Alkoholhaltiga drycker

GS1-standarder är etablerade inom handel och distribution av alkoholhaltiga drycker. De används för att identifiera, märka och dela korrekt information om produkter. Och kan användas för att spåra produktens resa - från odlare till återförsäljare.
Alkoholhaltiga drycker

GS1-standarder gör det möjligt för företag inom dryckesbranschen att identifieramärka och dela information om produkter, paket och platser längs hela värdekedjan. De kan också användas också för att spåra produkter och leveranser, vilket bidrar till högre kundnytta och konsumentsäkerhet.

GS1-standarder i dryckesbranschen

När leverantör och köpare använder samma affärsspråk för att kommunicera om produkter, blir varuflödeskedjan effektiv, säker och hållbar. Därför har dryckesbranschen i Sverige valt att använda GS1-standarder.

GS1-standarder för identifiering och märkning användes till en början för att kunna läsa av flaskor och burkar märkta med en streckkod. På så vis kunde affärsparter och konsumenter få korrekt och säker information dryckerna. Senare utökades användningen till att omfatta även ytterförpackningar och pallar. På så vis fick branschen en mer effektiv lagerhållning, logistik och minskat slut i hyllan.

När standarder för identifiering och märkning finns på plats kan branschen få spårbarhet i hela leveranskedjan. GS1 har utvecklat en modell för spårbarhet för vin som är skalbar från de största vinmakare ner till minsta odlare. Du hittar den i sidomenyn.

Vanligaste standarderna

De vanligaste standarderna inom dryckesbranschen är GTIN för identifiering av produkter och ytterförpackningar, SSCC för pallar och GLN för platser. Du behöver standarderna för att i nästa steg märka produkten, förpackningen eller pallen med streckkoder som till exempel EAN-13ITF-14 och GS1-128.

För att dela information som tas emot av återförsäljaren, används i stor utsträckning tjänsten Validoo som hjälper företagen att följa GS1-standarder när de fyller i, hanterar och delar produktinformation.

Var med och påverka utvecklingen av GS1-standarder

På GS1 utvecklas och underhålls våra standarder tillsammans med våra kunder. I våra användargrupper kan du vara med och påverka våra standarder och processer. Grupperna finns på både nationell och internationell nivå och ger oss insikt i hur vi kan förbättra oss, på samma gång som våra deltagare får inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse för hur våra standarder fungerar.

Om du verksam inom dryckesbranschen och vill vara med och ta GS1-standarder, lösningar och tjänster in i framtiden så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.