Aktuellt

Nyheter för dig som använder MyGS1

Nyheter i MyGS1 där alla dina meddelanden eller notifieringar samlas i en och samma inbox. Vi har även API:er för flera affärsbehov som automatiskt skickar, delar och tar emot uppdaterad information.

Läs mer

Metodstöd för projekt inom spårbarhet 

GS1 TraceWay är ett interaktivt metodstöd som baseras på en förstklassig processmetod för att initiera, utvärdera, designa och distribuera spårbarhetssystem. Den innehåller en kartläggning med GS1 globala standarder, tips för dig som ska implementera, resursbank samt tydlig definition av affärsnyttor. 

Läs mer

GS1 General Specifications uppdaterad med nya GTIN-regler

Fyra ändringar och tillägg för GTIN-regler finns nu tillgängliga i senaste versionen av GS1 General Specifications. Syftet är att förenkla och förtydliga arbetet främst inom e-handel och online-marknadsplatser som använder GTIN för att identifiera sina produkter.

Läs mer
Tillbaka till toppen