponent1
T3836 Komponentidentitet111
T3837 Antal av komponenten2
T3835 KomponentbeskrivningKorv 1 Nötköttskorv
T3815 Övergripande produktgrupp (länkad från komponent)DP006 (4077, tobak och djurmat)
T0280 Produktklass, kod (länkad från komponent)10005833 (nötköttskorv)
T0082 Nettoinnehåll, värde (länkad från komponent)200 gram
Klassen Komponent (repeteras per ingående komponent)(KORV 2)
T3834 Sekvensnummer för komponent2
T3836 Komponentidentitet222
T3837 Antal av komponenten2
T3835 KomponentbeskrivningKorv 2 Fläskkorv
T3815 Övergripande produktgrupp (länkad från komponent)DP006 (Livsmedel, tobak och djurmat)
T0280 Produktklass, kod (länkad från komponent)10005840 (fläskkorv)
T0082 Nettoinnehåll, värde (länkad från komponent)200 gram
Klassen Komponent (repeteras per ingående komponent)(KORV 3)
T3834 Sekvensnummer för komponent3
T3836 Komponentidentitet333
T3837 Antal av komponenten2
T3835 KomponentbeskrivningKorv 3 Lammkorv
T3815 Övergripande produktgrupp (länkad från komponent)DP006 (Livsmedel, tobak och djurmat)
T0280 Produktklass, kod (länkad från komponent)10005835 (lammkorv)
T0082 Nettoinnehåll, värde (länkad från komponent)200 gram

Övrig Artikelinformation anges på artikelns basnivå tex T0082 Nettoinnehåll 600 gram, T0018 Artikelkategori: KORVMIX TRE SMAKER x 2 osv.

T4088 Ingrediensförteckning och T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation

Nedan ges exempel på texter som ska stå i anslutning till ingrediensförteckningen.

Om en ingrediens följs av en asterisk (*), ska hänvisningstexten alltid anges i T4088.

Exempel på texter som anges i T4088 Ingrediensförteckning

TextAnges i
Innehåller lakrits – personer som lider av högt blodtryck bör undvika överdriven konsumtion.T4088
Innehåller en fenylalaninkälla.T4088
Rökt med rökarom av lönn och ek.T4088
Drivgas: xxxxxxxT4088
Potatismjöl är tillsatt för bibehållen finfördelning.T4088
Ingrediensernas procentfördelning kan variera.T4088
Till 100g färdig produkt har 130g fläskkött använts.T4088
Kan innehålla spår av …(allergener)T4088
*Ekologiskt certifierad ingrediens.T4088
*Trehalos bryts ner till glukos och fruktos.T4088
Kakaopulver: Fairtrade-certifierad ingrediens från Fairtrade-producenter. Totalt 98 %.T4088
KRAV -certifieringen verifierad av Kiwa.T4088 om asterisk finns, i T3850 om asterisk saknas.
*Uppfött och slaktat i …T4088 om asterisk finns. Saknas asterisk ska text anges i T4202.

Exempel på texter som anges i T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation

TextAnges i
Innehåller ingefära – rekommenderas inte för gravida kvinnor.T3850
Kraftigt saltadT3850
Skinnet är inte ätbart. Avlägsnas före förtäring.T3850
Ostens kant skall inte ätas.T3850
Oliverna är maskinellt urkärnade. Någon kärna eller rest av kärna kan därför finnas kvar.T3850
Hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor (32mg Koffein/ 100mg).T3850
Innehåller: X % fruktjuice från koncentrat och X % tillsatt socker.T3850
Med tillsats av växtsteroler eller med tillsats av växtstanoler.T3850
Uppgift om att artikeln inte är avsedd för personer som inte behöver kontrollera kolesterolhalten i blodet. ​T3850
Uppgift om att patienter som tar kolesterolsänkande läkemedel endast bör inta varan i samråd med läkare.​T3850
Väl synlig uppgift om att livsmedlet från näringssynpunkt kan vara mindre lämpligt för gravida och ammande kvinnor samt barn under fem år.​T3850
Råd om att livsmedlet ska användas som en del av en balanserad och varierad kost som innefattar regelbundet intag av frukt och grönsaker för att upprätthålla karotennivåerna.​T3850
Uppgift om att intag av mer än 3 g per dag av tillsatta växtsteroler/växtstanoler bör undvikas.T3850
En definition av en portion av livsmedlet eller livsmedelsingrediensen i fråga (helst i g eller ml) med uppgift om hur mycket växtsteroler/växtstanoler en portion innehåller.T3850

 Övriga exempel på texter som anges i T3850

TextAnges i
Från x år.T3850
Får ej sväljas.T3850
Inte lämplig för barn under 3 år.T3850
För barn upp till 6 år. Använd en klick tandkräm som är lika stor som en ärta.T3850
Får inte användas av barn under x år.T3850
Varning! Innehåller leksaker. Övervakning av vuxna rekommenderas.T3850
Får ej användas outspädd.T3850
Använd ej i eller nära ögonen.T3850
Kan orsaka allergiska reaktioner, särskilt på känslig hud. Avstå från användning om du får en allergisk reaktion.T3850
Innehåller xx g frukt per 100 g slutgiltig produkt.T3850
Varning: Förvaras oåtkomligt för barn.T3850
Plastpåsar är inte leksaker, dra ej påsen över huvudet.T3850
Barn kan sätta jordnötter i halsen.T3850
Varning – Innehåller smådelar. Inte lämplig för barn under 36 månader.T3850
Under transport kan innehållet sjunka ihop.T3850
Bröstmjölk är bäst för barnet och rekommenderas de första 6 månaderna.T3850
Produkterna bör förvaras utom räckhåll för små barn.T3850
Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost och hälsosam livsstil.T3850
En varning för att överskrida den angivna rekommenderade dagliga dosen.T3850

 Exempel på texter som anges i andra termer

TextAnges i
Äkta alspånsröktT3746
SVENSKT MJÖL 100% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarnT3746
Rekommenderad daglig dosT4070

Läsanvisningar för systemutvecklare och mottagare av Artikelinformation

Du som är systemutvecklare eller mottagare av Artikelinformation behöver förutom handledningen även följande dokument för att få all nödvändig information om Artikelinformation:

 • Affärsdokumentspecifikationen (ADS). Informationen i ADS:en och handledningen kompletterar varandra och behöver läsas tillsammans.
 • Rättelsedokumenten. Rättelserna gäller från att de publiceras och ska läsas tillsammans med specifikationerna.
 • GDSN:s valideringsregler beskriver de globala regler som används för att validera Artikelinformation i Validoo Item.
 • Svenska valideringsregler beskriver de ytterligare regler som gäller för den svenska marknaden och som ännu inte är globala.

All teknisk dokumentation för Artikelinformation.

För att söka i handledningen använd innehållsförteckningen eller tryck ctrl+f.

Observera att termerna är strukturerade på ett annat sätt i denna handledning jämfört med i ADS:en. I ADS:en baseras strukturen på den globala datamodellen, där termerna grupperas i moduler. I handledningen bygger strukturen i stället på en logisk gruppering av termerna. Bilden på nästa sida visar strukturen som används för att beskriva Artikelinformation i denna handedning. Bilden är viktig för att kunna tolka informationen om förekomstregler per nivå korrekt.

Strukturen för Artikelinformation i Handledningen

Figur 19. Artikelinformationen beskrivs i Handledningen som ett antal logiska grupper och undergrupper i en hierarkisk struktur
Tillbaka till toppen