2D-koder inom retail

Engagera konsumenter via mobilen

Är konsumentengagemang ett viktigt användningsområde för dig när det gäller 2D-koder? Nedan visar vi hur du kan ge dina konsumenter möjlighet att använda sin smartphone för att komma åt innehåll online och bättre engagera sig i dina produkter och varumärke, samtidigt som det förstärker POS och andra affärsprocesser.

En QR-kod med GS1 Digital Link-syntax är en 2D-kod som kan innehålla en stor mängd produktdata, direkt koppla konsumenter till varumärket genom en enkel skanning och erbjuda ett betydande värde för återförsäljare. Idag kan QR-koder läsas av de allra flesta smartphones utan att en app behöver laddas ner.

QR-koder använder data i formatet GS1 Digital Link URI. QR-koder har flera funktioner – de kopplar konsumenter till den valda webbplatsen för varumärket samtidigt som de innehåller värdefull information som förstärker POS och flera andra affärsprocesser.

qr-kod exempel digital link
  • Kan skannas av konsumenter med en smartphone
  • Tar liten plats på förpackningen
  • Kopplar till webben

QR-koden i exmplet ovan innehåller följande dataelement för att lösa flera användningsfall för 2D-koder, men den kan även innehålla mycket annat.

Engagera konsumenter via mobilen

Lär dig mer om hur du smidigt kommer igång med att använda 2D-koder.
Kom-igång-guide

Frigör utrymme på dina förpackningar

Idag finns det ofta flera streckkoder på en förpackning – en EAN/UPC för att identifiera produkten och en 2D-kod för att ge mer produktinformation till konsumenter eller handelsparter. 2D-koden kommer att tjäna båda syften, det innebär att du kan frigöra förpackningsutrymme samtidigt som du drar nytta av fördelarna med ökad produktdata.

Tillbaka till toppen