ESAP 22 – Inköps- och försäljningsprognos (Dokumentation)

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för ESAP 22, Inköps- och försäljningsprognos.

  • Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.
  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Dokument Senast ändrad
Handledning ESAP 22 2013-06-17

22.1.3 Inköpsprognos, butik Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 22.1.3 Beta8 2011-04-29
Översikt ADS 22.1.3 Beta8 2011-04-29
Meddelandespecifikation MS 55 Beta8 2011-04-29
22.1.4 Bekräftelse av inköpsprognos, butik Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 22.1.4 Beta8 2011-04-29
Översikt ADS 22.1.4 Beta8 2011-04-29
Meddelandespecifikation MS 55 Beta8 2011-04-29

Dokumentation Senast ändrad
Kodlistor

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*