2D-koder inom retail

2D-koder för en rad olika användningsområden

Streckkod vs 2D-kod

Du kanske har andra användningfall för 2D-koder än konsumentengagemang? Här beskriver vi några koder som öppnar upp för en rad olika användningsområden inom B2B över hela leveranskedjan, med hjälp av avancerad produktdata i en 2D-kod. Vill du ha 2D-koder för konsumentengagemang kan du gå tillbaka och välja det andra alternativet.

Tre alternativ med mycket produktdata på ett litet utrymme

QR-koder använder data i formatet GS1 Digital Link URI. QR-koder har flera funktioner – de innehåller värdefull information som förstärker POS och flera andra affärsprocesser, samtidigt som de kopplar konsumenter till den valda webbplatsen för varumärket.

Det finns två typer av Data Matrix. Data Matrix (precis som QR-koden) kan användas för att koda in GS1 Digital Link-syntax. GS1 DataMatrix är ett subset av Data Matrix och är speciellt utformad för att koda in syntaxet GS1 Element String. Båda typerna kan innehålla strukturerad data med GS1-standarder.

  • Kan skannas av konsumenter med en smartphone
  • Kopplar till webben
  • Tar liten plats på förpackningen
  • Kopplar till webben
  • Tar liten plats på förpackningen

Kräver en app för att kunna skannas med en smartphone

GS1 DataMatrix

  • Tar liten plats på förpackningen

Kräver en app för att kunna skannas med en smartphone

Exemplen ovan innehåller följande dataelement för att lösa flera användningsfall för 2D-koder, men de kan även innehålla mycket annat.

  • GTIN: 09521101530001
  • Batch-/lotnummer: ABC123
  • Utgångsdatum: 4 januari 2027

Endast GS1 Digital Link-syntax

  • URL: https://example.com/01/09521101530001/10/ABC123?17=270104

2D-koder för en rad olika användningsområden

Lär dig mer om hur du smidigt kommer igång med att använda 2D-koder.
Kom-igång-guide
flera streckkoder på förpackningar

Frigör utrymme på dina förpackningar

Idag finns det ofta flera streckkoder på en förpackning – en EAN/UPC för att identifiera produkten och en 2D-kod för att ge mer produktinformation till konsumenter eller handelsparter. 2D-koden kommer att tjäna båda syften, det innebär att du kan frigöra förpackningsutrymme samtidigt som du drar nytta av fördelarna med ökad produktdata.

Tillbaka till toppen