Dokumentation

Artikelinformation

GS1 Artikelinformation är ett standardiserat sätt för säljare och köpare att utbyta digital artikelinformation. GS1 Artikelinformation används också för att utbyta till exempel logistik-, marknads- och hållbarhetsinformation. Du som ska skicka eller ta emot artikelinformation hittar information om den svenska tillämpningen av GS1 Artikelinformation i Handledningen för Artikelinformation.

Är du systemutvecklare eller mottagare av Artikelinformation behöver du förutom handledningen även dokumentationen som finns under Gällande specifikationer och Kommande specifikationer nedan för att få all nödvändig information om Artikelinformation.

DokumentationSenast ändrad
Kodlistor
DokumentationSenast ändrad
Implemententeringsguide för systembyggare (eng)2024-03-21
DokumentationSenast ändrad
Guide för information om kosttillskott2024-05-17
DokumentationSenast ändrad
Guide till Artikelinformation vid upphandling2024-02-24
DokumentationSenast ändrad
ECRs guide för artikelavisering2023-09-27

Mätning

När du ska mäta en artikels mått, som höjd, bredd och djup, är det viktigt att alla mäter på samma sätt så att det inte uppstår missförstånd. När måtten i artikelinformationen stämmer överens med den verkliga artikelns mått, kan butiken göra en korrekt hyllplanering. Dessutom går det att planera en transport så att allt får plats och lastbilens kapacitet utnyttjas optimalt.

Mät artikelns yttermått

Tänk på att alltid mäta artikelns yttermått eftersom det är yttermåtten som behövs för hyllplanering och vid transport. Om du använder innermåtten som du får från din förpackningsleverantör kan det leda till att din kunds hyllplanering inte kommer att fungera eller att artikeln inte får plats på lagerplatsen.

Standard för mätning av förpackningar och produkter 

Standard för mätning av samtliga förpackningstyper finns i den globala standarden GS1 Package and Product Measurement Standard. De delar som beskriver mätregler för förpackade konsument- och icke-konsumentartiklar är översatta till svenska i GS1 standard för mätning av förpackningar och produkter. Observera att konsument- och icke-konsumentartiklar ska mätas på olika sätt.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av artikelinformation och streckkoder

Kvalitetssäkring av artikelinformation är den manuella kontrollen av din digitala artikelinformation jämfört med fysiska eller digitala varuprov.

Kvalitetssäkring av streckkoder är en manuell kontroll att din streckkod på förpackningen är läsbar och följer GS1-standard för streckkoder. Ett 20-tal parametrar kontrolleras med hjälp av avancerad scanning-utrustning.

Kvalitetssäkring av produktbilder

Kvalitetssäkring av produktbilder för marknad och planogram är den manuella kontrollen av dina bilder som ger dina återförsäljare en verifiering av att bilderna håller tillräckligt hög nivå.

Produktbilder

GS1 Product Image Specification Standard är en GS1-standard för produktbilder. Den innehåller tekniska regler och riktlinjer för lagring av digitala bilder kopplade till produkter som identifieras med GS1-artikelnummer. Dokumentet innehåller även en del rekommendationer avseende bildkvalitet, men beskriver inte hur bilder ska levereras eller publiceras mellan olika parter.

Standarden innehåller riktlinjer för produktbilder avsedda för marknadsföring online och i print, samt planogrambilder som används vid hyllplanering i butik.

Global standardSenast ändrad
GS1 Product Image Specification Standard

GS1 Electronic Data Interchange (EDI)

GS1-standarder för elektronisk handel GS1 EANCOM och GS1 XML. GS1 UN/CEFACT specificerar hur GS1-standarder ska användas i UN/CEFACT XML-meddelanden.

DokumentationSenast ändrad
GS1 EANCOM
Manual EANCOM 2002, edition 2016
DokumentationSenast ändrad
GS1 XML Standards
DokumentationSenast ändrad
GS1 UN/CEFACT XML profiles

ESAP – Affärsprocesser för elektronisk handel

ESAP är affärsprocesser för elektronisk handel och används för att underlätta för företag som valt att kommunicera via GS1 EDI (Electronic Data Interchange). ESAP-dokumentationen riktar sig främst till operativt ansvariga hos leverantörer och systemutvecklare.

Processerna följer GS1-standarder och finns dokumenterade i implementeringsguider och specifikationer designade för att hjälpa olika branscher att få mer ordning och reda sina informationsflöden.​

Datakommunikation och anslutningar

För att sända affärsinformation över någon typ av nät, till exempel internet, krävs ett filöverföringsprotokoll. GS1 rekommenderar EDIINT AS2 (EDI over INTernet Applicability Statement 2). EDIINT AS2 överför data på ett säkert sätt över Internet med HTTP som transportprotokoll. Några av fördelarna med AS2 är:

  • Digitala signaturer gör det möjligt att verifiera avsändaren och förhindrar att informationen manipuleras på vägen mellan sändare och mottagare.
  • Kryptering garanterar att informationen inte kan läsas av obehöriga under överföringen.
  • Användning av ack-/nacksignaler gör att sändare och mottagare alltid är överens om att ett meddelande har sänts och/eller tagits emot.

Det är även möjligt att ansluta till GS1 Swedens tjänster ValidooMina platser och Verified by GS1 via API.

Flöden för logistik och transport

Specifikationerna för logistikflödet är framtagna i en internationell arbetsgrupp och är baserade på GS1 XML. Specifikationerna för transportflödet är framtagna i en internationell arbetsgrupp, medan en nationell arbetsgrupp har utvecklat transportfakturan.

DokumentationSenast ändrad
Logistikflödet
Transportflödet

EPCIS

EPCIS (Electronic Product Code Information Services) är en GS1-standard för att dela händelseinformation, vilket gör det möjligt att till exempel följa en leverans från tillverkare till kund, spåra en leverans från kund till tillverkare eller ta reda på om en produkt är äkta eller förfalskad.

DokumentationSenast ändrad
Läs mer och se dokumentationen

Grundläggande dokumentation

Här kan du ladda ner grundläggande dokumentation om standarderna för identifiering, streckkods- och RFID-märkning samt informationsdelning.

GS1 General Specifications
GS1 General Specifications är ett grundläggande regeldokument som beskriver de identifierare, dataattribut och streckkoder som ingår i GS1-systemet och hur de används i olika verksamheter.
Läs mer och se dokumentationen
GS1 System Architecture
GS1:s systemarkitektur beskriver GS1-systemets arkitektur, visar hur de olika delarna förhåller sig till varandra och redogör för de tekniska principer som utgör grunden för systemets design.
Läs mer och se dokumentationen

Tillbaka till toppen