Spårbarhet hett i flera branscher

Spårbarhet centralt för en hållbar framtid
Jonatan Tullberg, vd för GS1 Sweden

Jonatan Tullberg, vd för GS1 Sweden blickar framåt mot 2022 då ett aktuellt område är spårbarhet som förutsättning för hållbara och cirkulära värdekedjor.

Arbetet för 2022 är i full gång och jag kommer några gånger under året att ge dig en inblick i några av de områden som vi just nu arbetar med. Datakvalitet kommer alltid vara ett viktigt område för oss att fortsätta utveckla. Fokus för 2021 var vårt arbete med tjänster som hjälper dig som varumärkesägare att nå högre kvalitet på din data. Användarnyttan av insatserna blev automatisering av manuella processer, tids- och kostnadsbesparing och att enklare kunna följa de GS1-standarder som gäller i din bransch.

Vår tjänst för kvalitetssäkring av artikelinformation och bild genomgick en stor uppgradering. Det innebär att kvalitetssäkrad information som delas via vår databastjänst Validoo nu kan hanteras effektivare. Och det är enklare än någonsin att lyckas med hög kvalitet på artikelinformation och streckkoder.

Två helt nya webbtjänster lanserades i höstas, Generera Nummer och Mina Produkter som kan användas av dig som behöver hantera och hålla ordning på dina GTIN.

Digitala produktpass för ökad spårbarhet

Det pågår mycket diskussion på både myndighets- och branschnivå kring produktspårbarhet för att driva ökad hållbarhet. Spårbara värdekedjor finns som antagen strategi i EU:s Green Deal. Redan under första halvåret 2022 väntas ett beslut om ny EU-lagstiftning som handlar om att införa spårbarhetssystem i form av ”digitala produktpass”, för en rad produktkategorier, till exempel plast, textil, livsmedel och bygg- och fastighetssektorn. Sveriges regering har satt upp etappmålet ”Produktpass för bättre kunskap” i sin handlingsplan för omställning till cirkulär ekonomi.

Spårbara värdekedjor är en antagen strategi i EU:s Green Deal

På agendan i flera branscher

Inom många industrier pågår redan initiativ för spårbarhet och produktpass. Batteribranschen är ett exempel där man är igång med sitt arbete kring digitala produktpass för batterier. Just nu gör branschen sig redo för att uppfylla EUs förslag till lagkrav för produktpass för högkapacitetsbatterier. GS1 in Europe har ett nära samarbete med Global Battery Alliance och ett flertal andra aktörer inom batteribranschen. Samarbetet omfattar både standardisering av produktpass och att skapa en prototyp för branschöverskridande produktpass i samarbete med andra branscher. GS1 Sweden deltar i detta arbete.

Elektronikbranschen i Sverige är ett annat exempel på industri som ligger i framkant. Här ingår GS1 Sweden fortsatt i det Vinnova-finansierade projektet KEEP som arbetar med en spårbarhetslösning för branschen.

Dagligvarubranschen har ett fortsatt starkt fokus på hållbarhet, produktsäkerhet och minskat matsvinn. Här har GS1 Swedens branschråd för dagligvaror publicerat en spårbarhetsvision för att stötta branschen. En viktig del i ökad spårbarhet är att etablera dynamiska märkningar som ett verktyg. En arbetsgrupp inom dagligvarubranschen genomförde förra året en förstudie inför kommande implementering av 2D-koder, en omställning som pågår just nu och som kommer innebära nya spårbarhetsmöjligheter även för konsumenter.

Detaljhandeln aktiveras just nu inom det globala initiativet 2D-koder inom retail där branschen kommer få hjälp med förberedelse inför utvecklingen från klassiska streckkoder till QR-koder och GS1 DataMatrix. Spårbarhetseffekterna innebär att du kan verifiera produkters äkthet, dela ingrediens- och ursprungsinformation och få ökad transparens i varuflödet.

Vi kan förvänta oss att det framåt kommer ställas högre krav av såväl myndigheter som konsumenter på ökad spårbarhet både upp- och nedströms i värdekedjan. Detta kommer vara en stor förflyttning som kommer kräva ett gemensamt arbetssätt och digitalt affärsspråk för att förenkla i allas dataflöde.

Hur kan du börja arbeta med spårbarhet?

Som du kanske märker så pågår många olika initiativ. GS1-systemet av standarder är konstruerat så att du oavsett bransch ska kunna uppnå full spårbarhet – från råvaruproducent till konsument. Vi jobbar just nu med påverkan på regulatorisk nivå för att spårbarhetslösningar ska innehålla globala GS1-standarder, hänga ihop och kunna användas av alla.

För att uppnå spårbarhet, behöver du använda olika GS1-standarder i kombination. Genom att prenumerera på vårt vanligaste abonnemang GS1 Företagsprefix, har du tillgång till hela vår standardportfölj och ditt första steg mot spårbarhet är redan taget.

Under året kommer vi jobba med att möjliggöra ett aktivt spårbarhetsarbete för dig som är kund. Jag hoppas att du vill vara med på den resan!

Så fungerar spårbarhet med GS1-standarder
Tillbaka till toppen