ESAP 23 – Reglering av avtalsstöd (Dokumentation)

Här finns de tekniska specifikationerna för ESAP 23, Reglering av avtalsstöd.

  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.
  • ESAP 20.3 har bytt namn till ESAP 23, men specifikationerna har ännu inte uppdaterats med det nya namnet.

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

20.3.1 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.3.1 2007-06-15
Meddelandespecifikation MS 61 2007-06-15
20.3.2 Fakturaspecifikation Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 20.3.2 2007-06-15
Meddelandespecifikation MS 62 2007-06-15
Dokumentation Senast ändrad
Kodlistor

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*

    Tillbaka till toppen