GS1 Alkoholfri Mimosa

Spåra dina produkter och koppla informationen till webben. Demo av GS1-standarder.

Hållbarhetsdeklaration

Den här produkten bedöms som hållbar enligt KRAV och Alkobolagets hållbarhetsprinciper om ansvarstagande i leverantörskedjan enligt följande kriterier:

 • Biologisk mångfald

 • Återanvändning och återvinning

 • Kemikalieanvändning

 • Vattenanvändning

 • Energi och klimatpåverkan

 • Skydd av anställda från överhettning och uttorkning

 • Anständiga löner

 • Diskriminering

 • Föreningsfrihet och kollektivförhandling

 • Arbetstagares rättigheter

 • Tvångsarbete eller oetiska rekryteringsmetoder

 • Arbetsmiljö och säkerhet

 • Lika rättigheter och behandling av kvinnor och män

 • Unga arbetare

 • Barnarbete

 • Korruption och etiskt affärsuppförande

Återvinn glaset

Champagneglaset i återvunnen plast pantas på en returstation för att ge möjlighet att använda plasten till ett nytt glas.

Tillbaka till toppen