Ändringsbegäran

När du skickar in din ändringsbegäran kommer GS1 Sweden att hantera dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.


Kort beskrivning av ändringsbegäran. OBS: Du måste vara beredd att på nästkommande fysiska möte presentera din ändringsbegäran.

    Välj användargrupp som ändringsbegäran avser*
    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*