El

Tack vare att ett enhetligt och globalt identifieringssystem av anläggningar och mätpunkter, kan både säkerhet och effektivitet i elbranschen skapas. Med hjälp av GS1-standarder förenklas samarbetet mellan alla aktörer.

GS1-standarder i elbranschen

Idag kan du som elkund själv välja varifrån du vill köpa din el, men trots det få den distribuerad av din lokala elnätsleverantör. Det ställer krav på att elbolagen kan samarbeta effektivt vid leverantörsbyten – och det är därför elbranschen, med hjälp av GS1-standarder, har skapat enhetliga identifieringssystem.

Med unika identiteter för elmätare, anläggningar och mätpunkter förenklas samarbetet mellan leverantörerna, och processerna kan effektiviseras. Eftersom mätarställningarna på elanläggningar läses av, och uppgifter och förbrukning lagras i ett och samma system, är det viktigt att anläggningarna inte sammanblandas. GS1-standarder förenklar kommunikationen och underlättar samarbeten mellan elbolagen. Då kan sammanblandningar också lättare undvikas.

Med identifieringssystemet kan leverantörerna dessutom lagra ytterligare information, som kunduppgifter, i en och samma databas – för att sedan koppla samman informationen med anläggningsidentiteten. Andra delar som effektiviseras är hantering av fakturor, där GS1 Sweden tillsammans med användarna utvecklat en affärsprocess för periodisk fakturering.

Vanligaste standarderna

I Sverige används GIAI (GS1-individnummer) för att identifiera elmätare och GSRN (GS1-affärsrelationsnummer) för att identifiera elanläggningar. Både elmätare och elanläggningar märks med GS1-128 med applikationsidentiferare för GIAI respektive GSRN.

Var med och påverka utvecklingen av GS1-standarder

Vill du medverka i att göra standarderna bättre? Genom att anmäla dig till våra användargrupper kan du delge oss värdefull information och på så sätt vara med och utveckla framtidens standarder. Vi värdesätter din kunskap!